A A A A A
Bible Book List

1 Mosebok 36 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Esaus ättlingar

36 Här följer en förteckning över Esaus ättlingar, han som också kallas Edom:

2-3 Esau gifte sig med tre flickor från Kanaan: Ada var dotter till hetiten Elon, Oholibama dotter till Ana och sondotter till hiveen Sibeon och Basemat, en kusin till honom, var dotter till Ismael och syster till Nebajot.

Med Ada fick Esau en son som hette Elifas. Med Basemat fick han en son som hette Reguel.

Med Oholibama fick han sönerna Jeus, Jaelam och Kora. Alla dessa föddes åt Esau i Kanaans land.

6-8 Sedan tog Esau sina hustrur, barn, familjetjänare, sin boskap och sina hjordar, all rikedom som han hade fått i Kanaans land, och flyttade bort från sin bror Jakob till berget Seir. Det fanns nämligen inte rum för dem båda på grund av all den boskap de hade.

Här följer namnen på Esaus ättlingar, edomeerna, som föddes åt honom i bergslandet Seir:

10-12 Elifas, som var född av Ada, fick barnen Teman, Omar, Sefo, Gaetam och Kenas. Med sin bihustru Timna fick han dessutom Amalek.

13-14 Reguel, som var född av Basemat, fick barnen Nahat, Sera, Samma och Missa. Med sin tredje hustru, Oholibama, dotter till Ana och sondotter till Sibeon, fick han sönerna Jeus, Jaelam och Kora.

15-16 Från Esau kom alltså följande ledare, vars namn också användes för att beteckna deras stam: Teman, Omar, Sefo, Kenas, Kora, Gaetam och Amalek, som med sina efterkommande var ättlingar till Esaus och Adas äldste son Elifas.

17 Vidare Nahat, Sera, Samma och Missa, som tillsammans med sina efterkommande var ättlingar till Reguel, Esaus son med Basemat.

18-19 Slutligen Jeus, Jaelam och Kora. De och deras efterkommande var ättlingar till Esau med hans hustru Oholibama, dotter till Ana. Alla dessa härstammade från Esau, som också kallades Edom.

20-21 Här följer namnen på horeen Seirs söner. Seir var en av de infödda familjerna i landet: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.

22 Lotans barn hette Hori och Hemam. Lotan hade en syster som hette Timna.

23 Sobals barn hette Alvan, Manahat, Ebal, Sefo och Onam.

24 Sibeons barn hette Aja och Ana. Detta var den Ana som upptäckte de heta källorna i ökenlandet medan han gick och vaktade sin fars åsnor.

25 Anas barn hette Dison och Oholibama.

26 Disons barn hette Hemdan, Esban, Jitran och Keran.

27 Esers barn hette Bilhan, Saavan och Akan.

28 Disans barn hette Us och Aran.

29-30 Stamledare i horeen Seirs familj var alltså Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.

31-39 Detta är namnen på de kungar som regerade i Edom innan Israel fick sin förste kung): Bela, Beors son, från Din-haba i Edom. Han efterträddes av Jobab, Seras son, från staden Bosra. Jobab efterträddes av Husam, från temaniternas land. Husam efterträddes av Hadad, son till Bedad. Det var Hadad som hade anfört de trupper som besegrade Midjans armé, när den invaderade Moab. Hans stad hette Avit. Hadad efterträddes av Samla, från Masareka. Samla efterträddes av Saul, från Rehobot vid floden. Saul efterträddes av Baal-Hanan, Akbors son. Baal-Hanan efterträddes av Hadar från staden Pagu. Hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred och dotterdotter till Me-Sahab.

40-43 Detta är alltså namnen på ledare och stammar, som alla härstammade från Esau och som bodde på områden namngivna efter dem själva: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel och Iram. Alla dessa kallades edomiter, eftersom Edom var ett annat namn på Esau. Deras namn gavs också till det område de bebodde.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes