A A A A A
Bible Book List

1 Mosebok 10 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

10 Detta är Sems, Hams och Jafets ättlingar. De tre var Noas söner, och de fick söner efter översvämningen.

Jafets söner hette: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.

Gomers söner hette: Askenas, Rifat och Togarma.

Javans söner hette: Elisa, Tarsis, Kittim och Dodanim.

Deras ättlingar blev sjöfartsfolk i olika länder, och de hade alla sina skilda språk.

Hams söner hette: Kus, Misraim, Put och Kanaan.

Kus söner hette: Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner hette: Saba och Dedan.

En av Kus ättlingar hette Nimrod. Han blev den förste kungen.

Han var en väldig jägare, välsignad av Gud, och hans namn blev ett ordspråk. Folk brukade säga: En väldig jägare, välsignad av Gud - som Nimrod.

10 Kärnan i hans rike omfattade Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Sinears land.

11-12 Därifrån utsträckte han sitt välde till Assyrien. Han byggde Nineve, Rehabot-Ir, Kela och Resen (som är beläget mellan Nineve och Kela), huvudstaden i riket.

13-14 Misraim blev stamfar till följande folk: lydierna, anameerna, lehabeerna, naftaleerna, patroseerna, kasluheerna, som filisteerna härstammar ifrån, och kaftoreerna.

15-19 Kanaans äldste son hette Sidon, och han var också stamfar till hetiterna, jebuseerna, amoreerna, girgaseerna, hiveerna, arkeerna, sineerna, arvadeerna, semareerna och hamateerna.Slutligen spred sig Kanaans ättlingar från Sidon och hela vägen till Gerar i Gasaremsan och till Sodom, Gomorra, Adma och Seboim nära Lesa.

20 Dessa, som alla var Hams ättlingar, spred sig till många länder och folk med många olika språk.

21 Eber härstammade från Sem, Jafets äldste bror.

22 Här följer en förteckning över Sems andra ättlingar: Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.

23 Arams söner hette: Us, Hul, Geter och Mas.

24 Arpaksads son hette Sela, och Selas son hette Eber.

25 Eber fick två söner: Peleg (som betyder: 'delning

26-30 Joktan var far till: Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Havila och Jobab.Joktans ättlingar bodde utefter hela vägen från Mesa till Sefars berg i öster.

31 Dessa var alltså Sems ättlingar, grupperade efter folktillhörighet, språk och geografisk spridning.

32 Alla som omnämnts härstammade från Noa, och de bodde i de olika länder som uppstod efter översvämningen.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes