A A A A A
Bible Book List

1 Mosebok 10 Svenska Folkbibeln (SFB)

IV. NOAS SÖNERS FORTSATTA HISTORIA 10:1-11:9

Noas söners släkttavla

10 Detta är Noas söners, Sems, Hams och Jafets, fortsatta historia. Åt dem föddes söner efter floden.

Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Gomers söner var Askenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisa och Tarsis, kitteerna och dodaneerna.[a] Från dessa har inbyggarna i hedningarnas kustområden spritt ut sig i sina länder, alla med sitt språk i sina stammar och folk.

Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan. Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga: "En väldig jägare inför Herren som Nimrod." 10 Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land. 11 Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela 12 och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är "den stora staden". 13 Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehabeerna, naftuheerna, 14 patroseerna, kasluheerna, den stam som filisteerna härstammar från, och kaftoreerna.

15 Kanaan blev far till Sidon, som var hans förstfödde, och Het, 16 vidare jebusiterna, amoreerna, girgaseerna, 17 hiveerna, arkeerna, sineerna, 18 arvadeerna, semareerna och hamateerna. Senare utbredde sig kananeernas släkter ytterligare 19 så att deras område sträckte sig från Sidon mot Gerar ända till Gaza och mot Sodom, Gomorra, Adma och Sebojim ända till Lesa.

20 Detta var Hams söner efter deras stammar och språk i deras länder och bland deras folk.

21 Söner föddes också åt Sem, Jafets äldre bror, och han blev stamfader till alla Ebers söner.

22 Sems söner var Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.

23 Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

24 Arpaksad blev far till Sela och Sela blev far till Eber.

25 Men åt Eber föddes två söner. Den ene hette Peleg,[b] ty under hans tid blev jorden uppdelad. Hans bror hette Joktan.

26 Joktan blev far till Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havila och Jobab. Alla dessa var Joktans söner. 30 De hade sina boplatser från Mesha mot Sefar, mot Östra berget.

31 Detta var Sems söner efter deras stammar och språk i deras länder och efter deras folk.

32 Detta var Noas söners stammar efter deras släktled i deras folk. Från dem har folken utbrett sig på jorden efter floden.

Footnotes:

  1. 1 Mosebok 10:4 dodaneerna Några handskrifter: "rodaneerna".
  2. 1 Mosebok 10:25 Peleg betyder "delning".
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes