A A A A A
Bible Book List

1 Mózes 17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A Szövetség jele: a körülmetélés

17 Amikor Abrám 99 éves lett, az Örökkévaló ismét megjelent neki, és megszólította:

„Én a Mindenható Isten[a] vagyok,
    te pedig élj a jelenlétemben,
    és senki ne vádolhasson téged!
Szövetséget kötök veled,
    és nagyon megsokasítom utódaidat.”

Akkor Abrám a földre borult Isten előtt, aki így folytatta: „Lásd, ez az én részem a szövetségből: Sok nép atyjává teszlek. A neved sem Abrám[b] lesz, hanem Ábrahám[c], mert sok nép atyjává tettelek. Nagyon megsokasítalak, nemzeteket támasztok belőled, és királyok származnak tőled. Szövetséget kötök veled, és nemzedékről-nemzedékre utódaiddal is: örök szövetséget, hogy Istened leszek, és nekik is Istenükké leszek. Kánaán földjét pedig, amelyen most jövevény vagy, neked és utódaidnak adom örök birtokul, és Istenükké leszek.”

Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: „A te részed a szövetség szerint: tartsd meg szövetségemet, és utódaid is őrizzék meg, nemzedékről-nemzedékre! 10 Ez az én szövetségem, amelyet veled és utódaiddal kötöttem, s amelyet meg kell tartanotok: minden fiút és férfit metéljetek körül! 11 Ez legyen a jele szövetségemnek, melyet veled kötöttem, hogy körülmetélitek a férfi testének előbőrét! 12 Az újszülött fiúknál ezt nyolcnapos korukban végezzétek el, nemzedékről-nemzedékre! Minden fiúgyermekre vonatkozik ez, akár a családod tagja, akár nem — még a pénzen vett rabszolgára is. 13 Igen, körül kell metélnetek minden fiúgyermeket, akár a saját fiad, akár a rabszolgád gyermeke. Hordozzátok örök szövetségem jelét a testeteken!

14 Aki pedig közöttetek férfi létére nincs körülmetélve, az megtörte szövetségemet, ezért ki fogják irtani népe közül.”

Az Örökkévaló megígéri, hogy Sárának fia születik

15 Azután Isten folytatta: „Ami pedig a feleségedet, Szárajt[d] illeti, ne nevezd többé így, hanem Sára[e] legyen a neve! 16 Én pedig megáldom őt: fiút adok neked Sárától. Bizony, megáldom Sárát, nemzetek anyjává teszem, és népek királyai származnak tőle.”

17 Ekkor Ábrahám a földre borult Isten előtt, de magában nevetett, és azt gondolta: „Ugyan, hogy lehetne száz éves koromban fiam? Hát Sára hogyan szülhetne 90 éves létére?”

18 De hangosan csak ezt válaszolta: „Bárcsak jóindulattal lennél Izmáel iránt!”

19 „Nem úgy, Ábrahám! — felelt Isten. — Sára, a feleséged szül neked fiút, akit nevezz Izsáknak![f] Én pedig örök szövetséget kötök Izsákkal és utódaival is.

20 Azonban meghallgattam kérésedet Izmáel felől: lásd megáldottam, megszaporítom és megsokasítom őt is. Tizenkét fejedelem lesz utódai között, és nagy nemzetté teszem. 21 De szövetséget csak Izsákkal kötök, akit Sára egy év múlva fog neked szülni.”

22 Ezzel Isten befejezte a beszélgetést Ábrahámmal, és fölment tőle.

23 Még ugyanezen a napon Ábrahám megtette, amit Isten parancsolt neki. Izmáelt, meg háza férfi szolgáit, és azok fiait — akár a házánál születtek, akár pénzért vett rabszolgák voltak — mind összehívta, és megparancsolta, hogy végezzék el a körülmetélést. 24-26 Ábrahám 99 éves, a fia, Izmáel pedig 13 éves volt, amikor mindketten körülmetélkedtek. 27 Ugyanazon a napon körülmetélkedtek Ábrahám összes fiú és férfi szolgái is — akár a házánál születtek, akár pénzért vett rabszolgák voltak.

Footnotes:

  1. 1 Mózes 17:1 Mindenható Isten Szó szerint: „Él-Saddáj” — ennek jelentése vitatott.
  2. 1 Mózes 17:5 Abrám Jelentése: „tiszteletre méltó atya”, vagy „felmagasztalt apa”.
  3. 1 Mózes 17:5 Ábrahám Jelentése: „sokaság atyja”, „sok nép őse”.
  4. 1 Mózes 17:15 Száraj Jelentése (valószínűleg arám nyelven): „hercegnő”.
  5. 1 Mózes 17:15 Sára Jelentése szintén „hercegnő”, de ez héber szó.
  6. 1 Mózes 17:19 Izsák Ez a héberben úgy hangzik, mint a „nevetés” szó.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes