A A A A A
Bible Book List

1 Kungaboken 7 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Salomo bygger sitt palats

Sedan byggde Salomo sitt eget palats, som det däremot tog tretton år att färdigställa.

Ett av rummen i palatset kallades Libanonskogens sal. Det var mycket stort, fyrtiosex meter långt, tjugotre meter brett och tretton och en halv meter högt. De stora takbjälkarna av cederträ vilade på fyra rader av cederpelare,

3-4 fyrtiofem bjälkar, femton i varje rad. Fönster var placerade mitt emot varandra i rader om tre.

Alla dörröppningar var fyrkantiga, och i den främre delen fanns tre dörrar i varje grupp, mitt emot varandra.

Ett annat rum kallades Pelarhallen. Den var tjugotvå meter lång och tretton och en halv meter bred och hade ett förrum med en baldakin som hölls uppe av pelare.

Där fanns också tronrummet, eller domsalen, där Salomo satt när han utövade sitt ämbete att döma folket. Det hade panel av cederträ från golv till tak.

Rummen som han själv skulle bo i längre in i byggnaden var av liknande utseende. Han byggde också ett palats i samma stil åt Faraos dotter, som var en av hans hustrur.

Alla dessa byggnader uppfördes av stora stenblock av dyrbar sten, som huggits ut efter mått.

10 Grundstenarna var tre till fyra meter långa.

11 Stenarna i murarna var också uthuggna efter mått, och över dem låg bommar av cederträ,

12 precis som på den inre förgårdsmuren vid templet och palatsets förhus.

Templets utrustning

13-14 Salomo lät sända bud efter Hiram från Tyrus, känd som en skicklig och begåvad konstnär, och han kom nu för att utföra alla kung Salomos arbeten som skulle göras i koppar. Han var son till en änka av Naftalis stam och en kopparsmed från Tyrus.

15 Hiram tillverkade två pelare av koppar, var och en åtta meter hög och med en omkrets av cirka fem meter.

16-22 På varje pelare gjorde han ett liljeformat kapitäl av gjuten koppar, två och en halv meter högt och två meter brett. Varje kapitäl var dekorerat med sju kedjor i form av hängprydnader och fyrahundra granatäpplen i två rader. Hiram ställde dessa pelare vid templets ingång. Den södra kallades Jakin och den norra Boas.

23 Sedan gjorde Hiram ett väldigt kopparfat, två och en halv meter högt, fem meter i diameter och femton meter i omkrets.

24 Runt dess kant fanns två rader av utsirningar med tre till sex centimeters mellanrum utmed hela fatet.

25 Det vilade på tolv oxar av koppar, tre vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster.

26 Fatets sidor var sju och en halv centimeter tjocka, och kanten var formad som kanten på en bägare. Fatet rymde 40.000 liter.

27-30 Därefter gjorde han tio flyttbara bäckenställ. De var ungefär två meter i fyrkant och en och en halv meter höga. Deras sidoplåtar var dekorerade med lejon, oxar och änglar. Under och över lejonen och oxarna fanns utsirade blomsterkransar. Vart och ett av dessa ställ hade fyra hjul av koppar med axlar av koppar.

31 Överst på varje ställ fanns en rund behållare, en halv meter hög. Dess mitt var skålformig, sjuttiofem centimeter djup, och utsidan var dekorerad med blomsterkransar.

32 Ställen hade fyra hjul, som satt under sidoplåtarna på hjulaxlar fästade i ställets hörn. Hjulen var sextiosex centimeter höga

33 och gjorda som vagnshjul, i alla delar gjutna i brons, axlar, ekrar, hjulringar och hjulnav.

34 I varje hörn fanns ett handtag, gjort i ett stycke med stället i övrigt.

35 Överst på varje ställ fanns en rund kant, tjugotvå centimeter hög, och hållare.

36 Keruber, lejon och palmträd omgivna av blomsterkransar var ingraverade på hållarnas ytor, där det fanns utrymme.

37 Alla tio ställen var gjutna exakt lika i samma form.

38 Till detta gjorde han tio fat av koppar som placerades på ställen. Varje fat var två meter i diameter och rymde 800 liter vatten.

39 Fem av ställen placerades i rummets södra del och fem i den norra. Det stora fatet stod i det hörn av templet som låg mot sydost.

40 Hiram gjorde dessutom öskar och skålar, och han slutförde allt det arbete med Herrens tempel som Salomo hade gett honom i uppdrag att göra.

41-46 Här följer en förteckning över de saker som Hiram tillverkade:Två pelare,ett kapitäl ovanpå varje pelare,nät som utsmyckning till de båda kapitälen,fyrahundra granatäpplen i två rader på nätet, för att täcka de båda kapitälen,tio rörliga ställ med tio fat, ett stort fat med tolv oxar som fot,kärl, skovlar och skålar.Allt detta tillverkades av polerad koppar och göts på Jordanslätten mellan Suckot och Saretan.

47 Den totala vikten av allt detta är obekant, för det var alldeles för mycket att kunna vägas.

48 Alla andra föremål som skulle finnas i templet gjordes av rent guld. Detta gällde alltså altaret, bordet för skådebröden,

49 ljusstakarna (fem på högra sidan och fem på vänstra och framför det allraheligaste), blommorna, lamporna, tängerna,

50 faten, knivarna, skålarna, fyrfaten, gångjärnen till dörrarna in till det allraheligaste och till templets huvudingång. Allt detta gjordes alltså av rent guld.

51 När templet slutligen var färdigt, tog Salomo silvret, guldet och alla de kärl som hans far David hade invigt för detta ändamål och lade dem i templets skattkammare.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes