Add parallel Print Page Options

Salomo börjar bygga templet

(2 Krön 3:1—5:1)

Det var under Salomos fjärde regeringsår och i månaden siv, den andra månaden, 480 år efter det att Israels folk lämnat slaveriet i Egypten, som Salomo började bygga Herrens hus. Templet som kung Salomo byggde åt Herren var 30 meter långt, 10 meter brett och 15 meter högt. Utmed hela framsidan av templet fanns en 10 meter bred portal som motsvarade templets bredd och som var 5 meter djup och den låg på framsidan. Han gjorde smala, slutna fönster med bjälkramar på templet.

Runt den stora salens väggar och det inre rummet byggdes ett ramverk som avdelades i kamrar. Den nedersta våningen var 2,5 meter bred, den mellersta 3 och den övre 3,5 meter bred. Man gjorde avsatser längs utsidan, och på så sätt behövde inte fästhål göras i väggarna.

Stenarna som användes vid tempelbygget hade huggits färdiga redan vid stenbrottet och därför kunde hela byggnaden uppföras utan ljudet från hammare, yxa eller andra verktyg.

Ingången till mellanvåningen fanns på templets södra sida. En trappa ledde upp till andra våningen och vidare till den tredje. När han hade byggt templet och färdigställt det, lade man på ett tak av bjälkar och klädde alltsammans med paneler av cederträ.[a] 10 Han byggde sidokamrarna runt om templets väggar och fäste dem vid byggnaden med cederbjälkar. Varje våning var 2,5 meter hög.

11 Herrens ord kom sedan till Salomo: 12 ”När det gäller detta hus som du nu bygger, om du gör som jag har sagt och följer alla mina befallningar och instruktioner, så ska jag uppfylla det löfte genom dig som jag gav din far David 13 och bo bland Israels folk och aldrig överge mitt folk Israel.”

14 Salomo byggde så templet färdigt. 15 Hela insidan från golv till tak klädde han med paneler av cederträ och golven var lagda med brädor av cypressträ. 16 Det innersta rummet som var 10 meter långt, det allra heligaste i templet, byggde han också med panel från golv till tak av cederträ. 17 Det stora rummet framför detta rum var 20 meter långt. 18 Cederträpanelerna på templets insida var överallt dekorerade med utsirningar i form av kurbitsblad och blommor. Allt var täckt med cederträ, så att man inte såg sten någonstans.

19 Inne i huset ordnade han ett inre rum åt Herrens förbundsark. 20 Detta inre rum var 10 meter långt, 10 meter brett och 10 meter högt. Dess väggar och tak var klädda med rent guld, liksom altaret av cederträ. 21 Hela templets interiör klädde han med rent guld och Salomo lät göra guldkedjor som sattes för ingången till det inre rummet som också var klätt med guld. 22 Han klädde alltså hela huset med guld så att allting var täckt av guld, även altaret, som tillhörde det inre rummet, blev klätt med guld.

23 Därinne gjorde Salomo också två keruber av olivträ, var och en 5 meter hög. 24 Den första kerubens vinge var 2,5 meter lång och likaså den andra vingen, alltså var avståndet mellan vingspetsarna 5 meter. 25 Också den andra keruben var 5 meter hög. Båda keruberna hade samma mått och samma form, 26 den ena liksom den andra var 5 meter hög. 27 Han placerade keruberna i det inre rummet, så att deras utbredda vingar tillsammans räckte från vägg till vägg när de berörde varandra i rummets mitt. 28 Och han klädde båda keruberna med guld.

29 Salomo lät snida reliefbilder av keruber, palmer och olika slags blommor i väggarna i templets båda rum 30 och golven i båda rummen belade han med guld.

31 Dörrarna till det inre rummet gjorde han av olivträ och med femkantig infattning. 32 På de båda dörrarna av olivträ lät han snida keruber, palmer och blommor, allt överdraget med hamrat guld.

33 På samma sätt gjorde han fyrkantiga dörrkarmar av olivträ till det större rummet. 34 Det fanns också två dörrar av cypressträ, var och en med två vridbara dörrhalvor. 35 Han lät snida keruber, palmer och blommor på alla dörrar och de var klädda med hamrat guld.

36 Muren till den inre förgården byggde han i tre lager av huggna stenar och ett lager av huggna bjälkar av cederträ.

37 Grunden till Herrens hus lades fjärde året i månaden siv. 38 Hela byggnaden var färdig in i minsta detalj så som den skulle vara i den åttonde månaden, månaden bul, under Salomos elfte regeringsår. Det tog alltså sju år att bygga templet.

Footnotes

  1. 6:9 Innebörden i den masoretiska texten i versens sista del är osäker.