Add parallel Print Page Options

Förberedelser för tempelbygget

Kung Hiram från Tyrus hade alltid varit en stor beundrare av David. När han fick höra att Davids son Salomo hade blivit Israels nye kung, sände han ambassadörer att gratulera Salomo och framföra välgångsönskningar.

2-3 I sitt svar sa Salomo:På grund av krig och hot från alla sidor kunde min far inte bygga ett tempel åt Herren förrän alla fiender kuvats.

Men nu har Herren min Gud gett Israel fred och lugn vid alla gränser, och jag har inga fiender inne i landet.

Därför planerar jag nu att bygga ett tempel åt Herren, min Gud, precis som han sa till min far att jag skulle göra: 'Din son ska bli din efterträdare på tronen och bygga ett tempel åt mig.'

Nu ber jag dig att hjälpa mig med detta projekt. Skicka dina skickligaste yrkesmän till Libanon för att hugga ner cedrar åt mig. Jag ska skicka dit män som kan arbeta tillsammans med dem. Jag ska betala vilken lön du än begär, för som du vet finns det ingen i Israel som är lika skicklig att hugga timmer som sidonierna.

Hiram kände sig mycket nöjd med Salomos meddelande. Pris ske Gud, som gett David en sådan vis son till kung över Israels folk, sa han.

Han svarade Salomo: Jag har tagit emot ditt meddelande, och jag ska göra allt som du har bett mig beträffande timret. Jag kan förse dig med både cedrar och cypresser.

Mina män ska föra virket från Libanon ner till havet för att sedan flotta det utmed kusten och leverera det dit du vill ha det. Vad beträffar ersättningen så kan du betala med livsmedel till mitt hushåll.

10 Hiram skaffade alltså Salomo allt det virke av ceder och cypress som han önskade,

11 och som betalning sände Salomo till hans hushåll 2.000 ton vete och 400.000 liter ren olivolja. Leveransen av detta pågick under flera år.

12 Herren uppfyllde sitt löfte och gav Salomo vishet. Och Hiram och Salomo undertecknade ett fredsavtal med varandra.

13 Salomo inkallade 30.000 arbetare från hela Israel till arbetet i Libanon.

14 Salomo lät dem arbeta i skift om 10.000 man, en månad i Libanon och två månader hemma. Adoniram övervakade arbetet.

15 Salomo hade ytterligare 70.000 arbetare, som var med som bärare och hantlangare, och 80.000 stenhuggare.

16 Ett antal av 3.300 förmän övervakade och ledde arbetet.

17 Till templets grund bröt man stora stenblock av yppersta kvalité.

18 Salomos och Hirams skickliga hantverkare och män från Gebal högg timret och avpassade virket och stenblocken för tempelbygget.

Bible Gateway Sponsors