Add parallel Print Page Options

Salomo bygger templet

Förberedelser för tempelbygget

(2 Krön 2:1-18)

Kung Hiram från Tyros hade alltid varit Davids vän. När han fick höra att Salomo hade smorts till kung efter sin far, sände han sina tjänare till Salomo.

Salomo sände tillbaka detta budskap till Hiram:

”Du vet att på grund av krig och hot från alla sidor kunde min far inte bygga ett tempel åt Herrens, sin Guds, namn förrän Herren lagt alla fiender under hans fötter. Men nu har Herren, min Gud, gett mig fred vid alla gränser, jag har inga fiender och ingen fara hotar. Därför planerar jag nu att bygga ett tempel åt Herrens, min Guds, namn, precis som Herren talade till min far David: ’Din son ska bli din efterträdare på tronen och bygga ett tempel åt mitt namn.’

Ge nu order om att man ska hugga ner cedrar åt mig från Libanon. Mina män ska arbeta tillsammans med dina. Jag ska betala vilken lön du än begär, för som du vet finns det ingen bland oss som är lika skicklig att hugga timmer som sidonierna.”

Hiram kände sig mycket nöjd med Salomos meddelande. ”Pris ske Herren som gett David en sådan vis son till kung över detta stora folk”, sa han. Han svarade Salomo:

”Jag har tagit emot ditt meddelande och jag ska göra allt som du har bett mig och förse dig med både cedrar och cypresser. Mina män ska föra virket från Libanon ner till havet för att sedan flotta det utmed kusten och leverera det dit du vill ha det. Jag löser upp flottarna där och så får du ta dem därifrån. Vad beträffar ersättningen, så kan du betala med livsmedel till mitt hushåll.”

10 Hiram skaffade alltså Salomo allt det virke av ceder och cypress som han önskade 11 och som betalning sände Salomo till hans hushåll 60 000 kubik vete och 6 000 liter[a] av den finaste olivoljan. Detta gav Salomo Hiram år efter år. 12 Herren uppfyllde sitt löfte och gav Salomo vishet. Och mellan Hiram och Salomo rådde fred och de slöt ett förbund med varandra.

13 Salomo inkallade 30 000 arbetare från hela Israel till arbetet. 14 Salomo lät dem arbeta i skift om 10 000 man, en månad i Libanon och två månader hemma. Adoniram övervakade arbetet. 15 Salomo hade 70 000 bärare och 80 000 stenhuggare i bergen. 16 3 300[b] förmän övervakade och ledde arbetet. 17 På kung Salomos order bröt man stora stenblock av yppersta kvalité för att templets grund skulle kunna läggas med huggen sten. 18 Salomos och Hirams hantverkare och män från Geval högg timret och avpassade virket och stenblocken för tempelbygget.

Footnotes

  1. 5:11 Enligt den masoretiska texten 20 000 kor vete och 20 kor av den finaste olivoljan Beräkningen är gjord på motsvarande sätt som i 4:22, se not där. Jfr 2 Krön 2:10. Enligt Septuaginta var också mängden olivolja 20 000 kor, alltså lika mycket som vete.
  2. 5:16 Enligt vissa Septuaginta-handskrifter 3 600; se även 2 Krön 2:2,18.