A A A A A
Bible Book List

1 Kungaboken 4 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Salomos närmaste män

1-2 Salomo härskade över hela Israel.Dessa var hans närmaste män:Asarja, Sadoks son, var överstepräst.

3-6 Elihoref och Ahia, Sisas söner, var sekreterare.Josafat, Ahiluds son, hade ansvar för arkiven.Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare för armén.Sadok och Ebjatar var präster.Asarja, Natans son, var ansvarig för de tolv distriktens styresmän.Sabud, Natans son, var kungens präst och personlige rådgivare.Ahisar hade hand om palatsets affärer.Adoniram, Abdas son, hade ansvaret för de offentliga arbetena.

Det fanns också tolv tjänstemän vid Salomos hov, var och en tillsatt som styresman över en del av landet. Deras uppgift var att under en månad var försörja hovet med vad som behövdes av mat och för dess underhåll.

8-19 Namnen på dessa tolv styresmän och deras respektive områden var:Ben-Hur över Efraims bergsbygd.Ben-Deker över Makas, Saalbim, Bet-Semes och Elon-Bet-Hanan.Ben-Hesed över Arubbot, som också innefattade Soko och hela Hefer-landet.Ben-Abinadab (gift med Salomos dotter Tafat), över Nafat-Dor.Baana, Ahiluds son, över Taanak och Megiddo, hela den del av Bet-Sean som ligger vid sidan av Saretan, nedanför Jisreel, och hela trakten från Bet-Sean ända till Abel-Mehola och bortom Jokmeam.Ben-Geber över Ramot i Gilead, vilket innefattade Jairs byar (den Jair som var son till Manasse) i Gilead, och dessutom området Argob i Basan, med sextio stora städer med murar och kopparportar.Ahinadab, Iddos son, över Mahanaim.Ahimaas (han som hade gift sig med Basemat, en annan av Salomos döttrar) över Naftali.Baana, Husais son, över Aser och Alot.Josafat, Paruas son, över Isaskar.Simei, Elas son, över Benjamin.Geber, Uris son, över Gilead med de områden som hade tillhört Sihon, amoreernas kung, och Og, kungen i Basan.

Salomos välde

20 Israel och Juda hade många invånare och stora rikedomar, och folket åt och drack och var nöjda.

21 Kung Salomo regerade över hela området från floden Eufrat ända till filisteernas land och ner till Egyptens gräns. Folken i de ockuperade områdena betalade skatt till Salomo och de fortsatte att tjäna honom så länge han levde.

22 För försörjningen i palatset behövdes dagligen 5.000 liter fint mjöl och dubbelt så mycket vanligt mjöl,

23 tio gödda oxar, tjugo valloxar och hundra får och getter, förutom hjort, gasell, dovhjort och fågel.

24 Salomos välde sträckte sig över alla riken väster om floden Eufrat, från Tifsa till Gasa, och landet hade fred.

25 Under hela Salomos livstid levde Juda och Israel i fred, och varje familj levde i trygghet med eget hus och trädgård.

26 Salomo ägde 4.000 vagnshästar och 12.000 ridhästar.

27 Varje månad försåg styresmannen över ett av de tolv distrikten Salomo och hans hov med mat,

28 och de ansvarade också för att hästarna fick sitt foder.

Salomo blir berömd för sin vishet

29 Gud gav Salomo stor vishet och mycket förstånd, och hans kunskap tycktes inte ha några gränser.

30 Han var visare än de visaste i Östern och Egypten.

31 Han var visare än esraiten Etan, och visare än någon av Mahols söner Heman, Kalkol och Darda. Ryktet om honom spred sig till länderna runt omkring.

32 Han kände till 3.000 ordspråk och 1.005 sånger.

33 Han kunde förklara växternas liv, alltifrån Libanons cedrar till den lilla isopen, som tränger fram i murarnas springor. Han undervisade om allt slags djur- och fågelliv, om kräldjur och vattendjur.

34 Kungar i många länder skickade sina sändebud till Salomo för att få råd av honom.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes