Add parallel Print Page Options

Salomos närmaste män

Kung Salomo härskade över hela Israel. Dessa var hans närmaste män:

Asarja, Sadoks son, var präst.

Elichoref och Achia, Shishas söner var kungens sekreterare.

Joshafat, Achiluds son, var kansler.

Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare för hären.

Sadok och Evjatar var präster.

Asarja, Natans son, var överfogde.

Savud, Natans son, en präst, var kungens personlige rådgivare.

Achishar hade hand om palatsets affärer.

Adoniram, Avdas son, hade ansvaret för tvångsarbetena.

Det fanns också tolv fogdar vid Salomos hov som var sin månad under året fick sörja för kungens och hovets underhåll.

Namnen på dessa var:

Hurs son[a] över Efraims bergsbygd.

Dekers son över Makas, Shaalvim, Bet Shemesh, Elon och Bet Hanan.

10 Heseds son över Arubbot som också innefattade Soko och hela Heferlandet.

11 Avinadavs son över hela Dors högland; han fick Salomos dotter Tafat till hustru.

12 Baana, Achiluds son, över Taanak och Megiddo, hela den del av Bet-Shean som ligger vid sidan av Saretan, nedanför Jisreel och hela trakten från Bet-Shean ända till Avel Mechola och bortom Jokmeam.

13 Gevers son över Ramot i Gilead, vilket innefattade Jairs byar, den Jair som var son till Manasse i Gilead och dessutom området Argov i Bashan med sextio stora städer med murar och kopparportar.

14 Achinadav, Iddos son, över Machanajim.

15 Achimaas, han som hade gift sig med Basemat, en annan av Salomos döttrar, över Naftali.

16 Baana, Hushajs son, över Asher och Alot.

17 Joshafat, Paruachs son, över Isaskar.

18 Shimi, Elas son, över Benjamin.

19 Gever, Uris son, över Gilead med de områden som hade tillhört Sichon, amoréernas kung, och Og, kungen i Bashan. Det fanns bara en fogde i det landet.

Salomos välde

20 Juda och Israel var talrika som havets sand och folket åt och drack och var nöjda. 21 Kung Salomo regerade över alla rikena från floden Eufrat ända till filistéernas land och ner till Egyptens gräns. De betalade skatt till Salomo och de fortsatte att tjäna honom så länge han levde.

22 För försörjningen i palatset behövdes dagligen 9 000 liter[b] fint mjöl och dubbelt så mycket vanligt mjöl, 23 10 gödda oxar, 20 valloxar och 100 får och getter, förutom hjort, gasell, dovhjort och gödfågel.

24 Salomos välde sträckte sig över alla riken väster om floden Eufrat, från Tifsach till Gaza, och landet hade fred på alla sidor.

25 Under hela Salomos livstid levde Juda och Israel, från Dan till Beer Sheva, i trygghet, var och en under sin vinstock och sitt fikonträd.

26 Salomo ägde 4 000[c] stallar för vagnshästar och 12 000 hästar.

27 Varje månad sörjde fogdarna för underhållet åt kung Salomo och alla som kom till hans bord så att ingenting fattades 28 och de ansvarade också för att hästarna fick korn och halm var kungen än befann sig.

Salomo blir berömd för sin vishet

29 Gud gav Salomo stor vishet och mycket förstånd, omätligt som havets sand. 30 Han var visare än de visaste i Östern och hans visdom var större än hela Egyptens. 31 Han var visare än någon annan människa, visare än esrachiten Etan och visare än någon av Machols söner Heman, Kalkol och Darda. Ryktet om honom spred sig till folken runt omkring. 32 Han diktade 3 000 ordspråk och komponerade 1 005 sånger. 33 Han kunde förklara växternas liv, alltifrån Libanons cedrar till den lilla isopen som tränger fram i murarnas springor. Han undervisade om allt slags djur- och fågelliv, om kräldjur och fiskar. 34 Från alla länder kom människor för att lyssna till Salomos vishet, sända av alla kungar som hört om hans vishet.

Footnotes

  1. 4:8 ff. son (ben på hebreiska) kan också lämnas oöversatt och är då en del av namnet Ben Hur, Ben Deker osv.
  2. 4:22 kor på hebreiska. 1 kor motsvarade 10 efa och 1 efa mellan 20 och 40 liter (har varierat genom tiderna). Här är beräkningen gjord utifrån genomsnittet 30 liter: 30 kor=300 efa=9 000 liter. 1 efa beräknas ofta motsvara 36 liter.
  3. 4:26 Enligt vissa Septuaginta-handskrifter; se även 2 Krön 9:25. Enligt den masoretiska texten 40 000.