Add parallel Print Page Options

Benjamins ättlingar

(1 Krön 9:34-44)

Benjamin var far till Bela, sin förstfödde, Ashbel, den andre, Achrach, den tredje, Nocha, den fjärde och Rafa, den femte.

Belas söner var Addar och Gera, Ehuds far, Avishua, Naaman, Achoa[a], Gera, Shefufan och Huram.

Dessa var Ehuds söner. De var familjeöverhuvuden för dem som bodde i Geva och deporterades till Manachat. De var Naaman, Achia och Gera. Det var han som deporterade dem och var far till Ussa och Achichud.

Shacharajim fick söner i Moab efter att han skilt sig från sina hustrur Hushim och Baara. Med sin hustru Hodesh fick han Jovav, Sivja, Mesha, Malkam, 10 Jeus, Sakeja och Mirma. De var hans söner och överhuvuden för sina familjer. 11 Hushim födde Avituv och Elpaal åt honom.

12 Elpaals söner var Ever, Misham och Shemed som byggde Ono och Lod med omgivande byar, och 13 Beria och Shema, familjeöverhuvuden för dem som bodde i Ajalon. De hade jagat bort Gats invånare.

14 Achjo[b], Shashak, Jeremot[c], 15 Sevadja, Arad, Eder, 16 Mikael, Jishpa och Jocha var Berias söner.

17 Sevadja, Meshullam, Hiski, Hever, 18 Jishmeraj, Jislia och Jovav var Elpaals söner.

19 Jakim, Sikri, Savdi, 20 Elienaj[d], Silletaj, Eliel, 21 Adaja, Beraja och Shimrat var Shimis[e] söner.

22 Jishpan, Ever, Eliel, 23 Avdon, Sikri, Hanan, 24 Hananja, Elam, Antotia, 25 Jifdeja och Penuel var Shashaks söner.

26 Shamsheraj, Shecharja, Atalja, 27 Jaareshja, Elia och Sikri var Jerochams söner.

28 Alla dessa var familjeöverhuvuden och ledare, upptecknade i släktregister, och de bodde i Jerusalem.

29 I Givon bodde Jeiel[f], Givons far. Hans hustru hette Maaka. 30 Hans förstfödde son var Avdon. Han följdes av Sur, Kish, Baal, Ner[g], Nadav, 31 Gedor, Achjo, Seker[h] och Miklot, 32 som var far till Shima[i]. Alla dessa bodde tillsammans med sina släktingar i Jerusalem.

33 Ner var far till Kish, Kish till Saul, och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Avinadav och Eshbaal.

34 Jonatans son var Meriv-Baal, som var far till Mika.

35 Mikas söner var Piton, Melek, Tarea[j] och Achas.

36 Achas var far till Joadda[k], som var far till Alemet, Asmavet och Simri. Simri var far till Mosa. 37 Mosa var far till Bina, vars son var Rafa[l], vars son var Elasa, vars son var Asel.

38 Asel hade sex söner: Asrikam, den förstfödde[m], Ismael, Shearja, Asarja, Obadja och Hanan. Alla dessa var Asels söner.

39 Asels bror Esheks söner var Ulam, den förstfödde, Jeush, den andre och Elifelet, den tredje. 40 Ulams söner var tappra krigare och skickliga bågskyttar. De hade många söner och sonsöner, sammanlagt 150.

Alla dessa var ättlingar till Benjamin.

Footnotes

 1. 8:4 Enligt Septuaginta Achia.
 2. 8:14 Kan också betyda deras bröder: Deras bröder var…
 3. 8:14 Ev. Jerocham.
 4. 8:20 Ev. Eljoenaj.
 5. 8:21 Eller Shimeis, eller ev. Shemas.
 6. 8:29 Jeiel saknas i grundtexten här men finns i 9:35.
 7. 8:30 Ner saknas i grundtexten här men finns i 9:36, likaså i Septuaginta.
 8. 8:31 Sakarja i 9:37
 9. 8:32 Shimam i 9:38
 10. 8:35 Tachrea i 9:41
 11. 8:36 Jada i 9:42
 12. 8:37 Refaja i 9:43
 13. 8:38 På hebreiska bokeru, vilket också kan vara ett namn. Men eftersom antalet söner är sex, jfr 9:44, verkar det mer troligt att det ska översättas hans förstfödde, som då syftar på föregående namn.