Add parallel Print Page Options

Musikanternas uppgifter

25 David och hans befälhavare i hären utsåg män från Asafs, Hemans och Jedutuns familjer till profetisk tjänst med musik på harpa, lyra och cymbal. Detta är förteckningen över dem och deras tjänst:

Asafs söner:

Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under hans ledning, som profeterade på kungens uppdrag.

Av Jedutun hans söner:

Gedalja, Jisri, Jesaja, Shimi, Hashavja och Mattitja, alltså sex, under ledning av sin far Jedutun, som profeterade och spelade på harpa till Herrens lov och pris.

Av Heman hans söner:

Buckia, Mattanja, Ussiel, Shuvael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir och Machasiot. Alla dessa var söner till kungens siare Heman. De hade getts till honom genom Guds löfte att upphöja hans horn[a]. Heman fick så fjorton söner och tre döttrar.

Alla dessa män stod under sin fars ledning när de utförde sin tjänst i Herrens hus med sång och spel på cymbal, lyra och harpa. Asaf, Jedutun och Heman följde kungens instruktioner.

De och deras familjer, tillsammans 288 personer, var alla begåvade musiker och utbildade för sin uppgift att sjunga lovsång till Herren. Gammal eller ung, lärare eller elev, alla kastade de lott om sin plats i tjänstgöringen.

Den första lotten föll på Asaf, på Josef[b], och den andra på Gedalja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

10 den tredje på Sackur och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

11 den fjärde på Jisri och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

12 den femte på Netanja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

13 den sjätte på Buckia och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

14 den sjunde på Asarela och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

15 den åttonde på Jesaja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

16 den nionde på Mattanja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

17 den tionde på Shimi och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

18 den elfte på Ussiel och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

19 den tolfte på Hashavja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

20 den trettonde på Shuvael och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

21 den fjortonde på Mattitja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

22 den femtonde på Jerimot och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

23 den sextonde på Hananja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

24 den sjuttonde på Joshbekasha och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

25 den artonde på Hanani och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

26 den nittonde på Malloti och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

27 den tjugonde på Eliata och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

28 den tjugoförsta på Hotir och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

29 den tjugoandra på Giddalti och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

30 den tjugotredje på Machasiot och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

31 och den tjugofjärde på Romamti Eser och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv.

Footnotes

  1. 25:5 Dvs. ge honom ära och makt. Jfr med kommentarer till 1 Sam 2:1,7,10.
  2. 25:9 I Septuaginta finns tillägget hans söner och släktingar.