A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 24 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Prästerna delas i grupper

1-2 Prästerna, Arons ättlingar, delades in i två avdelningar som fick namn efter Arons söner Eleasar och Itamar.Nadab och Abihu var också söner till Aron, men de dog före sin far och efterlämnade inte några barn, så det var Eleasar och Itamar som tjänstgjorde i den generationen.

David rådgjorde med Sadok, som representerade Eleasars släkt, och med Ahimelek, som representerade Itamars släkt. Därefter indelade han Arons ättlingar i flera olika grupper, som skulle tjänstgöra vid olika tider.

Eleasars ättlingar delades upp i sexton grupper och Itamars i åtta. Det fanns nämligen fler ledare bland Eleasars ättlingar.

Alla uppdrag avgjordes genom lottdragning. Det fanns nämligen dugliga och framstående män i varje avdelning.

Leviten Semaja, Netanels son, tjänstgjorde som sekreterare och skrev ner namn och vars och ens uppdrag i närvaro av kungen, prästen Sadok, Ahimelek, Ebjatars son, och ledare för präster och leviter. Lotterna drogs varannan gång för Eleasars avdelning och varannan för Itamars avdelning:

7-18 Den första lotten föll på Jojaribs grupp,den andra på Jedajas grupp,den tredje på Harims grupp,den fjärde på Seorims grupp,den femte på Malkias grupp,den sjätte på Mijamins grupp,den sjunde på Hackos' grupp,den åttonde på Abias grupp,den nionde på Jesuas grupp,den tionde på Sekanjas grupp,den elfte på Eljasibs grupp,den tolfte på Jakims grupp,den trettonde på Huppas grupp,den fjortonde på Jesebabs grupp,den femtonde på Bilgas grupp,den sextonde på Immers grupp,den sjuttonde på Hesirs grupp,den artonde på Happisses' grupp,den nittonde på Petajas grupp,den tjugonde på Hesekiels grupp,den tjugoförsta på Jakins grupp,den tjugoandra på Gamuls grupp,den tjugotredje på Delajas grupp ochden tjugofjärde på Maasjas grupp.

19 Varje grupp utförde de tjänster i templet som ursprungligen blivit bestämda av Gud och delgetts leviterna genom deras förfader Aron.

20 Andra ättlingar till Levi var:Subael, ättling till Amram och Jedeja, ättling till Subael.

21 Av Rehabjas ättlingar var Jissia den förste,

22 Selomot, ättling till Jishar och Selomots ättling Jahat,

23 Hebrons ättlingar Jeria, följd av Amarja, Jahasiel och Jekameam.

24-25 Mika, ättling till Ussiel, och Mikas ättling Samur, Mikas bror Jissia och dennes son Sakarja.

26-27 Meraris ättlingar Maheli och Musi. Jaasias söner Beno, Soham, Sackur och Ibri.

28 Mahelis ättling Eleasar, som saknade söner.

29 Kis son Jerameel.

30 Musis söner Maheli, Eder och Jerimot.Alla dessa var ättlingar till Levi.

31 Precis som Arons ättlingar fick de genom lottdragning sina bestämda uppgifter utan hänsyn till rang eller värdighet. Detta skedde i närvaro av kung David, Sadok, Ahimelek samt ledarna bland prästerna och leviterna.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes