Add parallel Print Page Options

Prästerna delas i grupper

24 Arons ättlingar delades in i följande avdelningar: Arons söner Nadav och Avihu, Elasar och Itamar.

Nadav och Avihu dog före sin far och efterlämnade inte några barn, så Elasar och Itamar tjänstgjorde som präster. David indelade, tillsammans med Sadok, av Elasars släkt, och Achimelek, av Itamars släkt, Arons ättlingar i olika avdelningar för den tjänstgöring de skulle utföra. Det fanns fler överhuvuden bland Elasars ättlingar än Itamars, så de delades upp i sexton familjeöverhuvuden och Itamars i åtta.

De indelades genom lottdragning för de båda släkterna, eftersom det fanns heliga ledare och ledare för tjänsten åt Gud både bland Elasars och Itamars ättlingar.

Leviten Shemaja, Netanels son, tjänstgjorde som sekreterare och skrev ner dem i närvaro av kungen, prästen Sadok, Achimelek, Evjatars son, och överhuvudena för prästernas och leviternas familjer. Lotterna drogs varannan gång för en familj från Elasars släkt och varannan för en familj från Itamars.

Den första lotten föll på Jojariv,

den andra på Jedaja,

den tredje på Harim,

den fjärde på Seorim,

den femte på Malkia,

den sjätte på Mijamin,

10 den sjunde på Hackos,

den åttonde på Avia,

11 den nionde på Jeshua,

den tionde på Shekanja,

12 den elfte på Eljashiv,

den tolfte på Jakim,

13 den trettonde på Huppa,

den fjortonde på Jeshevav,

14 den femtonde på Bilga,

den sextonde på Immer,

15 den sjuttonde på Hesir,

den artonde på Happisses,

16 den nittonde på Petachja,

den tjugonde på Hesekiel,

17 den tjugoförsta på Jakin,

den tjugoandra på Gamul,

18 den tjugotredje på Delaja

och den tjugofjärde på Maasja.

19 Detta var hur de skulle vara indelade när de inträdde för tjänst i Herrens hus, som det var dem föreskrivet genom deras förfader Aron, efter den befallning Herren, Israels Gud, hade gett honom.

Andra ättlingar till Levi

20 Andra ättlingar till Levi var:

av Amrams ättlingar Shuvael, av Shuvaels ättlingar Jechdeja,

21 av Rechavja, dvs. av hans ättlingar, var Jishia den förste,

22 av Jishars släkt Shelomot, och av Shelomots ättlingar Jachat,

23 Hebrons ättlingar var Jeria, sedan Amarja, den andre, Jachasiel, den tredje, och Jekamam, den fjärde.

24 Ussiels son var Mika, och bland Mikas ättlingar var Shamir,

25 Mikas bror Jishia, och bland Jishias ättlingar Sakarja.

26 Meraris ättlingar var Machli och Mushi. Jaasias son var Beno.

27 Meraris söner genom Jaasia var Shoham, Sackur och Ivri.

28 Machlis ättling var Elasar, som inte hade några söner.

29 Kishs son var Jerachmeel.

30 Mushis söner Machli, Eder och Jerimot.

Alla dessa var ättlingar till Levi, efter deras familjer. 31 Även dessa kastade lott, precis som deras släktingar av Arons ätt, i närvaro av kung David, Sadok, Achimelek samt överhuvudena för prästernas och leviternas familjer, de äldsta likväl som de yngsta.