A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 3 Hungarian Károli (KAR)

Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsõszülötte vala Amnon, a Jezréelbõl való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelbõl való Abigailtól.

Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.

Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az õ feleségétõl, Eglától való.

[E] hat [fia] születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.

Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.

És Ibhár, Elisáma és Elifélet.

Nógah, Néfeg és Jáfia.

És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.

Mindezek a Dávid fiai, az õ ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.

10 Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.

11 Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.

12 Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.

13 Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.

14 Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.

15 Jósiásnak pedig fiai: elsõszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.

16 Jójákim fiai: az õ fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.

17 Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.

18 És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.

19 Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az õ hugok vala Selómit.

20 És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, [ezek] öten.

21 Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; [és] Refája fiai [és] Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.

22 És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.

23 Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.

24 Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; [ezek] heten.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes