A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Dávid hadserege

27 Ez a névsora a hadsereg vezetőinek, az ezredeseknek, századosoknak és a többi tisztnek, akik a király szolgálatában álltak. A hadsereg tizenkét csapattestből állt, és mindegyikben 24 000 férfi teljesített katonai szolgálatot. Mindegyik csapattest évente egy hónapig állt szolgálatban.

2-3 Az első csapattest 24 000 harcosból állt, és az első hónapban szolgált. Ekkor Jásobám, Jabdiél fia töltötte be a vezér tisztségét. Ő Pérec leszármazottja volt.

A második csapattest 24 000 harcosból állt, és a második hónapban szolgált, a vezetője Miklót volt. Ekkor az ahói Dódaj töltötte be a vezér tisztségét.

A harmadik csapattest 24 000 harcosból állt, és a harmadik hónapban szolgált. Ekkor Benája, Jójádá főpap fia töltötte be a vezér tisztségét. Ő volt Dávid harmincfős különleges csapatának, a „harminc hősnek” az egyike, és egyúttal a vezetője. A csapattest parancsnoka Benája fia, Ammizábád volt.

A negyedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a negyedik hónapban szolgált. Ekkor Aszáél, Jóáb testvére töltötte be a vezér tisztségét. Aszáél után a fia, Zebadjá töltötte be ezt a tisztséget.

Az ötödik csapattest 24 000 harcosból állt, és az ötödik hónapban szolgált. Ekkor a jizráhi Samhút töltötte be a vezér tisztségét.

A hatodik csapattest 24 000 harcosból állt, és a hatodik hónapban szolgált. Ekkor a tekóai Írá, Ikkés fia töltötte be a vezér tisztségét.

10 A hetedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a hetedik hónapban szolgált. Ekkor a pelóni Hélec töltötte be a vezér tisztségét, aki Efraim törzséből származott.

11 A nyolcadik csapattest 24 000 harcosból állt, és a nyolcadik hónapban szolgált. Ekkor a húsái Szibbekaj töltötte be a vezér tisztségét, aki Zerah családjából származott.

12 A kilencedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a kilencedik hónapban szolgált. Ekkor az anátóti Abiezer töltötte be a vezér tisztségét, aki Benjámin törzsébe tartozott.

13 A tizedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a tizedik hónapban szolgált. Ekkor a netófái Mahraj töltötte be a vezér tisztségét, aki Zerah családjából származott.

14 A tizenegyedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a tizenegyedik hónapban szolgált. Ekkor a pirátóni Benája töltötte be a vezér tisztségét, aki Efraim törzséből származott.

15 A tizenkettedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a tizenkettedik hónapban szolgált. Ekkor a netófái Heldaj töltötte be a vezér tisztségét, aki Otniél leszármazottja volt.

Izráel törzseinek vezetői

16 Izráel törzseinek vezetői a következők voltak:

Eliézer, Zikri fia volt Rúben törzsének a fejedelme,

Sefatjáhú, Maaká fia volt Simeon törzsének a fejedelme,

17 Hasabjá, Kemúél fia volt Lévi törzsének, a lévitáknak a fejedelme,

Cádók volt Áron leszármazottjainak a fejedelme,

18 Elihú, Dávid testvére volt Júda törzsének a fejedelme,

Omri, Mikaél fia volt Issakár törzsének a fejedelme,

19 Jismajáhú, Óbadjáhú fia volt Zebulon törzsének a fejedelme,

Jerimót, Azriél fia volt Naftáli törzsének a fejedelme,

20 Hóséá, Azazjáhú fia volt Efraim törzsének a fejedelme,

Jóel, Pedájáhú fia volt Manassé fél törzsének a fejedelme,

21 Jiddó, Zekarjáhú fia volt Manassé másik fél törzsének a fejedelme Gileádban,

Jaasziél, Abner fia volt Benjámin törzsének a fejedelme,

22 Azarél, Jeróhám fia volt Dán törzsének a fejedelme.

Ezek voltak Izráel törzseinek a vezetői.

Dávid népszámlálása

23 Dávid elhatározta, hogy népszámlálást tart Izráelben. De a húsz évnél fiatalabb férfiakat nem vette számba, mert az Örökkévaló megígérte, hogy úgy megsokasítja Izráel népét, mint az ég csillagait. 24 Jóáb, Cerúja fia elkezdte a népszámlálást, de nem fejezte be,[a] mert emiatt Isten haragja sújtott Izráelre. Ezért ezt a létszámot nem jegyezték fel Dávid király krónikáiban.

A királyi tisztviselők

25 Ez a névsora a királyi tisztviselőknek, akik a király birtokait és vagyonát kezelték:

Azmávet, Adiél fia volt a királyi raktárok felügyelője.

Jehónátán, Uzzijjáhú fia volt a felügyelője a vidéki falvakban, a városokban és az erődítményekben lévő raktáraknak.

26 A földművesek felügyelője Ezri, Kelúb fia volt.

27 A szőlők felügyelője a rámai Simei volt.

A szőlők termésének és a bor tárolásának a sefemi Zabdi volt a felügyelője.

28 Az olajfaligeteknek és a fügefás kerteknek, amelyek Sefélában, a nyugati dombvidéken voltak, a gádéri Baálhánán volt a felügyelője.

Az olívaolaj raktárainak a felügyelője Jóás volt.

29 A Sáron-síkságon legelő szarvasmarhák felügyelője a sároni Sitraj volt.

A völgyekben legelő szarvasmarhák felügyelője Sáfát, Adlaj fia volt.

30 A tevék felügyelője a jismáéli Óbil, a szamaraké a mérónóti Jedejáhú volt.

31 A juhnyájak felügyelője a hagari Jáziz volt.

Ezek viseltek gondot a király vagyonára.

32 Jonatán, Dávid nagybátyja bölcs tanácsadó és írástudó volt. Jehiél, Hakmóni fia a király fiainak a nevelője volt. 33 Ahitófel a király tanácsadója volt. Az arki Húsaj volt a király barátja. 34 Ahitófel után Jehójádá, Benájáhú fia és Ebjátár lettek a király tanácsadói. A király hadseregének a parancsnoka Jóáb volt.

Footnotes:

  1. 1 Krónika 27:24 nem fejezte be Mert Isten megállította. Lásd 1Krón 21:1–30.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes