A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 24 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A papok csoportjai

24 Áron leszármazottjait, a papokat a következő csoportokba osztották: Áronnak négy fia volt: Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár. Nádáb és Abíhú még Áron életében meghalt, de fiaik nem voltak. Így Eleázár és Ítámár viselték a papi szolgálat tisztségét. Dávid külön csoportba osztotta be a papi szolgálatra Cádók vezetésével Eleázár leszármazottjait, és Ahimelek vezetésével Ítámár leszármazottjait. Eleázár utódai között tizenhat családfő, Ítámár utódai között pedig csak nyolc családfő volt. Mindkét nemzetségből sorsolással jelölték ki a családfőket, mert mindannyian a szentély és Isten fejedelmei voltak.

A sorsolást a király, a főemberek, Cádók főpap, Ahimelek (aki Ebjátár fia), valamint a papok és a léviták családfőinek a jelenlétében tartották. Kihúztak egy nevet az egyik családból, azután egy következőt a másikból. Amikor valakinek a nevét kihúzták, Semajá, az írástudó ezt azonnal feljegyezte. Semajá, Netanél fia maga is lévita volt. A sorsolás eredménye a következő sorrendet alakította ki:

Jehójárib lett az első, Jedajá a második,

Hárim a harmadik, Szeórim a negyedik,

Malkijjá az ötödik, Mijjámin a hatodik,

10 Hakkóc a hetedik, Abijjá a nyolcadik,

11 Jésua a kilencedik, Sekanjáhú a tizedik,

12 Eljásib a tizenegyedik, Jákim a tizenkettedik,

13 Huppá a tizenharmadik, Jesebáb a tizennegyedik,

14 Bilgá a tizenötödik, Immér a tizenhatodik,

15 Hézír a tizenhetedik, Happiccéc a tizennyolcadik,

16 Petahjá a tizenkilencedik, Jehezkél a huszadik,

17 Jákin a huszonegyedik, Gámúl a huszonkettedik,

18 Delájáhú a huszonharmadik, és Maazjáhú a huszonnegyedik.

19 Ennek a sorrendnek megfelelően végezték a szolgálatukat. Ők mentek be az Örökkévaló Templomába, hogy ott elvégezzék azokat a szertartásokat, amelyeket ősapjuk, Áron rájuk bízott — úgy, ahogyan azt Izráel Istene, az Örökkévaló Áronnak megparancsolta.

A léviták csoportjai

20 Ez a névsora Lévi többi leszármazottjának:

Amrám utóda volt Súbáél, ennek utóda Jedejáhú.

21 Rehabjáhú legidősebb fia volt Jissijá.

22 Jichári utóda volt Selómót, ennek utóda Jahat.

23 Hebron fiai: az első Jerijjáhú, a második Amarjáhú, a harmadik Jahaziél, a negyedik Jekamám.

24 Uzziél fia volt Mika, ennek utóda Sámír.

25 Mika testvére Jissijjá, ennek utóda Zekarjáhú.

26 Merári utódai: Mahli és Músi, valamint Merári fiának, Jaazijjáhúnak a leszármazottjai.

27 Ezek is Merári utódai voltak Jaazijjáhú ágán: Sóham, Zakkúr és Ibri.

28 Mahlitól származott Eleázár, akinek nem volt fia.

29 Kís fia volt Jerahmeél.

30 Músi fiai: Mahli, Éder és Jerimót.

Ezek voltak a léviták családfői, családjaik szerint. 31 Őket is ugyanúgy sorsolással osztották be a szolgálatra, mint a rokonaikat, Áron utódait. A sorsolásnál jelen volt Dávid király, Cádók és Ahimelek, valamint a papok és a léviták családfői. A sorsolásnál nem tettek különbséget a családfők és a család egyéb férfitagjai között.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes