A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Izráel fiai

Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakár, Zebulon, Dán, József, Benjámin, Naftáli, Gád és Ásér.

Júda leszármazottjai

Júda fiai: Ér, Ónán és Sélá, akiket a kánaáni Batsúá szült Júdának. Az Örökkévaló látta, hogy Ér, Júda elsőszülött fia gonosz, ezért megölte őt.

Júdának Támártól, a saját menyétől is született két fia: Pérec és Zerah.[a] Júdának tehát összesen öt fia volt.

Pérec fiai: Hecrón és Hámul.

Zerahnak öt fia született: Zimri, Étán, Hémán, Kalkól és Dára.

Zimri fia volt Karmi, Ákán apja. Ákán igen nagy bajt okozott Izráel népének, mert elvett magának a teljesen Istennek szentelt dolgokból.

Étán fia volt Azarjá.

Hecrón fiai: Jerahmeél, Rám és Kelúbaj.

Rám leszármazottjai

10 Rám fia Amminádáb, annak fia Nahsón,[b] aki Júda törzsének a vezetője volt. 11 Nahsón fia Szalmá, annak fia Boáz, 12 annak fia Obed, annak fia Isai. 13 Isai elsőszülött fia Eliáb, a második Abinádáb, a harmadik Simá, 14 a negyedik Netanél, az ötödik Raddaj, 15 a hatodik Ócem, a hetedik Dávid. 16 Isai leányai: Cerúja és Abigail. Cerúja három fia: Abisaj, Jóáb és Aszáél. 17 Abigail szülte Amászát, akinek apja az Izmáel népéből való Jeter volt.

Káleb leszármazottjai

18 Káleb Hecrón fia volt, feleségét Azúbának nevezték, aki Jeriót leánya volt. Káleb fiai Azúbától: Jéser, Sóbáb és Ardón. 19 Azúba halála után Káleb feleségül vette Efrátot, aki Húrt szülte neki.

20 Húr fia Úri, annak fia Becalél volt.

21 Később, amikor Hecrón hatvan éves volt, feleségül vette Gileád apjának, Mákírnak az egyik leányát, akitől Szegúb született. 22 Szegúb fia volt Jáír, akinek 23 falu tartozott a birtokához Gileád vidékén. 23 De Gesúr és Arám elfoglalta Jáír falvait, közöttük Kenátot és a környező falvakat, összesen 60 települést, amelyek mind Gileád apjának, Mákírnak a birtokához tartoztak.

24 Hecrón Efrátában, Káleb városában halt meg. A felesége, Abijjá a férje halála után szülte meg Ashúrt, aki Hecróntól származott. Ashúr fia Tékoa volt.

Jerahmeél leszármazottjai

25 Jerahmeél volt Hecrón elsőszülött fia. Jerahmeél fiai: Rám, az elsőszülött, azután Búná, Óren, Ócem és Ahijjá. 26 Jerahmeélnek volt egy másik felesége is, Atárá, akitől Ónám született.

27 Jerahmeél elsőszülött fia, Rám. Az ő fiai: Maac, Jámin és Éker.

28 Ónám fiai: Sammaj és Jádá. Sammaj fiai: Nádáb és Abisúr.

29 Abisúr felesége Abihail volt. Ő szülte Abhánt és Mólidot Abisúrnak.

30 Nádáb fiai: Szeled és Appaim. Szeled gyermektelenül halt meg.

31 Appaim fia volt Jisi, az ő fia Sésán, az ő fia Ahlaj.

32 Sammaj testvérének, Jádának fiai: Jeter és Jonatán. Jeter gyermektelenül halt meg.

33 Jonatán fiai: Pelet és Zázá.

Ezek Jerahmeél leszármazottjai.

34 Sésánnak csak leányai voltak, de volt egy egyiptomi szolgája, Jarhá. 35 Sésán ehhez a szolgájához adta feleségül az egyik leányát. Ebből a házasságból született Attaj. 36 Attaj fia Nátán, annak fia Zábád, 37 annak fia Eflál, annak fia Obed, 38 annak fia Jéhú, annak fia Azarjá, 39 annak fia Helec, annak fia Elászá, 40 annak fia Sziszmaj, annak fia Sallúm, 41 annak fia Jekamjá, annak fia pedig Elisáma.

Káleb többi leszármazottjai

42 Kálebnek, Jerahmeél testvérének a fiai: elsőszülöttje Mésá, akinek Zífi volt a fia; azután Marésa, aki Hebron apja volt.

43 Hebron fiai: Kórah, Tappúah, Rekem és Sema. 44 Sema fia volt Raham, annak fia Jorokám. Rekem fia Sammaj, 45 annak fia Máón, annak fia Bétcúr.

46 Kálebnek születtek fiai Éfától is, aki a szolgálója volt: Hárán, Mócá és Gázéz. Hárán fiát szintén Gázéznak hívták.

47 Johdaj fiai: Regem, Jótám, Gésán, Pelet, Éfá és Sáaf.

48 Kálebnak a másik szolgálójától, Maakától is születtek fiai: Seber, Tirhaná, 49 Sáaf, Sevá. Sáaf fia volt Madmanná. Sevá fiai: Makbéna és Gibea. Káleb leánya volt Aksza.

50 Káleb leszármazottjai: Ben-Húr, az elsőszülöttje, akinek Efrátá volt az anyja, azután Sóbál, Kirját-Jeárim megalapítója,[c] 51 azután Szalmá, Betlehem megalapítója, azután Háréf, Bét-Gádér megalapítója.

52 Sóbál volt Kirját-Jeárim megalapítója. Az ő leszármazottjai: Háróe és Menuhót lakosainak a fele 53 és Kirját-Jeárim családjai: a jítriek, a pútiak, a sumátiak és a misráiak. Ez utóbbiaktól származtak a coráiak és az estáóliak.

54 Szalmá leszármazottjai: Betlehem, Netófá, Atrót és Bét-Jóáb lakosai, azután Menuhót lakosainak másik fele, a córiak 55 és az írástudók családjai. Ez utóbbiak Jabéc, Tirát, Simát és Szúkát városokban laktak. Ezeket nevezték kénieknek, akik Hammat családjából származtak. Hammat volt Bét-Rékáb megalapítója.

Footnotes:

  1. 1 Krónika 2:4 Júdának… Zerah Júda a saját menyével hált, és tőle született ez a két (iker) fia. Lásd 1Móz 38:12–30.
  2. 1 Krónika 2:10 Nahsón Ő volt Júda törzsének a vezetője, amikor Izráel népe kijött Egyiptomból. Lásd 4Móz 1:7; 2:3; 7:12.
  3. 1 Krónika 2:50 megalapítója Szó szerint: „atyja”. A Biblia sokszor így nevezi azt a családfőt, aki egy települést elkezdett építeni, s amelyet azután többnyire az alapítóról neveztek el.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes