Add parallel Print Page Options

Insamlingen till de troende i Jerusalem

16 När det gäller insamlingen till de heliga, ska ni följa de instruktioner jag gav till församlingarna i Galatien[a]. Dagen efter sabbaten ska var och en ta en del av det han tjänat, så mycket han har råd med, och spara det, så att man inte börjar samla ihop det först när jag har kommit. När jag sedan kommer, ska jag skicka ut några lämpliga personer som ni utser och förse dem med brev, så att de kan resa till Jerusalem med gåvan. Men om det är bättre att jag också reser dit, då kan vi göra sällskap.

Paulus och hans medarbetares resplaner

Jag planerar att resa genom Makedonien[b], och när jag har gjort det tänker jag komma till er. Antagligen stannar jag hos er ett tag, kanske hela vintern, och sedan kan ni hjälpa mig med det jag behöver för min fortsatta resa, vart det nu blir. Den här gången vill jag inte bara göra ett kort besök och sedan resa vidare, utan jag hoppas kunna stanna ett bra tag, om Herren tillåter det. Men jag stannar i Efesos till pingst, för här står en dörr öppen för mig till ett effektivt arbete just nu, även om det också finns många motståndare.

10 Om Timotheos kommer till er, se då till att han kan känna sig lugn när han är hos er. Han arbetar för Herren precis som jag gör, 11 så låt ingen se ner på honom. Hjälp honom sedan med att komma iväg i frid, så att han kan komma tillbaka till mig. Jag ser fram emot att få träffa honom, och det gör bröderna också. 12 Vad det gäller vår bror Apollos, så uppmanade jag honom resa till er tillsammans med de andra, men han ansåg inte det var rätt tid just nu. Han kommer till er senare, när han får tillfälle.

Slutliga förmaningar och hälsningar

13 Vaka över er själva, och se till att ni håller fast vid er tro. Var modiga och starka, 14 och handla alltid i kärlek.

15 Jag vill också be er om en sak, syskon. Ni vet ju att Stefanas och hans familj var de första i provinsen Achaia[c] som började tro på Kristus. De ägnar sig nu åt att tjäna de heliga. 16 Underordna er dessa människor, och även alla andra som jobbar hårt tillsammans med dem. 17 Jag är glad över att Stefanas, Fortunatus och Achaikos har kommit till mig. Då behöver jag inte sakna er lika mycket. 18 De har nämligen uppmuntrat mig på alla sätt, och er också. Sådana män ska ni verkligen sätta värde på.

19 Församlingarna i provinsen Asien[d] hälsar till er. Aquila och Prisca och hela den församling som möts i deras hus hälsar hjärtligt till alla er i Herren. 20 Alla de troende här hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss.[e]

21 Här skriver jag, Paulus, min hälsning, med egen hand.

22 Om någon inte älskar Herren, ska en förbannelse komma över honom. Marana ta![f]

23 Nåd från Herren Jesus åt er alla.

24 Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus.

Footnotes

  1. 16:1 Galatien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
  2. 16:5 Makedonien var en romersk provins i nuvarande Grekland. Den låg norr om den provins där Korinth låg.
  3. 16:15 Achaia var en romersk provins i nuvarande Grekland.
  4. 16:19 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
  5. 16:20 Se not till Rom 16:16.
  6. 16:22 Arameiska för: Vår Herre, kom!