Den kristne och det svaga samvetet

I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen uppblåser, och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av honom.[a] När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar,[b] så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller på jorden - det finns också många gudar och många herrar - så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudaoffer, och så orenas deras svaga samvete. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting, och äter vi, vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet[c] inte blir till fall för de svaga. 10 Ty om någon får se, hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete 'uppbyggd',[d] så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? 11 Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. 12 När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. 13 Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall.

Footnotes

  1. 1 Korinthierbrevet 8:3 känd av honom Känd som hans egen, dvs utvald (Rom 8:29, Gal 4:9).
  2. 1 Korinthierbrevet 8:4 om man får äta kött som har offrats åt avgudar Av den fortsatta framställningen (v. 10) framgår att problemet här inte så mycket gäller mat som sådan utan frågan om en kristen skall delta i en hednisk tempelmåltid.
  3. 1 Korinthierbrevet 8:9 denna er frihet En del korintier menade tydligen att den frihet Paulus förkunnade (v. 8) innebar att det stod en kristen fritt att delta i en offermåltid i templet inför avgudabilden. Mot detta säger aposteln att kunskap utan kärlek gör människor stolta (v. 1) och blir till fall för de svaga, när dessa lockas att handla mot sitt samvete.
  4. 1 Korinthierbrevet 8:10 uppbyggd Ordet används här ironiskt.