Add parallel Print Page Options

Kej xnakˈtzal at Espíritu Santo cyuya bix kej nchi xnakˈtzan ẍtakˈ yol

Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, miˈn txiˈ cyocslaˈna tyol jaca xnakˈtzal tzin tkbaˈn tyolel Dioste. Oj nyolen jun xnakˈtzal, cykˈoˈnc cyipena tiˈj tuˈn tel cyniˈya tiˈj ka nyolen tuˈn Espíritu Santo bix ka min, cuma at nim xnakˈtzal ẍtakˈ nchi bet cyxol xjal. Tzˈelxitzen cyniˈya tiˈj tyol jun xnakˈtzal tiˈj Jesucristo ka nyolen tuˈn Espíritu Santo. Ka nxiˈ tkˈumen ul Tcwal Dios twitz txˈotxˈ bix oc te jun xjal, Jesucristo, tetzen Dios xnakˈtzal lu. Pero ka min nxiˈ tkˈumen jun xnakˈtzal yaaˈn Tcwal Dios te Jesús, yaaˈntzen te Dios, sino junx taˈ tyol tuya tyol nintzaj ẍtakˈ xjal nkˈojl tiˈ Cristo. O cybiy ka tzul, bix kej nchi oc lpe tiˈj ya eteˈtl twitz txˈotxˈ.

Key wuya nim n‑oc cyakˈa weya, te Dioskey, bix min ma cheˈx lpey cyiˈj xnakˈtzal ẍtakˈ, cuma at mas tipemal Espíritu Santo at cyuyey twitzj taaw il nchi oc lpe xnakˈtzal ẍtakˈ tiˈj. Kej xnakˈtzal ẍtakˈ, aj ilke, bix juˈ tzunj, nchi yolen tuˈn tel cyyol baˈn tuj cywitz ke aj il, bix nxiˈ cybiˈn aj il cyyol. Perotzen keya, te Dios koˈya, ejooˈya xnakˈtzal jaxxix. Kej xjal cytzkiˈn Dios, n‑octzen cybiˈn kyola. Pero kej xjal yaaˈn te Dios, min tzˈoc cybiˈn kyola. Ka ma tzˈoc tbiˈn jun xjal kyola, ma tzˈel kniyˈ tiˈj lepchexsen tiˈj yol jaxxix. Pero ka tcyˈi txiˈ tbiˈn kiˈja, ktzkiˈn ka taj tzˈoc lpe tiˈj yol ẍtakˈ.

At tkˈakˈbil tcˈuˈj Dios kiˈj

Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, tzˈocxit cyakˈ kuya ke, tuˈntzen tchicˈajax tnaabl Dios kˈiˈn kuˈn, cuma ka ma tzˈoc takˈ kiib ke, tzin tyeecˈan jlu tcwal Dios koˈ. Alcyej xjal n‑oc cyakˈ tcwal Dios te, ntyeecˈantzen tcwal Dioste bix ttzkiˈntzen ja Dios. Alcyej xjal min n‑oc cyakˈ ocslal te, ntyeecˈantzen min ttzkiˈn ja Dios. Yaaˈn tnaabl tisen tnaabl Dios, cuma n‑oc cyakˈ tcwal Dios te. E tzaj tyeecˈan Dios tkˈakˈbil tcˈuˈj kiˈj tej ttzaj tsmaˈn junx Tcwal kxol twitz txˈotxˈ, tuˈntzen kten kchunkˈlal te junx maj tuˈnj e bint tuˈn Tcwalxin. 10 Yaaˈn tzˈaklxix tkˈakˈbil kcˈuˈj tiˈ Dios. Pero ya te Dios tkˈakˈbil tcˈuˈj kiˈj, tzˈaklxix. E tzaj tsmaˈnxin Tcwalxin kxol, tuˈntzen tcyim te chojbil kil, tuˈntzen tel tiiˈn tkˈoj Dios kiˈj. 11 Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, cuma e tzaj tyeecˈan Dios tkˈakˈbil tcˈuˈj kiˈj tuˈnj ttzaj tsmaˈn Tcwal tuˈn tcyim te kxel, juˈ tzunj ilxsen tiˈj cˈoquel kakˈ kiib kxol. 12 Amale mint o kil twitz Dios, pero n‑el kniyˈ tiˈj najl Dios tuj kanem ka n‑oc kakˈ kxol. Ka ma bint kuˈn juˈwa, nbinttzen tajbil Dios kuˈn. 13 Bix jax n‑el kniyˈ tiˈj at kmojbabl kiib tuya Dios bix at Dios kuya tuˈnj ma tzaj tkˈoˈn Dios Espíritu Santo te ke. 14 Bix jax baˈn kuˈn at Dios kuya, cuma o kila Tcwal Dios bix nxiˈ kkˈumena e tzaj tsmaˈn Dios Tcwal tuˈn toc te Clolte cye xjal. 15 Alcyej xjal nxiˈ tkbaˈn tuya cykil tcˈuˈj ja te Jesús Tcwal Dios, attzen Dios tuya, bix at tmojbabl tiib tuya Dios. 16 Ejooˈya t‑xel Cristo, n‑el kniˈya tiˈj ti tten tkˈakˈbil tcˈuˈj Dios kiˈj, bix juˈ tzunj o tzˈoc ke kcˈuˈja tiˈj.

Tnaabl Dios, jaj tuˈn toc cyakˈ xjal te. Juˈ tzunj, alcyej ocslal n‑oc cyakˈ xjal te, attzen tmojbabl tiib tuya Dios, bix attzen Dios tuya. 17 Ka at kmojbabl kiib tuyaxin juˈwa, n‑octzen cyakˈ xjal ke tisen taj Dios, bix mintiiˈ ttz̈i kiˈj oj kocx twitz Dios tuj xkel, cuma nxiˈ kiiˈn kchunkˈlal twitz txˈotxˈ tisen te Cristo. 18 Mintiiˈ ttz̈i kiˈj ka ma tzˈoc cyakˈ xjal ke. Ka tzˈaklxix tkˈakˈbil kcˈuˈj juˈwa, mlaytzen tten ttz̈i kiˈj, cuma min ko ayon castiwa kiˈj tuˈn Dios. Ka min n‑oc cyakˈ xjal te jun xjal tisen taj Dios, attzen ttz̈i castiwa tiˈjxin.

19 N‑oc takˈ Dios ke cuma tneel oc kakˈ te Dios. 20 Ka ma txiˈ tkbaˈn jun xjal, “N‑oc takˈ Dios weya,” ka tz̈i juˈwa pero n‑el tiiqˈuen juntl ocslal, ẍtakˈ xjal lu, cuma ka min tzˈoc takˈ jun ocslal te baˈn tuˈn toc tcyeˈyen, mlay bint tuˈn toc takˈ Dios te, cuma bajx tzˈoc tcyeˈyen. 21 Bix yaaˈn nuk oˈcx jlu, bix jax juˈx ma cyaj tkˈoˈn Dios ja ley lu ke: Alcyej xjal n‑oc takˈ Dios te, ilxsen tiˈj tuˈn toc cyakˈ ocslal te.

Bible Gateway Sponsors