Add parallel Print Page Options

Ri nen quiek jwiˈl ojchˈecontak

Nen jun cristian ri ticojow chi Kakaj Jesucristo riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, ralcˈwaliˈ Kakaj Dios. Y nen tilokˈin re Kakaj Dios, tijlokˈajiˈ juntir yak ralcˈwal Kakaj Dios. Jilonli cuando tikalokˈajtak Kakaj Dios y tikabˈantak nen tijbˈij Jpixbˈ, ketamiˈ chi kes tzˈetel tzˈet tikalokˈajtakaˈ juntir yak ralcˈwal Kakaj Dios. Wi kes tzˈet tikacojtak Jpixbˈ Kakaj Dios, jilonli jlokˈaj Kakaj Dios tikabˈan y Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ cˈax jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij, jwiˈl juntir yak ralcˈwal Kakaj Dios tichˈecontakaˈ chibˈak juntir mak etzltak noˈj ri reke wich ulew. Jilonli ojchˈecontakaˈ jwiˈl xcubˈar kachˈol chirij Kakaj Jesucristo. Nen ticojow chi Kakaj Jesucristo Jcˈajoliˈ Kakaj Dios, tichˈeconiˈ chibˈak juntir mak etzltak noˈj ri reke wich ulew.

Ri ticˈutuw chi Kakaj Jesucristo Jcˈajoliˈ Kakaj Dios

Cuando xyuk Kakaj Jesucristo wich ulew, xesajiˈ chi sakil laˈ jaˈ cuando xansaj jaˈtiox re y laˈ jquiqˈuel ri xel cuando xcamsaj. Pero maˈ xitaˈke laˈ jaˈ, xcˈutuniˈ laˈ jaˈ y laˈ quicˈ. Riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tibˈin chi tzˈetiˈ chirij juntir li, jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios kes tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij. Uxibˈtakaˈ ri wiˈtak lecj ri tibˈintak tzˈetel tzˈet chirij Kakaj Jesucristo riˈ Kakaj Dios, Yoloj y Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y uxibˈtakaˈ ri tibˈintak tzˈetel tzˈet wich ulew riˈ Lokˈaj Jsantil Kakaj Dios, jaˈ y quicˈ. Y yak uxibˈ li niqˈuiˈ jwichak.

Oj tikacojaˈtakaˈ lawiˈ ri tijbˈijtak cristian, pero lawiˈ ri tijbˈij Kakaj Dios masna tichocon chiwch lawiˈ ri tijbˈijtak cristian, jwiˈl ri xij Kakaj Dios chirij Jcˈajol kes tzˈetel tzˈetiˈn. 10 Nen ticubˈar jchˈol chirij Jcˈajol Kakaj Dios, tijcojaˈ ri xij Kakaj Dios chirij Kakaj Jesucristo. Y nen taˈ tijcoj ri xij Kakaj Dios, tijcojaˈ Kakaj Dios pi joˈs jwiˈl taˈ tijcoj ri xij Kakaj Dios chirij Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol.

11 Riˈ ri, ri xij Kakaj Dios chi re xyaˈ jun tzilaj cˈaslemal chike riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic. Y ri tzilaj cˈaslemal li jwiˈlke Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol tikataˈtak. 12 Nen wiˈ Jcˈajol Kakaj Dios laj ranm, tijtaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, pero nen taˈ Jcˈajol Kakaj Dios laj ranm, taˈ tijtaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

Qˈuisbˈire man wuj

13 Tantzˈibˈajbˈi jilonri pi chawechak, atak ri cubˈul achˈolak chirij Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol Kakaj Dios, pire tawetemajtak chi tataˈtakaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 14 Oj cubˈuliˈ kachˈol chirij Kakaj Dios cuando ojchˈaˈwtak riqˈuil, jwiˈl ketamiˈ chi wi tikatzˈonajtak re lawiˈ ri tzi tril re, re tijtaˈ kayolj. 15 Y wi ketamchak chi Kakaj Dios tijtaˈ kayolj cuando ojchˈaˈwtak riqˈuil, cubˈuliˈ kachˈol chi tijyaˈ chike lawiˈ ri tikatzˈonajtak re.

16 Wi wiˈ jono chawechak tril jun rechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo xan jun mac, pero wi maˈ riˈ taˈ jun mac ri ticˈamowbˈi re li man luwar re tijbˈi cˈax, tijnaˈ tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chirij pire ticuysaj jmac y pire tijtaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

Wiˈ jun mac ri taˈ chi cuyem chiwch Kakaj Dios, in tambˈij chawechak chi taˈ tijnaˈ atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chirij. 17 Juntir mak etzltak noˈj maquiˈ chiwch Kakaj Dios, pero wiˈ mac tijcuyaˈ Kakaj Dios y taˈ tijcˈambˈi jun cristian li man luwar re tijbˈi cˈax.

18 Ketamiˈ chi jun ralcˈwal Kakaj Dios, taˈ tijtakej macun chiwch Kakaj Dios jwiˈl tichajajiˈ jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol Kakaj Dios y man jbˈabˈal etzl taˈ ticwin chi jbˈanic cˈax re.

19 Ketamiˈ chi ojtakaˈ re Kakaj Dios y juntir cristian ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj re wich ulew wiˈtakaˈ laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl.

20 Y ketamiˈ chi Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol Kakaj Dios xyukiˈ waˈxok wich ulew y xyeˈ kanoˈj pire tiketemajtak nen tran Kakaj Dios ri tzˈetel Dios. Y wojtakaˈ laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri tzˈetel Dios y wojtakaˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol. Y riˈ re kes tzˈetel Dios y riˈ re tiyeˈw tzilaj cˈaslemal lecj ri taˈ jqˈuisic.

21 Atak tra walcˈwal chirij Kakaj Jesucristo, cwentij aybˈak pire maˈ tacojtak jkˈij mak jalantak dios.