Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesucristo tichˈaˈw chikij riqˈui Kakaj Dios

Atak tra walcˈwal chirij Kakaj Jesucristo, tantzˈibˈajbˈi jilonri pi awechak pire maˈ atmacuntak chiwch Kakaj Dios. Pero wi wiˈ jono chawechak tikej li mac, jcˈameˈ jkˈabˈal jmac chiwch Kakaj Dios jwiˈl wiˈ jun tichˈaˈw chikij riqˈui Kakaj Dios, riˈ Kakaj Jesucristo ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios.

Riˈ Kakaj Jesucristo xyeˈ ribˈ pi camic wich curs chi jtojic kamac. Y maˈ xitaˈke kamac oj xtoj ri ojtak ajtakeltak re, re xtojaˈ jmacak juntir cristian wich ulew. Wi tikabˈantak lawiˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, riˈ li ticˈutuw chikawch chi ketamchak nen tran Kakaj Dios. Nen jono cristian tibˈinc: Wetamiˈ nen tran Kakaj Dios, ticheˈ.

Pero wi mitaˈ tran lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, joˈslaj cristianke, taˈ tzˈet tran lawiˈ ri tijbˈij tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Pero cuando jun cristian tran lawiˈ ri tijbˈij Jyolj Kakaj Dios, ticˈutuniˈ laj jcˈaslemal chi kes tzˈetel tzˈet tijlokˈajiˈ Kakaj Dios. Jilonli tiketemajtak chi ojchak jun riqˈui Kakaj Dios. Wi jun cristian tijbˈij chi re wiˈ laj jkˈabˈ Kakaj Dios, rajwaxiˈ tran laj jcˈaslemal chapcaˈ xan Kakaj Jesucristo laj jcˈaslemal cuando xwaˈx wich ulew.

Ri aacˈlaj Jpixbˈ Kakaj Jesucristo

Atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in tantzˈibˈajbˈi jun pixabˈ ri pi awechak, pero man pixabˈ ri tantzˈibˈajbˈic, maˈ aacˈ pixabˈ taˈn. Riˈ man pixabˈ ri xijsaj chawechak cuando xajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo y man ojr pixabˈ li, riˈ ri talch jtaquil awiˈlak ojr. Pero tantzˈibˈaj chicbˈi chawechak chapcaˈ jtaic jun aacˈlaj pixabˈ. Y riˈ li xyuk jcˈuteˈ Kakaj Jesucristo y ri tijin tacˈuttak laj acˈaslemalak jwiˈl man ukuˈmal tichak tijin tikˈax y tzˈetel sak tichak tijin tikopoponc.

Wi wiˈ jonok tibˈin chi wiˈchak chi sak, pero wi ajwichiˈ tijcontrij jun rechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ajwichiˈ wiˈ li ukuˈmal. 10 Pero nen jonok tijlokˈaj jun rechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, wiˈ chi sak y taˈ chiquiˈ tran chi jonok tikej li mac. 11 Pero nen tijcontrij jono rechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ajwichiˈ wiˈ li ukuˈmal jwiˈl mak etzltak noˈj ri tijin tran laj jcˈaslemal. Taˈ retam lamas tibˈeˈw jwiˈl riˈ man ukuˈmal xanow moy re, jwiˈliˈli taˈ tril lamas tibˈeˈw.

12 Atak tra walcˈwal chirij Kakaj Jesucristo, tantzˈibˈajbˈi jilonri pi awechak jwiˈl Kakaj Dios xcuyaˈ amacak jwiˈl Kakaj Jesucristo.
13 Atak riˈjabˈ, tantzˈibˈajbˈi jilonri pi awechak jwiˈl atak xawetemajtakaˈ nen tran Kakaj Jesucristo ri wiˈchak cuando ajquiˈ chi waˈx kˈijsak.
Atak ri aj atakna acˈl, tantzˈibˈajbˈi jilonri pi awechak jwiˈl atak xatchˈecontakaˈ chibˈ man jbˈabˈal etzl.
Atak tral acˈl, tantzˈibˈajbˈi jilonri pi awechak jwiˈl xawetemajtakaˈ nen tran Kakaj Dios.
14 Atak riˈjabˈ, tantzˈibˈajbˈi jilonri pi awechak jwiˈl xawetemajtakaˈ chi Kakaj Jesucristo wiˈchak cuando ajquiˈ chi waˈx kˈijsak.
Atak ri aj atakna acˈl, tantzˈibˈajbˈi jilonri pi awechak jwiˈl wiˈchak jcowil awanmak y wiˈ Jyolj Kakaj Dios laj awanmak y xatchˈecontakaˈ chibˈ man jbˈabˈal etzl.

15 Mi bˈe awanmak chirijak mak kelen ri wiˈ wich ulew. Jwiˈl nen tibˈe ranm chirijak mak kelen ri wiˈ wich ulew, taˈ tijlokˈaj Kakaj Dios, 16 jwiˈl taˈ ni jono noˈj ri wiˈ wich ulew, chapcaˈ mak etzltak raybˈl ri raj jtioˈjl jun cristian, mak raybˈl ri tipe laj ranmak cristian jwiˈl mak kelen ri triltak y mak cojbˈi kˈij ri trantak mak cristian li, maˈ riqˈui taˈ Kakaj Dios tipeˈw, jiˈ queneysal neri wich ulew. 17 Y ulew pach mak etzltak raybˈl ri wiˈ chiwch, tina saachna jwichak. Pero nen tibˈanow lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tibˈiˈ yoˈrok riqˈui Kakaj Dios lecj y taˈ chiquiˈ jcamic.

Mak ri ticontrintak re Kakaj Jesucristo

18 Atak tra walcˈwal chirij Kakaj Jesucristo, xtawiˈ mak qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. Y atak taliˈ jtaquil awiˈlak chi tina pena jun ri ticontrin re Kakaj Jesucristo. Pero lajori subˈlaj cristianchak tijcoj ribˈak chi jcontrij Kakaj Jesucristo. Jilonli ketamchak chi qˈuisbˈitak kˈijchak re jwich kˈijsak wojtak.

19 Mak cristian li, ri ticontrintak re Kakaj Jesucristo jiˈ xeltak chikaxoˈl ri ojtak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Pero kes tzˈetel tzˈet rechak maˈ kapachtak taˈ chi jcojic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Witi kapachtak, taˈ roj xtoseˈ ribˈak chikij. Pero lajori xtosaˈ ribˈak chikij. Jilonli ticˈutun chi maˈ kapachtak taˈ chi jcojic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo.

20 Pero atak, xyeˈsajiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak jwiˈl Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli lajori atak wiˈchak mas anoˈjak. 21 In tantzˈibˈajbˈi jilonri chawechak maˈ jwiˈl taˈ maˈ awetamak tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, atak awetamakchak. Y jwiˈl taˈ ni jono joˈslaj tzij titaˈmaj chirij tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo.

22 Jun joˈslaj cristian riˈ jun cristian ri taˈ tijcoj chi Kakaj Jesucristo riˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew. Riˈ man cristian li ticontrin re Kakaj Jesucristo jwiˈl taˈ tijcoj chi Dios riˈ Kakaj y tijbˈij chi Kakaj Jesucristo maˈ Jcˈajol taˈ Kakaj Dios. 23 Nen tibˈin chi Kakaj Jesucristo maˈ Jcˈajol taˈ Kakaj Dios, taˈ Kakaj Dios laj ranm. Pero nen tibˈin chi Kakaj Jesucristo Jcˈajoliˈ Kakaj Dios, wiˈ Kakaj Dios laj ranm.

24 Jwiˈliˈli atak, waˈxok laj awanmak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xatatak cuando xajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Y wi tiwaˈx laj awanmak juntir li, atcantakaˈ chi atak jun riqˈui Kakaj Jesucristo y Kakaj Dios. 25 Ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ojr, riˈ Kakaj Jesucristo ri tiyeˈw tzilaj cˈaslemal chike riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

26 Jilonli xintzˈibˈajbˈi pi awechak chirij mak ajsubˈunl ri tijin titocowtak nen trantak chi asubˈicak. 27 Pero atak, wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak ri xyeˈsaj chawechak jwiˈl Kakaj Jesucristo, jilonli taˈ chiquiˈ rajwax ticˈutsaj chawchak jwiˈl jono cristian chic nen rajwax tabˈantak, jwiˈl riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ticˈutuw chawchak nen rajwax tabˈantak y juntir jcˈutuˈn Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tzˈetel tzˈetiˈn, maˈ joˈslaj tzij taˈke. Bˈantak lawiˈ ri xyeˈ retemaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak y waˈxentak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo.

28 Lajori atak tra walcˈwal chirij Kakaj Jesucristo, waˈxentak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo pire cuando tipe chic wich ulew, cubˈuliˈ kachˈol chirij pire taˈ nen quiek jwiˈl ojqˈuixibˈtakwiˈ cuando tiyuk.

29 Atak, wi awetamakiˈ chi sucˈuliˈ ranm Kakaj Jesucristo, tawetemajtakaˈ chi nen tibˈanow lawiˈ ri tzi, sucˈuliˈ ranm chiwch Kakaj Dios y ralcˈwaliˈ Kakaj Jesucristo.