Add parallel Print Page Options

NABˈE WUJ RI XTZˈIBˈAJ JUAN

Kakaj Jesucristo riˈ saklaj tzij

In Juan, tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awechak ri atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chirij jun ri wiˈchakch ojrtaktzij cuando ajquiˈ chi waˈx kˈij sak, ri tal kawiˈl nen xij, ri xkil laˈ bˈakˈ kawch, ri xkachap laˈ kakˈbˈ y ri jun li, riˈ Kakaj Jesucristo ri yoloj ri tiyeˈw cˈaslemal. Kakaj Jesucristo ri tiyeˈw cˈaslemal xyukiˈ waˈxok pi cristianil wich ulew y oj xkilaˈ jwich. Juntir li tijin tikabˈij chi tzˈetiˈn y xkabˈijiˈ jcholajl chawechak chi tzilaj cˈaslemal li ri taˈ jqˈuisic, jiˈ xwaˈx riqˈui Kakaj Dios lecj. Y Kakaj Dios xresaj chi sakil chikawch.

Jwiˈliˈli atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tikabˈijbˈi chawechak lawiˈ ri ilanch y talch kawiˈl pire tiniqˈuibˈ awchak kiqˈuil y oj ojchak jun riqˈui Kakaj Dios y Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol Kakaj Dios. Juntir li tikatzˈibˈaj pire titzˈakat quiˈcotemal laj kanm.

Kakaj Dios riˈ sak

Riˈ ri tzilaj jtaquil ri xij Kakaj Jesucristo chike y jilon tikabˈijbˈi oj chawechak chi Kakaj Dios riˈ sak jwiˈl riqˈui Kakaj Dios taˈ ni junquitz ukuˈmal. Pero wi tikabˈijtak chi ojtakaˈ jun riqˈui Kakaj Dios y wi ajwojtakna li ukuˈmal, tijin tikabˈijtak joˈstaklaj tzij. Riˈ li ticˈutuw chi taˈ tzˈet tijin tikabˈantak lawiˈ ri tijbˈij tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Pero wi wojtakaˈ chi sak laj kacˈaslemal chapcaˈ Kakaj Dios wiˈ chi sak, tiniqˈuibˈiˈ kawch ojtak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y jquiqˈuel Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol Kakaj Dios, tijsakabˈsajiˈ kanm re juntir kamac.

Pero wi tikabˈijtak chi taˈ kamac, tike kasubˈtak kibˈ kicˈan jwiˈl taˈ tzˈet wiˈ tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo laj kanm. Pero wi kes tzˈet tikacˈamtak jkˈabˈal kamac chiwch Kakaj Dios, re tranaˈ lawiˈ ri tijbˈij y pi jcholajliˈ tran tijcuy kamac ri bˈanal kawiˈl y tijsakabˈsajiˈ kanm re mak etzltak noˈj. 10 Pero wi tikabˈijtak chi kes tzˈet taˈ kamac bˈanal kawiˈl, tijin tikacojtak Kakaj Dios pi joˈs, jwiˈl re retamiˈ chi ojtakaˈ ajmacbˈ y taˈ tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo laj kanm.