Add parallel Print Page Options

Preaiubiţilor, să(A) nu daţi crezare oricărui duh, ci să(B) cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi(C) proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice(D) duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice(E) duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar(F) este în lume acum. Voi(G), copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit, pentru că Cel(H) ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei(I) sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume şi lumea(J) îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu; cine(K) cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul(L) adevărului şi duhul rătăcirii. Preaiubiţilor(M), să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte n-a(N) cunoscut pe Dumnezeu(O), pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul(P) că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca(Q) noi să trăim prin El. 10 Şi dragostea stă nu(R) în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire(S) pentru păcatele noastre. 11 Preaiubiţilor, dacă(T) astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii. 12 Nimeni(U) n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea(V) Lui a ajuns desăvârşită în noi. 13 Cunoaştem(W) că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 14 Şi noi(X) am văzut şi mărturisim că Tatăl(Y) a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 15 Cine(Z) va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el, în Dumnezeu. 16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu(AA) este dragoste şi cine(AB) rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. 17 Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca(AC) să avem deplină încredere în ziua judecăţii. 18 În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica, pentru că(AD) frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a(AE) ajuns desăvârşit în dragoste. 19 Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. 20 Dacă(AF) zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” şi urăşte pe fratele său este un mincinos, căci cine nu iubeşte pe fratele său pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe(AG) care nu-L vede? 21 Şi aceasta este porunca(AH) pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său.

Oricine crede(AI) că Isus(AJ) este Hristosul este născut(AK) din Dumnezeu şi(AL) oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. Căci(AM) dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi(AN) poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine(AO) este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră. Cine este cel ce(AP) a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu(AQ) apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul(AR) este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul(AS) şi Duhul Sfânt, şi(AT) aceşti trei una sunt.) Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea(AU) oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi(AV) mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. 10 Cine(AW) crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl(AX) face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 11 Şi(AY) mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi(AZ) această viaţă este în Fiul Său. 12 Cine(BA) are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. 13 V-am scris aceste(BB) lucruri ca(BC) să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică. 14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă(BD) cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 15 Şi, dacă ştim că ne ascultă orice i-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage, şi Dumnezeu(BE) îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este(BF) un păcat care duce la moarte; nu-i(BG) zic să se roage pentru păcatul acela. 17 Orice(BH) nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. 18 Ştim că oricine(BI) este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte(BJ) şi cel rău nu se atinge de el. 19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată(BK) lumea zace în cel rău. 20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a(BL) dat pricepere să(BM) cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El(BN) este Dumnezeul adevărat şi(BO) viaţa veşnică. 21 Copilaşilor, păziţi-vă(BP) de idoli. Amin.