A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 7 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaléˈˋ e ˈnéˉ jmiti˜ dseaˋ mɨ˜ cúiñˈˋ guóorˋ

Jo̱guɨ lana niquɨ́ɨˈ˜ɨ júuˆ quíiˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e cajmɨngɨ́ɨˈˇnaˈ jnea˜ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do e fɨˊ ni˜ jiˋ quíiˉnaˈ do. Jo̱ jnea˜ lalab fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e guiʉ́ˉguɨ quiáˈˉ dseañʉˈˋ e jaˋ nigüɨ́iñˈˉ dseamɨ́ˋ; jo̱ dsʉˈ uíiˈ˜ e jaˋ téengˉ dseaˋ yaaiñ˜ e iiñ˜ güɨ́iñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ, jo̱baˈ lajaangˋ lajaangˋ dseañʉˈˋ ˈnéˉ seengˋ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ lajaangˋ lajaangˋ dseamɨ́ˋ ˈnéˉ seengˋ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ cajo̱. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ do ˈnéˉ nijmiti˜bre lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ do; jo̱guɨ lajo̱bɨ i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ do cajo̱ ˈnéˉ nijmiti˜bre lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ do. Co̱ˈ i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do joˋ seengˋguɨr faˈ e quiʉˈˊguɨr ta˜ ˈñiaˈrˊ có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táaiñˋ, co̱ˈ quiáˈˉ dseañʉˈˋ quiáˈˉbre nɨlɨ́ɨˊ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ do, joˋ seengˋguɨr faˈ e quiʉˈˊguɨr ta˜ ˈñiaˈrˊ có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táaiñˋ, co̱ˈ quiáˈˉ dseamɨ́ˋ quiáˈˉbre nɨlɨ́ɨˊ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ séeˈ˜naˈ ˈleáangˉ e nɨgüɨ́ngˋnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ nɨcacúungˈ˜naˈ guóoˋnaˈ có̱o̱ˈ˜. Jo̱ dsʉˈ cuǿømˋ cajo̱ e niˈnaangˉ teáˋ yaang˜naˈ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ e jaˋ nigüɨ́ngˋnaˈ co̱lɨɨng˜ e laco̱ˈ nijmiféngˈˊnaˈ Fidiéeˇ, lɨfaˈ røøbˋ ˈnéˉ sɨɨng˜naˈ e nijméeˆnaˈ lajo̱. Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, ˈnébˉ e nigüɨ́ngˋtu̱ˈ co̱lɨɨng˜, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ dseáangˈ˜ quíiˉnaˈ e nijmɨgǿøngˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nijiúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ.

Jo̱ lajaléˈˋ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ na lɨ́ˈˆ júuˆ tɨɨmˉbaa jo̱ o̱ˈ dseángˈˉ faˈ lana féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e ˈnéˉ nijmiti˜ dseaˋ. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ iin˜n e lajalémˈˋ dseaˋ jaˋ nicúiñˈˋ guóorˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ jnea˜; jo̱ dsʉˈ jaˋ lajɨɨˉnaaˈ cangɨ́ɨngˋnaaˈ røøˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ jmaquíimˊ cangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈˉ dseaˋ do lajaangˋ lajaangˋnaaˈ.

Jo̱guɨ lana fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ cacungˈˊ guóˋ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ, e guiʉ́ˉguɨ e jaˋ nicúngˈˋnaˈ guóoˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ jnea˜. Jo̱guɨ dsʉˈ song jaˋ téˈˋnaˈ e iing˜naˈ güɨ́ngˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ é, jo̱baˈ ˈnéˉ cúumˈ˜baˈ guóoˋnaˈ jóng, co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ quíiˉnaˈ e nijméeˆnaˈ lajo̱ e laco̱ˈguɨ e ngɨˋnaˈ suungˋnaˈ e iing˜naˈ e nigüɨ́ngˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ.

10 Jo̱guɨ lana lalab fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ nɨsɨcúngˈˆ guóˋ,jo̱ dsʉˈ o̱ˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe ˈñiáˈˋa e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ la, dsʉco̱ˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ quiʉˈˊ ta˜ e júuˆ e féˈˋ lala: “Jaˋ cuǿøngˋ e jaangˋ dseamɨ́ˋ nitiúuiñˉ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ.” 11 Jo̱guɨ dsʉˈ song i̱ dseamɨ́ˋ do dseángˈˉ catiúumˉbre dseañʉˈˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ nijé̱rˉ e jaˋ nicúmˈˋ guóorˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ i̱ jiéngˈˋ o̱si e nisɨ́ngˉtu̱r røøˋ é có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ i̱ catiúuiñˈˉ do. Jo̱guɨ lajo̱b cajo̱, jaˋ cuǿøngˋ e jaangˋ dseañʉˈˋ nitiúuiñˉ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ.

12 Jo̱ lana nifɨ́ɨˆguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ la lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsiiˉ ˈñiáˈˋa jo̱ o̱ˈ júuˆ e sɨnʉ́ˈˆʉ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, e song jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ seengˋ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ lajo̱, jo̱ dsʉˈ song i̱ dseamɨ́ˋ do iáamˋ dsíirˊ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e i̱ dseañʉˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do nitiúuiñˉ i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ do. 13 Jo̱guɨ song jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ sɨcúngˈˆ guórˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ lajo̱, jo̱ dsʉˈ iáamˋ dsíiñˈˊ do e seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ e i̱ dseamɨ́ˋ do nitiúuiñˉ i̱ dseañʉˈˋ do. 14 Co̱ˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨgüeamˈˆbre fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ laˈeáangˊ e sɨcúngˈˆ guórˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱, song jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ sɨcúngˈˆ guórˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lɨgüeamˈˆbre fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ song lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ i̱ jiuung˜ quiáˈrˉ i̱ seengˋ do lɨgüeamˈˆbre fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ song jaˋ lɨ́ɨˊ lajo̱, jo̱baˈ i̱ jiuung˜ quiáˈrˉ i̱ seengˋ do, ˈlɨmˈˆbre fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 15 Jo̱guɨ song i̱ dseañʉˈˋ o̱si i̱ dseamɨ́ˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ dseángˈˉ jmóorˋ laguidseaangˉ e nitiúungˉ rúiñˈˋ, jo̱baˈ güɨjméeˋbre lajo̱. Jo̱ mɨ˜ dsijéeˊ lajo̱, jo̱baˈ i̱ dseañʉˈˋ o̱si i̱ dseamɨ́ˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do jaˋ ˈnéˉ e jníñˈˋ i̱ dseaˋ i̱ iing˜ güɨˈɨ́ɨˊ do, dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ nɨcatǿˈrˉ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, e laco̱ˈ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ. 16 Dsʉco̱ˈ jaˋ ñíˆ ˈnʉˋ, dseamɨ́ˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, su nilíˈˋ e niˈuíingˉ i̱ dseañʉˈˋ quíiˈˉ do dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱, jaˋ ñíˆ ˈnʉˋ, dseañʉˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, su nilíˈˋ e niˈuíingˉ i̱ dseamɨ́ˋ quíiˈˉ do dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

17 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnéˉ nilɨseengˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e cangɨ́ɨngˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊnaˈ mɨ˜ catǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ e niˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ e quiʉ́ˈˆʉ ta˜ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 18 Jo̱guɨ song Fidiéeˇ nɨcatǿˈrˉ jaangˋ dseaˋ i̱ nɨcató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ niteáiñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la; jo̱guɨ song Fidiéeˇ nɨcatǿˈrˉ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ cató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ faˈ e nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e jo̱. 19 Co̱ˈ jaˋ e lɨ́ɨˊ song tó̱o̱ˋ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ dseaˋ o̱si jaˋ lɨ́ɨˊ lajo̱ é, co̱ˈ e labaˈ e niingˉguɨ eáangˊ e ˈnéˉ nijmiti˜ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 20 Jo̱baˈ ˈnéˉ jé̱ˉ dseaˋ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ lɨ́ɨiñˊ ie˜ mɨ˜ catǿˈˉ Fidiéeˇ írˋ e nilíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do. 21 Jo̱ song dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ lɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ ie˜ mɨ˜ catǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉˋ e caˈuíinˈˆ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱ dsʉˈ jaˋ jmooˈˋ fɨˈíˆ e lɨ́ɨnˈˊ lajo̱. Jo̱ dsʉˈ song seaˋbɨ fɨˊ quíiˈˉ e niˈnáangˉ uøˈˊ e lɨ́ɨnˈˊ lajo̱, jo̱baˈ jmɨˈoˈˆ jóng. 22 Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ ie˜ lamɨ˜ catǿˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ írˋ e caˈuíiñˈˉ do dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ lana nɨlɨ́ɨiñˈˊ do jaangˋ dseaˋ i̱ nɨsɨlaangˇ i̱ nɨjmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ sɨlaangˇ ie˜ lamɨ˜ catǿˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ írˋ, co̱ˈ lana nɨlɨ́ɨiñˊ lafaˈ dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ. 23 Jo̱ co̱ˈ lana Dseaˋ Jmáamˉbingˈ nɨcalǿngˉ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈmóoˈ˜ e ñíiˊ, jo̱baˈ lana joˋ cuǿˈˆ fɨˊ yaang˜naˈ faˈ e nijmeángˈˋtu̱ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ lafaˈ dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ. 24 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e lajaangˋ lajaamˋ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ nilɨseengˋnaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ la lɨ́ɨngˊnaˈ ie˜ lamɨ˜ catǿˈˉ dseaˋ do ˈnʉ́ˈˋ e calɨ́ngˉnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ.

25 Jo̱guɨ lana nifɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ cacungˈˊ guooˋ, jo̱ nifáˈˆa e júuˆ la jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ ɨˊ dsiiˉ ˈñiáˈˋbaa, jo̱ o̱ˈ laco̱ˈ ta˜ quiʉˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ dseaˋ do nɨcatǿˈrˉ jnea˜ e niˈuíinˉn dseaˋ quiáˈrˉ uíiˈ˜ e fɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ jnea˜, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e líˋ jmɨta˜ óoˊnaˈ júuˆ quiéˉe. 26 Jo̱ uíiˈ˜ e eáamˊ nɨhuɨ́ɨngˊ se̱e̱ˉnaaˈ jmɨɨ˜ na, jo̱baˈ jnea˜ ɨˊ dsiiˉ e guiʉ́ˉguɨ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ e nijé̱rˉ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ lɨ́ɨiñˊ. 27 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseañʉˈˋ, e song nɨseengˋ dseamɨ́ˋ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ jaˋ tiúungˊnaˈre; jo̱guɨ song jaˋ mɨˊ seeiñˋ, jo̱baˈ jaˋ mɨˊ ˈnángˈˋdur lajmɨnáˉ. 28 Jo̱ jaˋ dseeˉ eeˉnaˈ song nicúungˈ˜naˈ guóoˋnaˈ; jo̱guɨ lajo̱b cajo̱ jaˋ eeˋ dseeˉ éeˋ jaangˋ sɨmɨ́ˆ song nicúiñˈˋ guóorˋ. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cúngˈˋ guooˋ, huɨ́ɨmˊjiʉ nidsijéeˊ quiáˈrˉ, jo̱guɨ jnea˜ jaˋ iin˜n e nidsingɨ́ɨiñˋ lajo̱.

29 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, lají̱i̱ˈ˜ e labaˈ iin˜n e fɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉco̱ˈ joˋ huǿøˉ e ró̱o̱ˋguɨ jmɨgüíˋ. Jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨcúngˈˉ guooˋ ˈnéˉ seeiñˋ e lafaˈ jaˋ lɨ́ɨiñˊ lajo̱; 30 jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˈíˆ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ seeiñˋ e lafaˈ teáaiñˈ˜ jmɨɨ˜; jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lafaˈ teáangˈ˜ jmɨɨ˜ ˈnéˉ e jmeángˈˋ yaaiñ˜ e lafaˈ seeiñˋ fɨˈíˆ; jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ láaˊ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱baˈ ˈnéˉ seeiñˋ e lafaˈ o̱ˈ quiáˈˉbre e jo̱; 31 jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ jmɨˈóoˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la ˈnéˉ nilɨseeiñˋ e lafaˈ jaˋ jmɨˈóoˈ˜bre e jo̱. Dsʉco̱ˈ e fɨˊ jmɨgüíˋ e lɨ˜ se̱e̱ˉnaaˈ jmɨɨ˜ na, tó̱o̱bˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ.

32 Jo̱ jnea˜ iin˜n e jaˋ ningɨɨng˜naˈ jaléˈˋ fɨˈíˆ dsíiˊ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ jaˋ mɨˊ cacungˈˊ guóˋ, eáangˊguɨ guiing˜ dsíirˊ e jmóorˋ jaléˈˋ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ jial e nijmiˈiáaiñˋ dsíiˊ dseaˋ do. 33 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ nɨsɨcúngˈˆ guóˋ, eáangˊguɨ guiing˜ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e dsijéeˊ fɨˊ jmɨgüíˋ jo̱guɨ jial e nijmiˈiáaiñˋ dsíiˊ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ. 34 Jo̱baˈ jmaquíimˊ guiing˜ dsíirˊ e˜ nijmérˉ lacaˈíingˈ˜ caˈíiñˈ˜. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ jaˋ mɨˊ sɨcúngˈˆ guóˋ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseángˈˉ jaˋ cacúngˈˋ guóˋ, eáangˊguɨ guiing˜ dsíirˊ e jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e éerˋ guiʉ́ˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ dsíirˊ. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ nɨsɨcúngˈˆ guóˋ, eáangˊguɨ guiing˜ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e dsijéeˊ fɨˊ jmɨgüíˋ jo̱guɨ jial e nijmiˈiáaiñˋ dsíiˊ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ.

35 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ na o̱ˈ e laco̱ˈ nijníngˉ quíiˉnaˈ, co̱ˈ jnea˜ fáˈˉa e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ jo̱guɨ e laco̱ˈ nilɨseengˋnaˈ e eeˉnaˈ røøˋ e jmooˋnaˈ e ngocángˋ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e ta˜ e nɨcangɨ́ɨngˋnaˈ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 36 Jo̱ song jaangˋ dseañʉˈˋ ɨˊ dsíirˊ e dseángˈˉ nɨˈnébˉ e nicúiñˈˋ guóorˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ sɨ́ɨngˋ có̱o̱ˈr˜ do, dsʉco̱ˈ tɨˊ lɨ˜ ningángˈˋ íˋ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do e nicúiñˈˋ guóorˋ, jo̱guɨ song ɨˊ dsíirˊ e jo̱baˈ dseángˈˉ la guíingˋguɨ ˈnéˉ, jo̱baˈ güɨjméeˋbre lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨiñˉ e guiʉ́ˉguɨ do, jo̱ güɨcúmˈˋbre guóorˋ, dsʉco̱ˈ jaˋ e dseeˉ e jo̱. 37 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ co̱o̱ˋ nɨcaˈɨ́ˋ dsíiˊ jo̱guɨ jaˋ lɨ́ˋ dsíirˊ jaléˈˋ e iing˜ ngúuˊ táaiñˋ, jo̱guɨ dseángˈˉ nɨta˜ dsíirˊ e dseángˈˉ jaˋ nicúiñˈˋ guóorˋ, co̱ˈ lajo̱b dseángˈˉ iiñ˜ nijmérˉ, jo̱baˈ guiʉ́bˉ nijmérˉ song cajméerˋ lajo̱. 38 Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ nicúngˈˋ guóˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ sɨmɨ́ˆ i̱ nɨnéeˊ júuˆ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ do, jo̱baˈ co̱o̱ˋ e guiʉ́bˉ jmóorˋ; jo̱ dsʉˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ jaˋ nicúngˈˋ guooˋ, co̱o̱ˋ e guiʉ́ˉguɨ jmóorˋ. 39 Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ nɨsɨcúngˈˆ guóˋ, dseángˈˉ la guíimˋ ˈnéˉ e jaˋ nitiúuiñˉ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ lajeeˇ e seengˋ íˋ; jo̱ song cajúmˉbɨ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ cuǿømˋ nicúngˈˋtu̱r guóorˋ caléˈˋ catú̱ˉ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ i̱ jiéngˈˋ, lɨfaˈ i̱ dseañʉˈˋ íˋ ˈnéˉ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉ. 40 Jo̱ dsʉˈ jnea˜guɨ ɨˊ dsiiˉ e nilɨˈiáangˋguɨ dsíiˊ i̱ dseamɨ́ˋ do fɨng song jaˋ nicúngˈˋtu̱r guóorˋ. Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ na lɨ́ˈˆ júuˆ tɨɨmˉbaa. Jo̱ jnea˜ ɨˊ dsiiˉ e seemˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes