A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 11 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

11  Jo̱ co̱ˈ lajo̱b jmóoˋo, jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e ˈnéˉ eeˉnaˈ laco̱ˈ la eeˉ jnea˜, co̱ˈ jnea˜ eeˉ laco̱ˈ caˈéeˋ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jial ˈnéˉ lɨ́ɨngˊ dseamɨ́ˋ mɨ˜ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ

Jo̱guɨ lana eáamˊ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉco̱ˈ contøømˉ jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ jnea˜ jo̱guɨ contøømˉ jmitíˆnaˈ cajo̱ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨcaˈéeˉe ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ.

Jo̱ dsʉˈ jnea˜ iin˜n e ningámˈˋbaˈ e Dseaˋ Jmáamˉbingˈ lɨ́ɨngˊ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseañʉˈˋ, jo̱guɨ dseañʉˈˋbingˈ lɨ́ɨngˊ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ dseamɨ́ˋ, jo̱guɨ Fidiéebˇ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ song jaangˋ dseañʉˈˋ jaˋ guirˊ loguir˜ lajeeˇ e féiñˈˊ Fidiéeˇ o̱si mɨ˜ féˈrˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do é, jo̱baˈ jaˋ jmɨˈgórˋ dseaˋ mogui˜ quiáˈrˉ jóng. Jo̱guɨ song jaangˋ dseamɨ́ˋ jaˋ quidsirˊ ˈmɨˈˊ fɨˊ moguir˜ mɨ˜ féiñˈˊ Fidiéeˇ o̱si mɨ˜ féˈrˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do é, jo̱baˈ jaˋ jmɨˈgórˋ i̱ dseaˋ mogui˜ quiáˈrˉ do. Jo̱ song jmóorˋ lajo̱, jo̱baˈ fɨˈɨbˈˋ quiáˈrˉ, co̱ˈ lɨ́ɨˊ e lafaˈ cahuɨ̱́ˈˋ cuoˈˋ moguir˜. Dsʉco̱ˈ song jaangˋ dseamɨ́ˋ jaˋ quidsirˊ ˈmɨˈˊ fɨˊ moguir˜, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ quiáˈrˉ e nijmɨcuóˈˋbre moguir˜ conguiaˊ. Jo̱guɨ song i̱ dseamɨ́ˋ íˋ ɨˈˋ lɨ́ɨmˉbre e nihuí̱ˈˋ jñʉguir˜ o̱si e nilɨcuoˈˋ moguir˜ é, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ quiáˈrˉ e güɨjlɨ́ɨˆbre có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ lajeeˇ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ jaˋ ˈnéˉ iʉ˜ loguirˇ lajeeˇ e féiñˈˊ Fidiéeˇ, dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ dseañʉˈˋbaˈ jmili˜ Fidiéeˇ jial lɨ́ɨiñˊ, jo̱guɨ jmijnéeiñˋ cajo̱ jial tíiˊ niingˉ ˈgøiñˈˊ. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ jmilir˜ jial tíiˊ niingˉguɨ dseañʉˈˋ. Co̱ˈ jaˋ cajmeáangˋ Fidiéeˇ laˈuii˜ dseañʉˈˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋbaˈ e cajmeáaiñˋ laˈuii˜ dseamɨ́ˋ. Jo̱ o̱ˈ uíiˈ˜ dseamɨ́ˋ e caˈuíingˉ dseañʉˈˋ, co̱ˈ uíiˈ˜ dseañʉˈˋbaˈ e caˈuíingˉ dseamɨ́ˋ. 10 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱guɨ uíiˈ˜ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ ˈnéˉbaˈ e quie̱rˊ ˈmɨˈˊ dsíˋ fɨˊ moguir˜ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e jmɨˈgórˋ dseaˋ mogui˜ quiáˈrˉ. 11 Jo̱ dsʉˈ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ˈneámˉ rúngˈˋ dseañʉˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ dseamɨ́ˋ, co̱ˈ jaˋ eeˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ jmérˆ la tɨɨiñˋ yaaiñ˜. 12 Jo̱ nañiˊ faˈ e jábˈˉ e laˈeáangˊ dseañʉˈˋbaˈ e caˈuíingˉ dseamɨ́ˋ lamɨ˜ uiing˜, jo̱ dsʉˈ e jábˈˉ cajo̱ e laˈeáangˊ dseamɨ́ˋbaˈ e lɨseengˋ dseañʉˈˋ. Jo̱ lajalébˈˋ e jo̱ Fidiéeˇbingˈ i̱ caguiaˊ uiing˜ e lɨ́ɨˊ lajo̱.

13 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, ¿jial fóˈˋnaˈ? ¿Su guiʉ́ˉ o̱si jaˋ dseengˋ é e jaˋ dsíˋ ˈmɨˈˊ fɨˊ mogui˜ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ mɨ˜ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ? 14 Jo̱ yee˜baaˈ cuǿøngˋ líˋ ɨ́ˆ dsiˋnaaˈ e fɨˈɨbˈˋ lɨ́ɨˊ e jaangˋ dseañʉˈˋ séerˊ guir˜ e lɨcueeˋ. 15 Jo̱guɨ dsʉˈ quiáˈˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ co̱o̱ˋ e jlobˈˆ lɨ́ɨˊ e séerˊ guir˜ e lɨcueeˋ, dsʉco̱ˈ cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cueeˋ guir˜ e laco̱ˈ jmáiñˈˋ ta˜ e jo̱ e lafaˈ jlɨˊ ˈmɨˈˊ fɨˊ moguir˜. 16 Jo̱ song seengˋ dseaˋ i̱ iing˜ nidsisɨ́ɨˈ˜ júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ e júuˆ la, jo̱baˈ ˈnéˉ ñiˊbre e o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ o̱ˈguɨ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiaangˉguɨ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨˋnaaˈ e jmooˉnaaˈ co̱o̱ˋ ˈléˈˋguɨ e jiéˈˋ e jaˋ røøˋ lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ la.

Laco̱ˈ sɨˈíˆ ˈnéˉ jmóˆnaaˈ mɨ˜ quieeˇnaaˈ iˋnaaˈ co̱lɨɨng˜

17 Jo̱guɨ lana, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e júuˆ e nifɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ la o̱faˈ e nifáˈˆa guiʉ́ˉ uii˜ quíiˉnaˈ. Co̱ˈ li˜ e lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈléebˊ quíiˉnaˈ mɨ˜ seáangˈ˜ rúngˈˋnaˈ e jmiféngˈˊnaˈ Fidiéeˇ e lafaˈ e nijméˉ e guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ. 18 Jo̱ laˈuii˜ nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ e nɨcasɨ́ˈˉ dseaˋ jnea˜ e jaˋ røøˋ sɨɨng˜naˈ mɨ˜ seáangˈ˜ rúngˈˋnaˈ e jmiféngˈˊnaˈ Fidiéeˇ. Jo̱ seabˋ mɨ˜ jábˈˉ lɨ́ɨngˋ jnea˜ e júuˆ jo̱. 19 ¡Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ ɨˊ óoˊnaˈ e dseángˈˉ ˈnéˉ e sɨtáangˆnaˈ táˈˉ co̱o̱ˋ ˈléˈˋ, jo̱ lajo̱baˈ nilɨñiˊ dseaˋ i̱˜ dseángˈˉ lajangˈˆ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ! 20 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b jmooˋnaˈ, jo̱baˈ mɨ˜ seáangˈ˜ rúngˈˋnaˈ e cǿˈˋnaˈ co̱lɨɨng˜, jaˋ jmooˋnaˈ faˈ dseángˈˉ e jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 21 Dsʉco̱ˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nicøˈˆ ˈnʉ́ˈˋ íˆnaˈ, jo̱baˈ seemˋ ˈnʉ́ˈˋ e güɨjéemˊbaˈ e cǿˈˋnaˈ íˆnaˈ. Jo̱ uíiˈ˜ e jmooˋnaˈ lajo̱, jo̱baˈ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ joˋ tɨ́ɨngˋnaˈ cǿˈˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ, jo̱guɨ lajeeˇ jo̱ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ jɨˋguɨ cartɨˊ dseaˋ íimˊbaˈ. 22 Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ, nɨseabˋ ˈnʉ́ˆnaˈ lɨ˜ cuǿøngˋ uˈˆ cøˈˆnaˈ, jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ jmooˋnaˈ jaˋ jíiˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jialɨˈˊ cuøˈˊnaˈ fɨˈɨˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ quiáˈˉ? Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñiiˉ eeˋ nifáˈˆa uii˜ quíiˉnaˈ. ¡Co̱ˈ dseángˈˉ jaˋ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ do!

Mɨ˜ gøˈˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ co̱lɨɨng˜ e laco̱ˈ jmiguiéngˈˊ dsíirˊ dseaˋ do

23 Jo̱ lab nifɨ́ɨˆtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ e caˈíingˈ˜ jnea˜ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcaˈéeˉe ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ e féˈˋ lala: ˈÑiaˈˊ ie˜ uǿøˋ e cajángˈˋ dseaˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, dseaˋ do catɨ́ɨiñˉ iñíˈˆ 24 jo̱guɨ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cafíiñˋ jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ quiáˈrˉ lala: “Jó̱ˈˆo̱ e iñíˈˆ la jo̱ quiéˈˋnaˈ. Dsʉco̱ˈ e lab ngúuˊ táanˋn e nijá̱a̱ˈ˜a̱ mɨ˜ nijúunˉn uíiˈ˜ dseeˉ quíiˉnaˈ. Jo̱ jmeeˉbaˈ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e jmóoˋo jmɨɨ˜ na e laco̱ˈ nijmiguiéngˈˊ óoˊnaˈ jnea˜.” 25 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cagǿˈrˋ e íiˊ canʉʉˋ do, jo̱ catɨ́ɨiñˉ co̱o̱ˋ cóoˆ e a˜ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ jo̱ cajíñˈˉ: “E a˜ dsíiˊ e cóoˆ la guǿngˈˋ júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ e nijméˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøønˉ e nitʉ̱́ˋ mɨ˜ nitánˉn fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱baˈ laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ mɨ˜ niˈuˈˆnaˈ e jmɨ́ˈˆ e la a˜ dsíiˊ e cóoˆ la, jmeeˉbaˈ lajo̱ e laco̱ˈ nijmiguiéngˈˊ óoˊnaˈ jnea˜.” 26 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, co̱ˈ laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ mɨ˜ cǿˈˋnaˈ iñíˈˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ mɨ˜ úˈˋnaˈ e a˜ dsíiˊ cóoˆ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ jmiguiéngˈˊ óoˊnaˈ e cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ jméeˆnaˈ cartɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijáaˊtu̱r fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ.

Jial ˈnéˉ dǿˈˉ dseaˋ e jmiguiéngˈˊ dsíirˊ Dseaˋ Jmáangˉ

27 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ jmooˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmɨˈgórˋ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ gøˈrˊ iñíˈˆ quiáˈˉ dseaˋ do jo̱guɨ mɨ˜ ɨ̱́ˈrˋ e a˜ dsíiˊ cóoˆ quiáiñˈˉ, jo̱baˈ dseebˉ éerˋ có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táangˋ dseaˋ do jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøøiñˉ. 28 Jo̱baˈ lajaangˋ lajaamˋ dseaˋ ˈnéˉ ɨ́ˉ dsíirˊ jial lɨ́ɨiñˊ nʉ́ˈˉguɨ e nidǿˈrˉ e iñíˈˆ do jo̱guɨ nʉ́ˈˉguɨ e niˈɨ̱́ˈrˋ e jmɨ́ˈˆ e a˜ dsíiˊ e cóoˆ do. 29 Dsʉco̱ˈ song gøˈrˊ jo̱guɨ ɨ̱́ˈrˋ e jo̱ e jaˋ ɨˊ dsíirˊ e˜ guǿngˈˋ e calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táangˋ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lɨco̱ˈ ˈnóorˋ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ írˋ iihuɨ́ɨˊ. 30 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ fɨ́ɨmˊ ˈnʉ́ˈˋ lana dséeˈ˜naˈ o̱si ua˜ íiˊ áaˊnaˈ o̱si nɨcajúmˉbɨˈ é. 31 Jo̱ faco̱ˈ jangˈˉ ɨ́ˉ dsiˋnaaˈ røøˋ jial lɨ́ɨˊnaaˈ nʉ́ˈˉguɨ e niquieeˇnaaˈ, jo̱baˈ jaˋ eeˋ uiing˜ seaˋ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ iihuɨ́ɨˊ. 32 Jo̱ nañiˊ faˈ cuǿˈˉ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ iihuɨ́ɨˊ, dsʉˈ jmóorˋ lajo̱ e laco̱ˈ niˈéˈrˉ jneaa˜aaˈ jial ˈnéˉ se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ quinirˇ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ niˈnɨ́iñˉ jneaa˜aaˈ ie˜ jo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ írˋ.

33 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúnˈˋn, jo̱baˈ mɨ˜ seáangˈ˜ rúngˈˋnaˈ e quiáˈˉ e nɨcøˈˆnaˈ, ˈnéˉ jøømˉ rúngˈˋnaˈ e laco̱ˈ nicøˈˆnaˈ co̱lɨɨng˜ lajaléngˈˋnaˈ. 34 Jo̱guɨ song i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ eáangˊ jmɨˈaangˉnaˈ, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ quíiˉnaˈ e jangˈˉ nicøˈˆbaˈ fɨˊ quíiˉnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nicuǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e jaˋ røøˋ jmooˋnaˈ mɨ˜ seáangˈ˜ rúngˈˋnaˈ quiáˈˉ e nicøˈˆnaˈ. Jo̱guɨ jaléˈˋ e júuˆ e jiéˈˋ e cajmɨngɨ́ɨˈ˜guɨ ˈnʉ́ˈˋ jnea˜ do, mɨ˜ niguiéeˊtú̱u̱ fɨˊ na e niˈéeˋe ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨbaˈ moo˜duu e˜ nilíˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes