Add parallel Print Page Options

Ri quiek chiwch rajwax tiyeˈsaj part

Cuando wiˈ jono chawechak tibˈansaj cˈax re jwiˈl jun chic, riˈ puchic tibˈe chi jyeˈic part chiwchak mak kˈatbˈitzij ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo pi jqˈuexwach tibˈe jyeˈ part chiwchak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tibˈan kˈatbˈitzij chirij. Y atak awetamakiˈ chi yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tina rantakna jkˈatbˈitzijak chibˈak mak ri wiˈtak wich ulew. Wi tabˈanaˈ akˈatbˈitzijak chibˈak mak ri wiˈ wich ulew, atcwintakaˈ chi jbˈanic akˈatbˈitzijak cuando tiyeˈsaj part chawchak chirij mak cˈax ri taˈ mas nimak. Atak awetamakiˈ chi ojna takonna chibˈak yak anjl y riˈticˈu chic maˈ ojcwin tikabˈantak kakˈatbˈitzij cuando tiyeˈsaj part chikawch chirij mak cˈax ri tran jun cristian re jun chic neri wich ulew.

Atak, cuando wiˈ jonok chaxoˈlak ri xan cˈax re jun chic, riˈ chiquiˈ tayeˈtak part chiwchak mak cristian ri taˈ cojol jkˈijak jwiˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Pero pire atqˈuixibˈtakwiˈ, tambˈijbˈi chawechak jilonli jwiˈl wiˈ jono chawechak ri wiˈ jnoˈj chi jbˈanic jkˈatbˈitzij chirijak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri trantak cˈax chiribˈil ribˈak. Pero pi jqˈuexwach li tipe jun ri xansaj cˈax re jwiˈl jun ajtakel re Kakaj Jesucristo tijcˈambˈi man ajbˈanal cˈax li chiwchak mak kˈatbˈitzij ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo pire tran jkˈatbˈitzij chirijak. Taˈ tzi wi ajwichiˈ wiˈ jono chaxoˈlak ri trantak cˈax re nicˈj chic. Atak rajwaxiˈ tican ayeˈtak pi jilonli wi tibˈansaj cˈax chawechak chi maˈquiˈ jcholajl. Pero atak maˈ jcholajl taˈ ri tijin tabˈantak. Tijin tabˈantak cˈax re yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

Atak awetamakiˈ chi taˈ tioctak lamas titakon Kakaj Dios mak ri taˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. Ma subˈ aybˈak, jwiˈl taˈ tioctak lamas titakon Kakaj Dios mak cristian ri tibˈanowtak tzˈiˈal, ni mak ri ticojowtak jkˈij mak tiox, ni mak cristian ri trechbˈejtak jun jalan cristian chic ri maˈ jcˈulajlak taˈn, ni mak winak ri trantak tzˈiˈal riqˈui jun winak chic, 10 ni mak alkˈom, ni mak ri tibˈe ranmak chirij bˈiomil, ni mak ri tikˈabˈartak, ni mak ri tikˈabˈantak tzij chirij jun cristian chic y ni mak ri tisubˈuntak chi alkˈanc. Mak cristian ri tibˈanowtak jilonli taˈ tioctak lamas titakonwiˈ Kakaj Dios. 11 Y ojr jilonli xantak jujun chawechak cuando ajquiˈ chajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Pero lajori xchˈajsajiˈ juntir amacak, xattossajtakaˈ pire Kakaj Dios, xsucˈulbˈisajiˈ awanmak chiwch Kakaj Dios laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl y jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

Ri nen mo jtosic katioˈjl pire Kakaj Dios

12 Yeˈliˈ luwar chwe tambˈan nen chwaj tambˈan, pero maˈ juntir taˈ ri tzi. Yeˈliˈ luwar chwe tambˈan nen chwaj tambˈan, pero taˈ tanyeˈ luwar tibˈe wanm chirij juntir ri tanrayaj. 13 Kaw pirechiˈ tibˈe laj kachˈol y kachˈol pirechiˈ jluwr kaw, pero Kakaj Dios tijsachaˈ jwich kaw y kachˈol. Pero katioˈjl taˈ xansaj jwiˈl Kakaj Dios pire tzˈiˈal. Katioˈjl xansaj pirechiˈ tikabˈantak lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tikabˈantak. Y Kakaj Jesucristo ri Kajawl riˈ tichajin re katioˈjl. 14 Kakaj Dios laˈ jcwinel xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo ri Kajawl laj jcamnakl y jilon oj tijcˈastasajiˈ kawch laj kacamnakl laˈ jcwinel.

15 Atak awetamakiˈ chi atioˈjlak rechiˈ Kakaj Jesucristo. ¿Toncˈu jnaˈ tancˈam intioˈjl ri junchak riqˈui Kakaj Jesucristo y tannucˈ pach jtioˈjl jun tzˈiˈlaj anm? Taˈ tijnaˈ tambˈan jilonli. 16 Atak awetamakiˈ chi jun winak wi trechbˈej jun tzˈiˈlaj anm, chi quibˈ ribˈilak tiwuxtak pi juntakchak chi cristian chiwch Kakaj Dios. Jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri:

Chi quibˈ ribˈilak tiwuxtakaˈ jun chi tioˈjl, ticheˈ.

17 Cuando jun cristian tiwux jun riqˈui Kakaj Jesucristo, tiwuxiˈ junke jsantil pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 18 Ma wechbˈejtak jun jalan cristian chic wi maˈ acˈulajlak taˈn. Tos aybˈak re mak noˈj li. Juntir mak jalantak mac ri tran jun cristian, taˈ timacun chirij jtioˈjl, pero jun cristian ri trechbˈej jun jalan cristian chic ri maˈ jcˈulajl taˈn, timacuniˈ chirij jtioˈjl.

19 Atak awetamakiˈ chi atioˈjlak richochiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri xtaksajch jwiˈl Kakaj Dios laj awanmak. Jilonli atak maˈ awechak taˈ atioˈjlak. 20 Kakaj Diosiˈ xatlokˈowtak y subˈlaj pakaliˈ xatjyeˈtak. Jwiˈliˈli nimirsajtak jkˈij Kakaj Dios laˈ juntir atioˈjlak.