Add parallel Print Page Options

Jtaquil jcamic Kakaj Jesucristo wich curs

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuando in xintaw aacˈlak chi jbˈij jtaquil jchomorsaˈn Kakaj Dios ri taˈ esalch chi sakil, taˈ xincoj nimaktak yoloj y taˈ ximbˈan chapcaˈ jun cristian ri wiˈ jnoˈj. Jwiˈl cuando xinwaˈx aacˈlak taˈ chiquiˈ xinchomorsaj rij jono kelen chic, xike xeˈ wanm chi jbˈij jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak ri xcamsaj wich curs. Cuando xinwaˈx aacˈlak, in xwicˈaj chi taˈ mas jcowil wanm y xinquerqueniˈ jwiˈl subˈlaj xtzaak inchˈol. Y cuando ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak, taˈ xincoj nimaktak yoloj pireke tijcojtak cristian ri tambˈij. In cuando ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak, xcˈutuniˈ chi riˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xintˈoˈw pire maˈ jwiˈl taˈke jnoˈjak cristian xqueneych jcubˈarbˈ achˈolak chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈ jcwinel Kakaj Dios.

Jnoˈj Kakaj Dios ri taˈ esal chi sakil

Pero oj cuando ojyolow riqˈuilak yak ri wiˈchak mas jcowil ranmak chirij Kakaj Jesucristo tikacojaˈ nimaktak noˈj, pero maˈ riˈ taˈ mak noˈj ri reke wich ulew, ni maˈ riˈ taˈ tikacoj mak jnoˈjak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij ri wiˈtak lajori, jwiˈl mak noˈj li tike saach jwichak. Pero mak noˈj ri tijin tikacoj, riˈ jnoˈj Kakaj Dios ri taˈ esal chi sakil ri chomorsalch jwiˈl ojr cuando ajquiˈ chi cholmajch jwich kˈijsak chi tijnimirsajiˈ kakˈij.

Taˈ ni jono rechak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij ri wiˈtak lajori xtatak jcholajl jnoˈj Kakaj Dios. Witi xtatak jcholajl, taˈ roj xtaktak jcamsaj Kakaj Jesucristo wich curs ri Kajawl ri subˈlaj nim jkˈij. Pero chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Taˈ ni jono cristian xiliw re, ni taˈ jonok xtaˈw jtaquil y taˈ ni jonok xchomorsan re ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios ri tijyeˈ rechak yak ri tilokˈintak re, ticheˈ.

10 Pero juntir li xyeˈsajiˈ retemaj chike jwiˈl Kakaj Dios laˈ Lokˈlaj Jsantil, jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ticwiniˈ chi retemaj juntir y retamiˈ juntir jchomorsaˈn Kakaj Dios. 11 Jun cristian xike jsantil ticwin chi retemaj nen tijchomorsaj laj ranm, re taˈ ticwin chi retemaj nen tijchomorsaj jun jalan cristian chic laj ranm. Y jilon Kakaj Dios taˈ ni jonok ticwin chi retemaj nen tijchomorsaj, xike Lokˈlaj Jsantil retam.

12 Oj taˈ xkacˈul laj kanm jsantil cristian, oj riˈ xkacˈul Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj kanm pire tiketemajtak juntir ri xsipaj Kakaj Dios chike. 13 Oj riˈ tijin tikabˈij mak noˈj ri tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chike. Maˈ laj kachomorsaˈn taˈke tipeˈw. Jwiˈliˈli jilonli jbˈij tikabˈan ri tzˈetel tzˈet ri tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chike pire tikabˈij rechak yak ri wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak. 14 Pero jun cristian ri taˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm taˈ raj tijcˈul ri tijyeˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios jwiˈl pi re taˈ nen tichacuj. Taˈ tijta jcholajl jwiˈl rajwaxiˈ wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm jun cristian pire ticwin chi retemaj jcholajl. 15 Jun cristian ri wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm, ticwiniˈ chi retemaj jcholajl ri tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Pero chirij re taˈ ni jono cristian ticwin chi retemaj wi tzi o taˈ tzi ri tijin tran. 16 Jwiˈl taˈ ni jonok tieteman re jchomorsaˈn Kakaj Dios ri Kajawl y taˈ ni jonok ticwin chi jyeˈic jnoˈj.

Pero ke oj yeˈliˈ kachomorsaˈn chapcaˈ jchomorsaˈn Kakaj Jesucristo.