Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesucristo xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl

15  Lajori atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in riˈ chwaj ticuxtaj awiˈlak nen tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximbˈij chawechak y atak xcˈulaˈ awchak y lajori ajwichiˈ cubˈul achˈolak chi jtakejc. Y jwiˈlke tzilaj jtaquil li, atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak wi tatakejtak jcojic chapcaˈ jbˈij ximbˈan chawechak. Pero wi tican ayeˈtak jcojic, lokˈke xacojtak.

In ojr, riˈ xatintijojtak re lawiˈ ri xijsaj chwe in, chi Kakaj Jesucristo xcam wich curs chi jtojic kamac jilon chapcaˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. Y xmuksajc y xcˈastasaj jwich laj jcamnakl laj rox kˈij jilon chapcaˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. Y cuando jorok cˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl, etke xwabˈaˈ ribˈ chiwch Cefas y ajrucˈreˈ chiwchak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij. Ajrucˈreˈ etke xwabˈaˈ chic ribˈ chiwchak raj jobˈ cient (500) chi ajtakeltak re y wiˈ mas rechak aj yoˈltakaˈn, pero wiˈ jujun rechak xcamtakaˈn. Ajrucˈreˈ etke xwabˈaˈ chic ribˈ chiwch Santiago y etke xwabˈaˈ chic ribˈ chiwchak juntir yak jtakoˈn. Y pi qˈuisbˈire etke xwabˈaˈ ribˈ chinwch in, jilonli xinjach wibˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo chapcaˈ jun ra neˈ ri ajquiˈ chi tzˈakat riqˈuil cuando tiqˈuisiˈyc.

Jwiˈliˈli in tanchomorsaj chi taˈ nim inkˈij chijxoˈlak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y taˈ ticˈular pi we tibˈijsaj jtakoˈn Kakaj Jesucristo chwe, jwiˈl ojr ximbˈanaˈ cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

10 In jwiˈlke xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chwe jilon wekleˈn ri. Pero maˈ lokˈtaˈke xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chwe jwiˈl in ximbˈanaˈ mas lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan chiwchak juntir yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Pero maˈ wicˈan taˈ incwin tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan, riˈ Kakaj Dios ri xyeˈ rutzil ranm chi intˈoˈic. 11 Jwiˈliˈli, ri ximbˈij in o ri xijtak yak nicˈaj chic riˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo tijin tikabˈij y riˈ li xacojtak.

Yak camnakibˈ ticˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak

12 Pero wi riˈ tijin tikabˈij chi xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, taˈ jcholajl tijbˈijtak jujun chawechak chi taˈ ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak xoˈlak camnakibˈ. 13 Y wi mitaˈ ticˈastasaj jwichak yak camnakibˈ laj jcamnaklak, taˈ roj xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl. 14 Y witi Kakaj Jesucristo taˈ xcˈastasaj jwich laj jcamnakl, taˈ roj nen tichacuj tzilaj jtaquil chirij ri tijin tikabˈij. Y taˈ nen roj tichocon cubˈul achˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 15 Y wi jilonli, ojke joˈstaklaj cristian, taˈ tzˈet ri xojjtak Kakaj Dios chi jbˈij jwiˈl oj tijin tikabˈij chi Kakaj Dios xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl. Y wi taˈ tzˈet xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl, taˈ tzˈet ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak.

16 Wi mitaˈ ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, taˈ roj xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl. 17 Wi mitaˈ tzˈet xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl, taˈ roj nen tichocon cubˈul achˈolak chirij, jwiˈl roj ajwatakaˈ laj jkˈabˈ amacak. 18 Jilonli yak ri cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo cuando xcamtak, roj xsaachiˈ jwichak. 19 Y wi xike tichocon kawiˈl laj kacˈaslemal neri wich ulew ri jcubˈarbˈ kachˈol chirij Kakaj Jesucristo, masiˈ cˈur kawch chijxoˈlak juntir cristian.

20 Pero kes tzˈet Kakaj Jesucristo xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. Riˈ re nabˈe xcˈastasaj jwich laj jcamnakl chiwchak juntir camnakibˈ xoˈlak camnakibˈ. 21 Jwiˈlke jun chi winak xcholmajch jcamicak cristian wich ulew y winak li riˈ Adán. Y jwiˈlke jun chi winak xcholmajch jcˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak y winak li riˈ Kakaj Jesucristo. 22 Jilon chapcaˈ juntir cristian ri wiˈ jtioˈjlak chapcaˈ jtioˈjl Adán, ticamtakaˈn. Y juntir ri trantak jun riqˈui Kakaj Jesucristo cuando ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak, taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt ticamtak. 23 Pero jilon tibˈan chapcaˈ raj Kakaj Dios tran, riˈ Kakaj Jesucristo nabˈe xcˈastasaj jwich laj jcamnakl. Cuando tikˈaj chicch, ajrucˈreˈ ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak yak ri wiˈtak laj jkˈabˈ.

24 Ajrucˈreˈ titaw qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak cuando Kakaj Jesucristo tijjach jtakon laj jkˈabˈ Kakaj Dios riˈ cuando jorok chˈeconiˈ chibˈak juntir mak ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak y chibˈak mak ri wiˈ jcwinelak. 25 Jwiˈl Kakaj Jesucristo tina takonna chibˈak juntir asta tina chˈeconna chibˈak juntir mak jcontre chapcaˈ tijyeˈ ralaj rakan. 26 Y ri qˈuisbˈire jcontre Kakaj Jesucristo ri tina jsachna jwich, riˈ man camic. 27 Jwiˈl Kakaj Dios xjachaˈ juntir ri wiˈ wich kˈijsak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Pero cuando tijbˈij chi juntir xjachsajiˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, taˈ tijbˈij chi riˈ jun Kakaj Dios xjach ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, jwiˈl riˈ re xjachow juntir ri wiˈ wich kˈijsak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 28 Cuando wiˈchak juntir laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, ajrucˈreˈ Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol Kakaj Dios tijjach ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri xjachow juntir laj jkˈabˈ. Jilonli riˈchak Kakaj Dios nim jkˈij chibˈak juntir ri wiˈ wich kˈijsak.

29 Wiˈ jujun chawechak tibˈansaj jaˈtiox rechak pi jqˈuexwachak yak camnakibˈ, pero wi mitaˈ ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, taˈ nen tichacuj tibˈansaj jaˈtiox rechak pi jqˈuexwachak yak camnakibˈ. 30 Y wi mitaˈ ticˈastasaj jwichak yak camnakibˈ laj jcamnaklak, taˈ nen tichacuj cocˈxoˈlke tikayeˈ kibˈ li cˈax.

31 Kes tzˈet, atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in nojel kˈij camic wij y kes tzˈetel tzˈet atak atyeˈwtak quiˈcotemal laj wanm jwiˈl atcojontakaˈ chiwch Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 32 Wi kes tzˈet taˈ ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, taˈ nen tichacuj ri ximbˈan cuando xinwaˈx Éfeso, witi jwiˈlke jilon chwaj xintij inkˈij riqˈuilak mak cristian ri etzl jnoˈjak chapcaˈ cˈaˈntaklaj awaj. Wi jilonli, pi jcholajliˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri:

Cojwiˈntak, cojucˈaˈjantak jwiˈl chwekˈ ojcamtak, ticheˈtak.

33 Atak ma yeˈ aybˈak chi subˈem, jwiˈl ticaˈ jbˈijiˈ tzij: Mak cristian ri tzi jnoˈjak wi tijpachijtak mak cristian ri taˈ tzi jnoˈjak, ticaniˈ jyeˈtak jbˈanic tzitaklaj noˈj, ticheˈ.

34 Atak, yukok ábˈak pisak jwiˈl riˈ li rajwax tabˈantak, can yeˈtak macun jwiˈl wiˈ jujun chawechak ajquiˈ retamak nen tran Kakaj Dios. In jilonli tambˈijbˈi chawechak pire atinqˈuixibˈsajtak.

Katioˈjl ticˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl

35 Pentke wiˈ jono chawechak tijbˈij: ¿Nen chiquiˈ mo cuando ticˈastasaj jwichak yak camnakibˈ laj jcamnaklak? ¿Nen chiquiˈ mo jtioˈjlak li? ticheˈ.

36 ¡Jiplaj cristian! At awetamiˈn. Cuando tatic jun íjaj, tina camna man íjaj, ajrucˈreˈ tielch racˈal. 37 Ri tatic, maˈ riˈ taˈ man ra woron ri tielch, ri tatic riˈ jtioˈjl tra bˈakˈ jwich íjaj re trig o nen chi íjaj lal. 38 Y Kakaj Dios tibˈanow re jtioˈjl mak íjaj tiqueneych ra racˈalak chapcaˈ raj re tran. Jilonli mak tra íjaj tiqueneych racˈalak chirij nen chi íjaj lal titicsaj. 39 Juntir wiˈ jtioˈjlak, pero taˈ nicˈ jwich jtioˈjlak. Jalaniˈ jtioˈjlak cristian, jalaniˈ jtioˈjlak mak awaj, jalaniˈ jtioˈjlak mak tzˈiquin y jalaniˈ jtioˈjlak mak car.

40 Wiˈ tioˈjl lecj y wiˈ tioˈjl wich ulew, jalaniˈ jkusil mak tioˈjl ri wiˈ lecj y jalaniˈ jkusil mak tioˈjl ri wiˈ wich ulew. 41 Kˈij jalaniˈ jkˈakˈal chiwch jkˈakˈal icˈ y mak chˈumil jaljojiˈ jkˈakˈalak, wiˈ jun masna nim jkˈakˈal chiwch jun chic.

42 Y jiˈcˈulonli cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, jtioˈjlak ri timuksaj tikˈaˈyiˈn, pero jtioˈjlak ri ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak, taˈ tikˈaˈytak, tiyoˈrtakaˈn y taˈ jcamicak. 43 Man jtioˈjl jun cristian ri timuksajc, taˈ kus rilic, pero cuando ticˈastasaj jwich laj jcamnakl, mas kus rilic. Man jtioˈjl jun cristian ri timuksajc, taˈ jchokˈbˈ, pero cuando ticˈastasaj jwich laj jcamnakl, wiˈchak mas jcwinel. 44 Jtioˈjl jun camnak ri timuksaj reke wich ulew, pero cuando ticˈastasaj jwich laj jcamnakl, jalanchak jtioˈjl jwiˈl taˈ chiquiˈ ticamc. Jwiˈl wiˈ tioˈjl ri tike camc y wiˈ tioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc.

45 Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij:
    Adán ri nabˈe winak ri xansaj jwiˈl Kakaj Dios xyeˈsajiˈ ranm pire tiyoˈr, ticheˈ. Pero qˈuisbˈi Adán, santiliˈn y Adán li, riˈ Kakaj Jesucristo ri tiyeˈw cˈaslemal. 46 Maˈ riˈ taˈ tioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc ri xpe nabˈe wich ulew, riˈ nabˈe xpe tioˈjl ri tike camc y ajrucˈreˈ xpe tioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc. 47 Adán ri nabˈe winak laˈke ulew xansaj jwiˈl Kakaj Dios y reke neri wich ulew. Y jcabˈ winak jiˈ xpe lecj, riˈ Kakaj Jesucristo.

48 Mak jtioˈjlak cristian ri reke neri wich ulew nicˈtakaˈ riqˈui Adán ri xansaj jwiˈl Kakaj Dios laˈ ulew y mak jtioˈjlak cristian ri taˈ chiquiˈ ticamc, niqˈuiˈ chapcaˈ jtioˈjl Kakaj Jesucristo ri tipe lecj. 49 Y lajori oj wiˈ katioˈjl chapcaˈ jtioˈjl winak ri xansaj laˈ ulew, pero tina tawna jun kˈij tiwaˈx katioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc chapcaˈ jtioˈjl winak ri tipe lecj y winak li riˈ Kakaj Jesucristo.

50 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in chwaj tambˈij chawechak chi katioˈjl pach kabˈakel y kaquiqˈuel ri reke wich ulew taˈ tioc lamas titakonwiˈ Kakaj Dios y mak ri tike kˈaˈyc, taˈ ticantak chapcaˈ mak ri taˈ tikˈaˈytak. 51 In chwaj tawetemajtak jun kelen ri taˈ etemal awiˈlak, maˈ juntir taˈ ojcamtak, pero ojtakaˈ juntir tiqˈuexmaj katioˈjl. 52 Etke tiqˈuexmaj katioˈjl cuando tiokˈsaj qˈuisbˈi trompet, jiˈkelon chapcaˈ cuando tikamutzˈtak bˈakˈ kawch y tikatebˈaˈtak chic. Jwiˈl cuando tiokˈsajch qˈuisbˈi trompet juntir yak camnakibˈ ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak y taˈ chiquiˈ tisaach jwichak, jilon oj tiqˈuexmajiˈ katioˈjl.

53 Katioˈjl ri tike kˈaˈyc, tina wuxna pi jun tioˈjl ri taˈ chiquiˈ tikˈaˈyc. Katioˈjl ri tike camc, tina wuxna pi jun tioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc. 54 Pero cuando katioˈjl ri tike kˈaˈyc, tiwux pi jun tioˈjl ri taˈ jkˈaˈyic y cuando katioˈjl ri tike camc, tiwux pi jun tioˈjl ri taˈ jcamic, ajrucˈreˈ titaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios:

Man camic xsachsajiˈ jcwinel jwiˈl Kakaj Jesucristo ri xchˈecon chibˈ.
55 ¡At camic, taˈ nen chˈequel awiˈl!
¡At camic, taˈ chiquiˈ acwinel chi jbˈanic cˈax chike! ticheˈ.

56 Ri tiyeˈw jcwinel man camic pire tran cˈax chike, riˈ man mac. Y riˈ mak Jpixbˈ Kakaj Dios tiyeˈwtak jcwinel man mac.

57 Pero kacˈomowajtak re Kakaj Dios chi oj ojcwiniˈ chi chˈecon chibˈ man camic pach man mac jwiˈlke Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

58 Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma quibˈaj awanmak. Nojel kˈij cojtak mas jcowil awanmak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tabˈantak. Jwiˈl atak awetamakiˈ chi juntir ri tabˈantak pire Kakaj Jesucristo ri Kajawl, maˈ lokˈtaˈke.