Add parallel Print Page Options

Riˈ mas rajwax jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios

14  Riˈ mas tzi takejtak lokˈinc y riˈ jrayaj awanmak tisipaj acwinelak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Y riˈ mas tzi jrayaj awanmak tisipaj acwinelak chi jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios. Jun cristian ri sipal jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi chˈaˈwem li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal, maˈ riˈ taˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tijchˈabˈej, riˈ Kakaj Dios tijchˈabˈej. Jwiˈliˈli taˈ ni jonok titaw jcholajl ri tijbˈij jwiˈl riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tibˈanow re tijbˈij yoloj ri taˈ ni jono etemawinak re. Pero jun cristian ri sipal jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios riˈ tijchˈabˈej yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire jbˈiticak chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo trantak pire tijyeˈ jcowil ranmak chi jbˈanic lawiˈ ri tzi. Jun cristian ri tichˈaˈw li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri tisipaj re jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xike re ricˈan tijbˈit ribˈ chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tran, pero nen jonok tikˈasin Jyolj Kakaj Dios tijbˈitaˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo trantak.

In chwaj chi atak juntir ateneˈ chˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chawechak. Pero in riˈ mas chwaj chi takˈasajtak Jyolj Kakaj Dios jwiˈl jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios masna nim jkˈij chiwch jun ri tichˈaˈw li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal, pero wi taˈ tijbˈij nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tijbˈij pire tijbˈit yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo trantak.

Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, taˈ nen tichacuj pi awechak wi atbˈe insolajtak y atinchˈabˈejtak li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri sipal chwe jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri taˈ tatatak. Taˈ nen tichacuj wi taˈ tambˈij chawechak lawiˈ ri xcˈutsaj chinwch jwiˈl Kakaj Dios o wi taˈ tambˈij chawechak lawiˈ ri xij Kakaj Dios chwe o wi taˈ tankˈasaj Jyolj Kakaj Dios chawechak o wi taˈ tanyeˈ jun tijon chawechak. Jilon mak kelen ri tiesaj bˈix laˈ chapcaˈ mak suˈ y mak arp, wi mitaˈ tiokˈsaj y tikˈojomaj kes pi jcholajl, taˈ tichˈobˈsaj nen chi bˈix lal tijin tiesaj laˈ. Y li jun chˈoˈj, wi maˈ jcholajl taˈ rokˈsaj man trompet tibˈansaj, taˈ ni jonok tijbˈit ribˈ pire tibˈe li chˈoˈj. Y jiˈcˈulon chaxoˈlak wi taˈ titaˈsaj jcholajl mak yoloj ri tabˈijtak cuando atchˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal, taˈ tietemaj nen tijin tabˈijtak, nicˈ riqˈuil li tewke attijintak chi chˈaˈwem.

10 Neri wich ulew subˈlaj qˈuiyiˈ jwich tzijbˈal y juntir mak tzijbˈal li, wiˈ jcholajl. 11 Pero wi inchˈabˈej jwiˈl jun cristian y taˈ tanta jtzijbˈal, pi we in man cristian li jalaniˈ jtilmit y jilon in pire man cristian li jalaniˈ intilmit jwiˈl jalaniˈ intzijbˈal.

12 Atak jwiˈl subˈlaj tijrayaj awanmak tacˈultak cwinel ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, coj jcowil awanmak pire tisipaj mas acwinelak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pire tabˈittak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo trantak.

13 Y jwiˈliˈli jun cristian ri tichˈaˈw li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, chˈaˈwok riqˈui Kakaj Dios y jtzˈonaj re chi tisipaj jcwinel chi jbˈij nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tijin chi jbˈijc. 14 In, wi inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chwe, insantil tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, pero taˈ tanta jcholajl nen tambˈij. 15 ¿Nen rajwax tambˈan? Rajwaxiˈ insantil tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios y rajwaxiˈ inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios laˈ yoloj ri wetam nen chwaj tambˈij. Y rajwaxiˈ insantil tijbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y rajwaxiˈ tambˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios laˈ yoloj ri wetam nen chwaj tambˈixaj.

16 Cuando asantil tijin chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y wi wiˈ jun cristian ri tijin tijta ri taˈ retam jcholajl nen tijin tijbˈij asantil, taˈ atjpachij chi cˈomowan re Kakaj Dios jwiˈl taˈ retam nen or tibˈijsaj jiloniˈn. 17 Pent kuslaj cˈomowaniˈ tijin tran asantil cuando tijin atchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, pero taˈ tijbˈit jun chic chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tran.

18 In tancˈomowaj re Kakaj Dios chi masna inchˈaˈw chawchak atak juntir li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri xincochaj riqˈui Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 19 Pero cuando win chijxoˈlak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, riˈ mas tzi pi we wi tambˈij jobˈ chi yoloj ri tijtatak jcholajl ri tichocon jwiˈlak chiwch tambˈij lajuj mil (10,000) chi yoloj li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri xincochaj riqˈui Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri taˈ tijtatak jcholajl.

20 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, can yeˈtak mak chomorsaˈn ri chapcaˈ jchomorsaˈn yak ri taˈ nen retamak chapcaˈ tral acˈl. Bˈantak chapcaˈ yak ri taˈ nen retamak chirij mak etzltak noˈj, pero waˈxok mas anoˈjak pire tzi jchomorsaj tabˈantak nen tabˈantak chapcaˈ riˈjtaklaj cristian. 21 Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri:

Tina intakna cristian re jaljojtak tilmit y cristian ri jalan jtzijbˈalak chi jchˈabˈejcak yak inwinak.
Pero onque jilonli tambˈan chi jchˈabˈejcak, taˈ tijtatak nen tambˈij rechak, ticheˈ Kakaj Dios ri Kajawl.

22 Cuando jun cristian tichˈaˈw li jalan tzijbˈal ri taˈ etemalc, riˈ li jun cˈutbˈi jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pi rechak yak ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈlak, maˈ pi rechak taˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y cuando jun tijkˈasaj Jyolj Kakaj Dios, riˈ li jun cˈutbˈi jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pi rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, maˈ pi rechak taˈ yak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios. 23 Wi tamulbˈaˈ aybˈak atak juntir ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y atak juntir atchˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemalc y wi tioctakbˈi yak nicˈj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri taˈ tijtatak jcholajl chirij man cwinel li, tijbˈijtakaˈ chi atake sons o wi tioctakbˈi yak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, tijbˈijtakaˈ chi atake sons. 24 Pero wi atak juntir tijin takˈasajtak Jyolj Kakaj Dios cuando tiocbˈi jono ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl o tiocbˈi jono ajtakel re Kakaj Jesucristo ri taˈ tijta jcholajl chirij man cwinel li, cuando tijta juntir mak yoloj ri tijin tabˈijtak, laj or tioc chi jcˈamic jkˈabˈal chi re wiˈ jmac y tioc chi jcuxtaj laj ranm lawiˈ ri taˈ tzi ri bˈanal jwiˈl 25 y tieliˈ chi sakil juntir mac ri wiˈ laj ranm. Jilonli laj or tijxucbˈaˈ ribˈ chiwch Kakaj Dios chi jnimirsaj jkˈij y jilonli tretemaj chi kes tzˈetel tzˈetiˈ wiˈ Kakaj Dios chaxoˈlak.

Ri nen mo jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios

26 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuando tamulbˈaˈ aybˈak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios chi ajujunalak tijnaˈ jun tran jun bˈix, jun tijyeˈ jun tijonc, jun chic tijbˈij lawiˈ ri xcˈutsaj chiwch jwiˈl Kakaj Dios, jun chic tichˈaˈw lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemalc y jun chic tibˈin nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tibˈijsaj lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemalc.

Bˈantak juntir li pire tabˈit aybˈak chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo. 27 Xike quibˈ o uxibˈ tijnaˈ tichˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemalc y riˈ raj chi jujunalak tichˈaˈwtak y rulbˈejtak tijqˈuis jyolj jun, ajrucˈreˈ tijchol jun chic y rajwaxiˈ wiˈ jun ri tibˈin nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri xijtak. 28 Pero wi mitaˈ ni jono cristian ri ticwin chi jbˈij nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tijbˈijtak, mi chˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal cuando mulbˈem ribˈak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, chˈaˈwok pi ricˈanak riqˈui Kakaj Dios.

29 Cuando tikˈasaj Jyolj Kakaj Dios xike quibˈ o uxibˈ tichˈaˈwtak y yak nicˈj chic, jteˈtak jcholajl wi tzˈetiˈ o taˈ tzˈet ri tijin tibˈijsaj. 30 Y cuando tijin tikˈasaj Jyolj Kakaj Dios y wi wiˈ jono chijxoˈlak yak nicˈj ri cubˈultak chi jtaic, wi etke wiˈ nen xtaksaj jwiˈl Kakaj Dios chi resaj chi sakil, chˈaˈwok y cuando tichˈaˈw re, man jun ri tijin chi chˈaˈwem jyeˈ luwar re man jun chic tichˈaˈwc. 31 Y jilonli juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ticwintakaˈ chi jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios chi jujunalak pire juntir cristian tijtijoj ribˈak y pire tiyuk mas jcowil ranmak chirij Kakaj Jesucristo. 32 Yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios rajwaxiˈ triltak jcholajl jcwinelak ri xcochajtak riqˈui Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 33 Jwiˈl Kakaj Dios taˈ tran jun kelen ri maˈ jcholajl taˈn y riˈ re tiyeˈw utzil laj kanm.

Bˈantak chapcaˈ trantak juntir yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo 34 cuando mulbˈem ribˈak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, taˈ yeˈl luwar rechak yak anm tichˈaˈwtak. Y jwiˈl rechak taˈ yeˈl luwar rechak titakontak chibˈ yak winak cuando mulbˈem ribˈak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 35 Wi wiˈ nen rajak yak anm tijtzˈonajtak ajriˈ jtzˈonajtak re richjilak laj richochak jwiˈl taˈ ticˈular pi rechak tichˈaˈwtak cuando mulbˈem ribˈak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios.

36 Jyolj Kakaj Dios maˈ aacˈlak taˈ xcholmaj jbˈij y ni maˈ xitaˈke atak xatcojowtak Jyolj Kakaj Dios. 37 Wi wiˈ jono chaxoˈlak tijchomorsaj laj ranm chi re ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios o tijchomorsaj laj ranm chi riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xsipan jono jcwinel, tretemajiˈ chi ri tijin tantzˈibˈajbˈi chawechak riˈ Jpixbˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 38 Pero wi wiˈ jonok taˈ tijcoj jkˈij ri tantzˈibˈajbˈic, re taˈ ticojsaj jkˈij jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

39 Jiˈcˈulonli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, riˈ jrayaj awanmak jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios y ma kˈeltak yak ri tichˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemalc. 40 Juntir ri tabˈantak, tzi jbˈanic tabˈantak y bˈantak kes pi jcholajl.