Add parallel Print Page Options

Ri xantak yak rijajl Israel ojr

10  Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in riˈ chwaj taˈ tisaach chawechak chi juntir kamam katitˈ ojr cuando xeltakch Egipto xwoˈcottakaˈ ralaj jun sutzˈ y juntir rechak xkˈaxtakaˈ li Mar Quiek. Jilonli juntir rechak nicˈ riqˈuil juntakchak pach Moisés jwiˈl chapcaˈ xansajiˈ jaˈtiox rechak li man sutzˈ y li Mar Quiek. Y juntir ribˈilak xtijaˈtakaˈ jwaak ri xpe lecj ri xyeˈsaj rechak jwiˈl Kakaj Dios. Y xtijaˈtakaˈ rucˈaˈak ri xpe lecj ri xyeˈsaj rechak jwiˈl Kakaj Dios ri xelch li man abˈaj. Y man abˈaj li riˈ cˈutbˈire chi Kakaj Jesucristo bˈesaliˈ chirijak laj jbˈeak. Pero subˈlaj qˈui rechak ri taˈ tzi xantak chiwch Kakaj Dios, jilonli taˈ tzi xilsajtak jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈliˈli xcan camtak li chekej luwar.

Juntir li ri xansajch pirechiˈ jun cˈutbˈire chikawch, pire maˈ tikarayajtak jbˈanic mak etzltak noˈj chapcaˈ xantak rechak. Jwiˈliˈli atak ma cojtak jkˈij mak tiox chapcaˈ xantak jujun rechak. Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Mak cristian xcubˈartak chi wicˈ y chi ucˈaˈjan li jun nimakˈij y xantaj li jwiˈlak, xoctak chi xojoj chi jnimirsaj jkˈij man tiox, ticheˈ.

Y mi kabˈantak tzˈiˈal chapcaˈ xantak jujun rechak. Y jwiˈliˈli, li jun kˈijke xcamtak junwinak uxibˈ mil (23,000). Ni mi katoctak nen tikatzˈonajtak re Kakaj Jesucristo ri Kajawl pire tikiltak wi tzˈetiˈ wiˈ jcwinel chapcaˈ xantak jujun rechak kamam katitˈ. Rechak jilonli xantak, jwiˈliˈli subˈlaj qˈui rechak xcamtak jwiˈl xtiˈsajtak jwiˈl cumatz.

10 Mat yokˈontak chirij Kakaj Dios chapcaˈ xantak jujun rechak. Jwiˈl jujun rechak xyokˈontak chirij Kakaj Dios, jwiˈliˈli xcamsajtak jwiˈl anjl ri xtaksaj jwiˈl Kakaj Dios chi jcamsajcak. 11 Juntir li ri xansajch chijxoˈlak kamam katitˈ ojrtaktzij pirechiˈ jun cˈutbˈire chikawch oj lajori. Y xcan tzˈibˈajok li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios pirechiˈ ojtijoj oj ri aj yoˈlcojtakna laˈ mak qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 12 Y jwiˈliˈli wi wiˈ jonok tijchomorsaj laj ranm chi taˈ tijquibˈaj ranm chirij Kakaj Jesucristo, tike jcwentij ribˈ pire maˈ tikej li mac.

13 Atak taˈ xattakchiˈjtak chi macun laˈ jun takchiˈjem ri mitaˈ ticwintak cristian chi jcuyic. Jwiˈl Kakaj Dios tranaˈ lawiˈ ri tijbˈij, re taˈ tijyeˈ luwar pire atkejtak li mak takchiˈjem chi macunc ri mitaˈ atcwintak chi jcuyic. Jilonli cuando atkejtak li mak takchiˈjem chi macunc, Kakaj Dios tijyaˈ retemaj chawechak nen rajwax tabˈantak pire atchˈecontak.

Ma nimirsajtak jkˈij mak tiox

14 Jwiˈliˈli atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma nimirsajtak jkˈij mak tiox. 15 In tambˈij chawechak jilonri, jwiˈl riˈ chwaj tiwaˈx mas anoˈjak, pire tijnaˈ tachomorsajtak wi tzi o taˈ tzi ri tambˈijbˈi chawechak.

16 Cuando tikatij ke ri wiˈ xilj man nejbˈ ri tikacˈomowaj re Kakaj Dios jwiˈl wiˈ jkˈabˈ chibˈ, riˈ jquiqˈuel Kakaj Jesucristo tijin tikatijtak. Y cuando tikatij ke laˈ man cuxlanwa ri tikajachtak chikawch, riˈ jtioˈjl Kakaj Jesucristo tijin tikatijtak. 17 Junke chi cuxlanwa ri wiˈ y oj onque ojiˈ qˈui, pero ojke chapcaˈ jun chi tioˈjl jwiˈl junke chi cuxlanwa tikatijtak.

18 Iltak nen trantak yak rijajl Israel. Mak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios tijtijaˈtakaˈ rechak laˈ ri tijsujtak re Kakaj Dios chibˈ man altar. 19 In, cuando tambˈij chawechak jilonli taˈ intijin chi jbˈij chawechak chi tziyiˈn o taˈ chiquiˈ tzi mak kelen ri sujultakchak re mak tiox y taˈ intijin chi jbˈij chi mak tiox wiˈ nen trantak. 20 In tijin tambˈij chi mak kelen ri tisujsaj re mak tiox jwiˈlak mak cristian ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, maˈ re taˈ Kakaj Dios tijsujtak rechiˈ mak etzl tijsujtak y in taˈ chwaj tacomonajtak kelen awechak riqˈuilak mak etzl.

21 Atak taˈ tijnaˈ tatij awechak ri wiˈ xilj jnejbˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl y tatij chic awechak ri wiˈ xilj man jnejbˈak mak etzl. Ni taˈ luwar tatij awechak ri wiˈ bˈa jmex Kakaj Jesucristo ri Kajawl y tatij chic awechak ri wiˈ bˈa jmexak mak etzl. 22 Wi oj tikacomonaj kelen ke riqˈui Kakaj Dios y tikacomonaj kelen ke riqˈui mak etzl tijin tikabˈan chi tipe jselosil Kakaj Dios ri Kajawl chikij jwiˈl Kakaj Dios wiˈ mas jcwinel chikawch oj.

Ri yeˈl luwar tran jun ajtakel re Kakaj Jesucristo

23 Cuando tibˈijsaj chi yeˈliˈ luwar chike tikabˈantak nen chikaj oj tikabˈantak, tzˈetiˈn, pero maˈ juntir taˈ wiˈ nen tichacuj. Y tzˈet yeˈliˈ luwar chike tikabˈantak lawiˈ ri chikaj oj tikabˈantak, pero maˈ juntir taˈ ri tikabˈantak ticwin chi kabˈitic chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tikabˈantak. 24 Jun cristian taˈ luwar xike tijtoc utzil pire ricˈan, rajwaxiˈ tijtoc utzil pi rechak nicˈj cristian chic.

25 Atak tijnaˈ tatijtak juntir mak tiˈnic ri ticˈayaj lak cˈaybˈi tiˈnic. Taˈ rajwax tina atzˈonajtakna wi sujulchak re mak tiox o taˈn pire maˈ tachomorsajtak laj awanmak chi atmacuntakaˈ chiwch Kakaj Dios wi xatijtak. 26 Jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri:

Juntir ulew y juntir ri wiˈtak chiwch, rechiˈ Kakaj Dios ri Kajawl, ticheˈ.

27 Wi wiˈ jono cristian ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl, atjsiqˈuijtak chi jtijic wa riqˈuil laj richoch y wi chawajak atbˈetak, tijtak juntir nen tiyeˈsaj chawechak chi tijem. Taˈ rajwax tina atzˈonajtakna lamas xpe mak kelen ri tiyeˈsaj chawechak chi tijem pire maˈ tachomorsajtak laj awanmak chi atmacuntakaˈ wi xatijtak. 28 Pero wi wiˈ jonok tibˈin chawechak chi man tiˈnic ri xyeˈsaj chawechak sujulchak re mak tiox, ma tijtak pire maˈ tijchomorsaj laj ranm man ri xin chawechak chi timacuniˈ wi tijtij. 29 In, cuando tambˈij jilonli chawechak, taˈ inyolow chirij ri nen tachomorsaj atak laj awanmak, in tambˈij jilonli chawechak chirijiˈ ri tijchomorsaj jun jalan cristian chic laj ranm.

Pero pent wiˈ jonok tijbˈij: In yeˈliˈ luwar chwe jwiˈl Kakaj Dios tantij mak kelen ri sujul re mak tiox, taˈ luwar tibˈan kˈatbˈitzij chimbˈ jwiˈl ri nen tijchomorsaj jun cristian laj ranm. 30 Y wi tancˈomowajiˈ re Kakaj Dios juntir ri tantij, taˈ nen tibˈanow jkˈatbˈitzij chimbˈ jwiˈl tancˈomowajiˈ re Kakaj Dios, ticheˈ.

31 Pero in tambˈij chawechak chi juntir kelen ri tatijtak, juntir ri tawucˈaˈjajtak y juntir kelen ri tabˈantak, bˈantak pire jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios.

32 Tike acwentij aybˈak pire maˈ awiˈlake atak tikejtak li mac yak rijajl Israel pachak yak maˈ rijajl taˈ Israel y yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 33 In riˈ tambˈan juntir lawiˈ ri tzi tiilsaj jwiˈlak juntir cristian, in maˈ riˈ taˈ tambˈan lawiˈ ri tzi twil in, riˈ chwaj tantoc utzil pi rechak nicˈj cristian chic pire ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak.