A A A A A
Bible Book List

1 इतिहास 16 Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

16 लेवींनी करारकोश आत आणून दावीदाने उभारलेल्या तंबूमध्ये तो ठेवला. मग त्यांनी देवाला होमार्पणे आणि शांती अर्पणे वाहिली. हे झाल्यावर दावीदाने परमेश्वराच्या नावाने लोकांना आशीर्वाद दिला. मग त्याने एकूनएक इस्राएल स्त्री-पुरुषांना एकएक भाकर, खजूर आणि किसमिस एवढे दिले.

दावीदाने मग काही लेवींची करार कोशाच्या सेवेसाठी निवड केली. इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे गुणगान गाणे, त्याचे आभार मानणे, स्तुती करणे हे त्यांचे काम होते. आसाफ हा पहिल्या गटाचा मुख्य होता. त्याचा गट झांजा वाजवीत असे. जखऱ्या दुसऱ्या गटाचा प्रमुख होता. इतर लेवी पुढीलप्रमाणे: उज्जियेल, शमिरामोथ, यहिएल, मत्तिथ्या, अलीयाब, बनाया, ओबेद-अदोम, आणि ईयेल. हे सतारी आणि वीणा वाजवत असत बनाया आणि याहजिएल हे याजक नेहमी करार कोशापुढे रणशिंगे वाजवत. परमेश्वराची स्तुतिगीते गाण्याचे काम दावीदाने आसाफला आणि त्याच्या भावांना दिले.

दावीदाचे आभारगीत

परमेश्वराचे स्तवन करा.
त्याला हाक मारा.
    परमेश्वराने केलेली महान कृत्ये लोकांना सांगा.
परमेश्वराची स्तोत्रे गा.
त्यांचे स्तवन म्हणा.
    त्याचे चमत्कार इतरांना सांगा.
10 परमेश्वराच्या पवित्र नावाचा अभिमान धरा.
    परमेश्वराकडे येणाऱ्या तुम्हा सर्वांना आनंद मिळो.
11 परमेश्वराकडे पाहा त्याचे सामर्थ्य बघा.
    मदतीसाठी त्याला शरण जा.
12 देवाच्या अद्भूत कृत्यांची आठवण ठेवा.
    त्याने केलेले न्याय आणि चमत्काराची कृत्ये यांचे स्मरण करा.
13 इस्राएलचे लोक परमेश्वराचे सेवक आहेत.
    याकोबाचे वंशज हे परमेश्वराने निवडलेले खास लोक आहेत.
14 परमेश्वर आमचा देव आहे.
    त्याच्या सामर्थ्याची साक्ष सर्वत्र आहे.
15 त्याच्या कराराचे स्मरण असू द्या.
    त्याने दिलेल्या आज्ञा पुढील हजारो पिढ्यांसाठी आहेत.
16 परमेश्वराने अब्राहामाशी केलेल्या कराराची आठवण ठेवा.
    इसहाकाला त्याने दिलेल्या वचनाची आठवण असू द्या.
17 याकोबासाठी परमेश्वराने तोच नियम केला.
    इस्राएलशी त्याने तसाच निरंतर करार केला.
18 इस्राएलला परमेश्वर म्हणाला, “मी तुम्हाला कनानचा प्रदेश देईन.
    ते वतन तुमचे असेल.”

19 त्यावेळी तुम्ही संख्येने अगदी थोडे होता,
    परक्या प्रदेशात उपरे होता.
20 तुम्ही एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात भटकत होता.
    एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जात होता.
21 पण परमेश्वराने कोणाकडूनही त्यांना दु:ख होऊ दिले नाही.
    परमेश्वराने राजांना तशी ताकीद दिली.
22 परमेश्वराने या राजांना सांगितले, “मर्जीतील लोकांना दुखवू नका.
    माझ्या संदेष्ट्यांना दुखवू नका.”
23 पृथ्वीवरील समस्त लोकहो, परमेश्वराचे स्तवन करा.
    परमेश्वराने आपल्याला वाचवल्याची शुभवार्ता रोज सर्वांना सांगा.
24 परमेश्वराच्या गौरवाची कृत्ये सर्व राष्ट्रांना कळवा
    तो किती अद्भूत आहे ते सर्वांना सांगा.
25 परमेश्वर थोर आहे.
    त्याची स्तुती केली पाहिजे इतर दैवतांपेक्षा परमेश्वराचा धाक अधिक आहे.
26 का बरे? कारण जगातले इतर सगळी दैवते म्हणजे नुसत्या क्षुद्र मूर्ती
    पण परमेश्वराने आकाश निर्माण केले.
27 परमेश्वराला महिमा आणि सन्मान आहे.
    देव तेजस्वी लखलखीत प्रकाशाप्रमाणे आहे.
28 लोक हो, सहकुटुंब परमेश्वराच्या महिम्याची
    आणि सामर्थ्याची स्तुती करा.
29 त्याचे माहात्म्य गा. त्याच्या नावाचा आदर करा.
    त्याच्यापुढे आपली अर्पणे आणा.
    त्याची आराधना करा आणि त्याच्या सात्विक सौंदर्याचे गुणगान करा.
30 परमेश्वरासमोर सर्व पृथ्वीचा भीतीने थरकाप होतो पण त्याने पृथ्वीला खंबीरपणा दिला.
    हे जग असे हलणार नाही.
31 पृथ्वी आणि आकाश आनंदी असो सर्वत्र
    लोक म्हणोत, “हे परमेश्वराचे साम्राज्य आहे.”
32 समुद्र आणि त्यात सामावलेले सर्व काही आनंदाने गर्जना करो
    शेतमळ्यांची सृष्टी उल्हासित होवो.
33 अरण्यातील वृक्ष परमेश्वरासमोर हर्षभरित होऊन गातील कारण
    साक्षात परमेश्वरच जगाला न्याय देण्यासाठी आलेला असेल.
34 लोक हो, परमेश्वराचे कृतज्ञतेने स्मरण करा, कारण तो चांगला आहे.
    त्याचे प्रेम चिरंतन आहे.
35 परमेश्वराला सांगा,
    “देवा, तूच आमचा त्राता आहेस.
आमचे रक्षण कर, आम्हाला संघटित ठेव
    आणि इतर राष्ट्रांपासून आमचा बचाव कर.
मग आम्ही तुझे नामसंकीर्तन करु.
    तुझा माहिमा गाऊ.”
36 इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे अनादी काळापासून स्तवन केले जाते.
    त्याची स्तुतिस्तोत्रे अखंड गायिली जावोत.

सर्व लोकांनी “आमेन” म्हणून परमेश्वराचे स्तवन केले.

37 आसाफ आणि त्याचे भाऊबंद यांना करार कोशाच्या नित्य दैनंदिन सेवेसाठी दावीदाने नेमले. 38 त्या कामात त्यांना मदत करण्यासाठी दावीदाने ओबेद-अदोम आणि आणखी 68 लेवी यांना ठेवले. ओबेद-अदोम आणि होसा हे द्वाररक्षक होते. ओबेद-अदोम यदूथूनचा मुलगा.

39 सादोक हा याजक आणि त्याच्याबरोबरचे इतर याजक यांना दावीदाने गिबोन येथील उच्च स्थानी असलेल्या परमेश्वराच्या निवासमंडपासमोर नेमले. 40 दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी सादोक आणि इतर याजक होमार्पणासाठी असलेल्या वेदीवर होमार्पणे करत असत. परमेश्वराने इस्राएलला जे नियमशास्त्र दिले होते त्यातील नियमांचे पालन करण्यासाठी ते असे करत होते. 41 परमेश्वराची कृपा निरंतर राहावी म्हणून त्याचे स्तुतिस्तोत्र गाण्यासाठी हेमान, यदूथून व इतर लेवी यांची नेमणूक केली. 42 हेमान आणि यदूथून यांना झांजा वाजवणे व कर्णे फुंकणे हे काम होते. देवाची स्तुतिगीते गाईली जात असताना इतर वाद्ये वाजवण्याचेही काम त्यांच्याकडे होते. यदूथूनचे मुलगे द्वाररक्षक होते.

43 हा कार्यक्रम संपल्यावर सर्व लोक घरोघरी गेले. दावीदही आपल्या घराण्याला आशीर्वाद द्यायला घरी परतला.

Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

2006 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes