Add parallel Print Page Options

А Веніямин породив первородженого свого Белу, другого Ашбелу, і третього Ахраха,

четвертого Наху, і п'ятого Рафу.

А в Бели були сини: Аддар, і Ґера, і Авігуд,

і Авішуя, і Нааман, і Ахоах,

і Ґера, і Шефуфан, і Хурам.

А оце сини Ехудові, вони були голови дому батьків, мешканців Ґеви, та переселено їх до Манахату:

і Нааман, і Ахійя, і Ґера, він їх переселив, і породив Уззу та Ахіхуда.

А Шахараїм породив дітей на моавському полі по тому, як він відіслав своїх жінок Хушім та Баару.

І породив він від Ходеш, своєї жінки: Йовава, і Цівію, і Мешу, і Малкам,

10 і Єуц, і Сохію, і Мірму, це сини його, голови батьківських домів.

11 А від Хушім він породив Авітува та Елпаала.

12 А сини Елпаалові: Евер, і Міш'ам, і Шемер, він збудував Оно й Лод та належні йому міста.

13 А Берія та Шема вони голови дому батьків, мешканців Айялону; вони вигнали мешканців Ґату.

14 А Ахйо, Шашак і Єремот,

15 і Зевадія, і Арад, і Адер,

16 і Михаїл, і Їшпа, і Йоха сини Берії.

17 А Зевадія, і Мешуллам, і Хізкі, і Хевер,

18 і Їшмерай, і Їзлія, і Йовав, сини Елпаалові.

19 А Яким, і Зіхрі, і Завді,

20 і Еліенай, і Ціллетай, і Еліїл,

21 і Адая, і Берая, і Шімрат, сини Шімеієві.

22 А Їшпан, і Евер, і Еліїл,

23 і Авдон, і Зіхрі, і Ханан,

24 і Хананія, і Елам, і Антотійя,

25 і Їфдея, і Пенуїл, сини Шашакові.

26 А Шамшерай, і Шехарія, і Аталія,

27 і Яарешія, і Елійя, і Зіхрі, сини Єрохамові.

28 Оце голови дому батьків за їхніми нащадками, голови, що вони сиділи в Єрусалимі.

29 А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону, а ім'я його жінці Мааха,

30 і первороджений син його Авдон, і Цур, і Кіш, і Баал, і Надав,

31 і Ґедор, і Ахйо, і Зехер.

32 А Міклот породив Шім'у. І вони теж сиділи в Єрусалимі, при братах своїх, зо своїми братами.

33 А Нер породив Кіша. А Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шуя, і Авінадава, і Ешбаала.

34 А син Йонатанів Мерів-Баал, а Мерів-Баал породив Міху.

35 А сини Міхи: Пітон, і Мелех, і Тареа, і Ахаз.

36 А Ахаз породив Єгоадду, а Єгоадда породив Алемета, і Азмавета, і Зімрі: а Зімрі породив Моцу.

37 А Моца породив Бін'ю, його син Рафа, його син Ел'аса, його син Ацел.

38 А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, усі вони сини Ацелові.

39 А сини Ешека, брата його: первороджений його Улам, другий Єуш, третій Еліфелет.

40 А Уламові сини були мужі хоробрі вояки, що натягували лука й що мали багато синів та онуків, сотню й п'ятдесят. Усі вони з Веніяминових синів.