A A A A A
Bible Book List

Първо Коринтяни 7 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

За брачния живот

Сега за онова, за което ми писахте: добре е човек да не се жени, но поради опасността от сексуални грехове, всеки мъж трябва да има своя съпруга и всяка жена трябва да има свой съпруг. Мъжът трябва да дава на жена си това, което й дължи като на съпруга, а така също жената трябва да дава на мъжа си това, което му дължи като на съпруг. Не жената е господар на тялото си, а мъжът й. Така също не мъжът е господар на тялото си, а жена му. Не се лишавайте един от друг, освен ако сте се споразумели да бъде така за известно време, за да се посветите на молитва и след това отново да бъдете заедно, за да не може Сатана да ви изкушава поради вашата неспособност да се владеете. Но казвам това само като съвет, а не като заповед. Бих искал всички хора да са като мен, но всеки е получил различен дар от Бога и един живее по един начин, а друг – по друг.

А сега за неженените и вдовиците ще кажа следното: добре е, ако те останат неженени като мен. Но ако не могат да се въздържат, нека да се оженят, защото е по-добре да се оженят, отколкото да изгарят в желание.

10 А за тези, които са женени, давам заповед (всъщност не аз я давам, а Господ): жената не трябва да напуска мъжа си, 11 а ако го напусне, трябва да не се омъжва отново или да се върне при мъжа си. Мъжът също не трябва да се развежда с жена си.

12 За останалите казвам (и го казвам аз, а не Господ): ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, той не трябва да се развежда с нея. 13 И ако някоя жена има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, тя не трябва да се развежда с него, 14 защото невярващият мъж се освещава чрез връзката си с вярващата жена и невярващата жена се освещава чрез връзката си с вярващия брат. Ако не беше така, децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са осветени.

15 Но ако невярващият поиска да се разведе, оставете го да направи това. В такъв случай вярващият брат или сестра са свободни. Бог ни призова да живеем в мир. 16 Защото откъде знаеш, жено, дали няма да спасиш своя мъж? Или откъде знаеш, мъжо, дали няма да спасиш своята жена?

Живейте така, както Бог ви е призовал

17 Всеки трябва да живее така, както Господ е определил за него и както Бог го е призовал. Така наставлявам във всички църкви. [a] 18 Ако някой е бил вече обрязан, когато Бог го е призовал, не трябва да крие обрязването си. Ако някой е бил призован, без да бъде обрязан, не трябва да се обрязва. 19 Обрязването или необрязването не означават нищо – важно е следването на Божиите заповеди. 20 Всеки трябва да остане така, както е бил, когато Бог го е призовал. 21 Роб ли си бил, когато Бог те е призовал? Това не трябва да те тревожи. Но ако можеш да станеш свободен, използвай възможността. 22 Защото този, който е бил роб, когато Бог го е призовал, е свободен в Господа, така както този, който е бил свободен, когато Бог го е призовал, е роб на Христос. 23 Той ви купи и заплати цената; затова не ставайте роби на хора. 24 Братя и сестри, всеки трябва да остане пред Бога такъв, какъвто е бил, когато Бог го е призовал.

Въпроси относно неженените и вдовиците

25 Сега за онези, които не са женени: нямам заповед от Господа, но ви давам мнението си като човек, на когото можете да вярвате, защото Господ ми е показал милост. 26 Ето какво мисля аз: поради сегашните трудни времена добре е човек да остане неженен като мен. 27 Ако си свързан с жена, не търси освобождение, а ако си се освободил, не си търси жена. 28 Но ако се ожениш, не вършиш грях. И ако девойка се омъжи, не върши грях. Но такива хора ще трябва да понасят трудности в този живот, а аз се опитвам да ви предпазя от това.

29 Ето какво ще ви кажа, братя и сестри: времето изтича. Отсега нататък онези, които имат жени, трябва да живеят така, сякаш нямат, 30 онези, които скърбят – така, сякаш не скърбят, онези, които се радват – така, сякаш не се радват, онези, които купуват – така, сякаш не притежават нищо, 31 а онези, които се ползват от всичко, което светът им предлага – така, сякаш не се ползват от нищо, защото светът, такъв, какъвто е сега, е преходен.

32 Искам да нямате грижи. Нежененият човек се грижи за Господните дела и как да угоди на Господа. 33 А жененият човек се грижи за житейски неща и как да угоди на жена си 34 и затова е раздвоен. Така неомъжената жена или девойка се грижи за Господните дела, за да бъде тя свята в тяло и в дух, а омъжената жена се грижи за житейските неща и как да угоди на мъжа си. 35 Казвам това за ваше добро, не за да ви налагам ограничения, а заради добрия ред и за да сте посветени на Господа, без нищо да ви отвлича.

36 Ако някой смята, че не постъпва както е редно към годеницата си, ако тя вече прехвърля идеалната за женитба възраст [b] и той мисли, че трябва да се оженят, да направи това, което иска: не е грях да се оженят. 37 Но този, който е твърд в сърцето си, никой не го принуждава, господар е на желанията си и е решил в сърцето си да не се жени за годеницата си, ще направи добре. 38 И така, този, който се оженва за годеницата си, постъпва добре, а този, който не се оженва за нея – още по-добре. [c]

39 Жената е свързана в брак, докато мъжът й е жив, но ако той умре, е свободна да се омъжи за когото иска, при условие, че бракът е в Господа. 40 Но според мен тя ще е по-щастлива, ако остане така, както е, а мисля, че и аз имам Божия Дух.

Footnotes:

  1. Първо Коринтяни 7:17 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  2. Първо Коринтяни 7:36 ако тя … възраст Или: „ако му е трудно да владее страстите си“.
  3. Първо Коринтяни 7:38 Стихове 36-38 Възможен е и следният превод: „ 36 Ако някой смята, че не постъпва както е редно към дъщеря си, която е девица, ако тя вече прехвърля идеалната за женитба възраст и той мисли, че тя трябва да се омъжи, да направи това, което иска: нека я омъжи. Не е грях. 37 Но този, който е твърд в сърцето си, никой не го принуждава, господар е на желанията си и е решил в сърцето си да не омъжва дъщеря си, ще направи добре. 38 И така, този, който омъжва дъщеря си, постъпва добре, а този, който не я омъжва – още по-добре.“
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes