A A A A A
Bible Book List

Първо Коринтяни 14 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Използвайте духовните дарби в помощ на църквата

14 Стремете се към любовта и ревностно желайте духовни дарби, и особено дарбата да пророкувате. Този, който има дарбата да говори друг език, говори не на хората, а на Бога, защото никой не може да разбере какво казва. Той говори тайни чрез Духа. А този, който пророкува, говори неща, които укрепват, насърчават и утешават хората. Който има дарбата да говори друг език, укрепва себе си, а който има дарбата да пророкува, укрепва църквата. [a] Искам всички вие да имате дарбата да говорите други езици, но още повече искам да имате дарбата да пророкувате. Този, който пророкува, е по-велик от този, който говори други езици, освен ако той може да обясни това, което казва, за да се укрепи цялата църква.

Братя и сестри, ако дойда при вас и говоря други езици, каква полза ще имате, ако не ви донеса откровение, божествено знание, пророчество или учение? Същото е и с неодушевените предмети, които издават звук, като флейтата и лирата – ако тези звуци не се различават ясно, как хората ще разберат каква мелодия свири флейтата или лирата? И ако тръбата изсвири неясно, кой ще се подготви за битка? Така и вие, ако произнасяте неразбираеми звуци, кой ще разбере какво сте казали? Ще говорите на вятъра. 10 В света несъмнено съществуват много езици и нито един от тях не е без свое значение. 11 Ето защо ако не зная значението на думите, ще бъда чужденец за този, който говори, и този, който говори, ще бъде чужденец за мен. 12 Същото се отнася и за вас: след като се стремите към духовни дарби, постарайте се да получите колкото можете повече от тях за укрепването на църквата.

13 Следователно този, който говори друг език, трябва да се моли също и да може да обясни думите си. 14 Защото ако се моля на друг език, духът ми се моли, но умът ми остава безплоден. 15 Какво да правя тогава? Ще се моля с духа си, но също и с ума си. Ще пея песни на възхвала с духа си, но също и с ума си. 16 Защото ако изречеш благословение само с духа си, как обикновеният слушател ще каже „Амин [b]“ на твоята благодарствена молитва, ако не разбира това, което казваш? 17 Може да благодариш много хубаво, но не помагаш на другия човек да укрепне.

18 Аз благодаря на Бога, че моята дарба да говоря други езици е по-голяма от тази на всеки един от вас, 19 но в църквата предпочитам да изрека пет думи, които могат да се разберат, отколкото десет хиляди думи на друг език, така че да поуча и другите.

20 Братя и сестри, не бъдете като деца в мисленето си, а разсъждавайте като зрели хора, но по отношение на злото бъдете като невръстни деца. 21 Писанието [c] казва:

„Чрез хора, които говорят други езици,
    и чрез устните на чужденци
ще говоря на тези хора,
    но дори и тогава те няма да ме послушат.“ [d]

Това казва Господ.

22 Така и дарбата за други езици е знак не за вярващите, а за невярващите. Пророческата дарба е знак не за невярващите, а за вярващите. 23 Ето защо ако цялата църква се събере и всички говорят други езици, ако влязат външни хора или невярващи, няма ли да кажат, че сте полудели? 24 Но ако всички пророкуват, когато влезе невярващ или външен човек, той ще осъзнае греха си чрез думите им, ще бъде осъден чрез думите им, 25 тайните на неговото сърце ще бъдат изявени и тогава той ще падне по очи и ще се поклони на Бога, казвайки: „Бог наистина е сред вас!“ [e]

Събирайте се, за да укрепявате църквата

26 Какво да правим тогава, братя и сестри? Когато се съберете, един има псалм, друг – поучение, трети – откровение, един говори чужд език, а друг обяснява думите му. Всичко трябва да се прави за укрепването на църквата. 27 Ако някой говори друг език, трябва да говорят двама или най-много трима, и то един по един, а някой да обяснява това, което се говори. 28 А ако няма кой да обяснява, те трябва да мълчат в църквата [f] и да говорят на себе си и на Бога.

29 Двама или трима пророци трябва да говорят, а другите – да изпитват думите им. 30 Ако нещо бъде разкрито на друг човек, който седи, говорещият трябва да замълчи, 31 защото всички можете да пророкувате един след друг, за да може всички да се поучат и всички да бъдат насърчени. 32 Духовете, които вдъхновяват пророците, са под контрола на пророците. 33 Защото Бог носи не безредие, а мир.

Както във всички църкви на Божиите святи хора, 34 жените трябва да мълчат в църквите. На тях не им е позволено да говорят и те трябва да се подчиняват, както казва и законът. 35 Ако искат да научат нещо, нека попитат мъжете си вкъщи, защото е срам за една жена да говори в църквата. 36 Нима от вас излезе Божието слово? И само до вас ли стигна?

37 Ако някой смята, че е пророк или че има духовна дарба, трябва да разпознае, че това, което ви пиша, е заповед от Господа. 38 Ако някой не приеме това, и той няма да бъде приет от Бога.

39 И така, братя и сестри, стремете се да пророкувате и не забранявайте да се говорят други езици, 40 но нека всичко се върши както трябва и с ред.

Footnotes:

  1. Първо Коринтяни 14:4 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  2. Първо Коринтяни 14:16 + Амин Израз на съгласие. Еврейска дума, с която решително се потвърждава истинността на нещо и означава „Така да бъде!“ или „Наистина!“
  3. Първо Коринтяни 14:21 Писанието Букв.: „Законът“, което понякога означава Стария Завет.
  4. Първо Коринтяни 14:21 Исая 28:11-12
  5. Първо Коринтяни 14:25 Вж. Ис. 45:14 и Зах. 8:23.
  6. Първо Коринтяни 14:28 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes