A A A A A
Bible Book List

โรม 8 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

ชีวิต​ที่​นำ​โดย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์

แล้ว​เดี๋ยว​นี้​คน​ทั้งหลาย​ที่​มี​ส่วน​ใน​พระ​เยซูคริสต์​จะ​ไม่​ต้อง​ถูก​ลงโทษ เพราะ​ใน​พระ​เยซูคริสต์ กฎ​ที่​มา​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ที่​ให้​ชีวิต​นั้น ได้​ปลด​ปล่อย​ให้​ผม​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​แห่ง​บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย​แล้ว สิ่ง​ที่​กฎ​ของ​โมเสส​ช่วย​ไม่​ได้ เพราะ​สันดาน​ของ​เรา​ทำ​ให้​กฎ​อ่อนแอ​ไป พระเจ้า​ก็​ได้​ทำ​แล้ว พระองค์​ได้​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​เป็น​มนุษย์​เหมือน​กับ​เรา​ที่​เป็น​คน​บาป และ​ส่ง​มา​เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป พระเจ้า​ได้​ตัดสิน​ลงโทษ​บาป​โดย​ใช้​ร่าง​ที่​เป็น​มนุษย์​ของ​พระ​เยซู เพื่อ​สิ่ง​ที่​กฎ​สั่ง​ไว้​จะ​ได้​สำเร็จ​ใน​ชีวิต​ของ​เรา​ผู้​ที่​ไม่​ได้​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน แต่​ตาม​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์

เพราะ​คน​ที่​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน​ก็​มัว​แต่​คิด​ถึง​ความ​ต้อง​การ​ของ​กิเลส แต่​คน​ที่​ใช้​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญญาณ​ก็​จะ​คิด​ถึง​แต่​เรื่อง​ที่​พระ​วิญญาณ​ต้อง​การ จิต​ใจ​ที่​สันดาน​ควบ​คุม​อยู่​นั้น​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย แต่​จิต​ใจ​ที่​พระ​วิญญาณ​ควบ​คุม​นำ​ไป​สู่​ชีวิต​และ​สันติสุข จิต​ใจ​ที่​สันดาน​ควบ​คุม​นั้น​เป็น​ศัตรู​กับ​พระเจ้า เพราะ​จิต​ใจ​นั้น​ไม่​ยอม​ทำ​ตาม​กฎ​ของ​พระเจ้า และ​ความ​จริง​แล้ว​มัน​ก็​ไม่​สามารถ​ที่​จะ​ทำ​ตาม​กฎ​นั้น​ได้​ด้วย คน​ที่​มี​ชีวิต​ตาม​สันดาน​จึง​ไม่​สามารถ​ทำ​ให้​พระเจ้า​พอใจ​ได้

ถ้า​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​พวก​คุณ พวก​คุณ​ก็​ไม่​ได้​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน แต่​ใช้​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญญาณ แต่​ถ้า​คน​ไหน​ไม่​มี​พระ​วิญญาณ​ของ​พระคริสต์ แสดง​ว่า​คน​นั้น​ไม่​ได้​เป็น​ของ​พระคริสต์ 10 แต่​ถ้า​พระคริสต์​อยู่​ใน​ตัว​พวก​คุณ ถึง​แม้​ร่าง​ของ​คุณ​ต้อง​ตาย​ไป​เพราะ​บาป แต่​พระ​วิญญาณ​จะ​นำ​ชีวิต​ใหม่​ให้​กับ​คุณ เพราะ​พระเจ้า​ยอมรับ​คุณ​แล้ว 11 ถ้า​คุณ​มี​พระ​วิญญาณ​ที่​ทำ​ให้​พระ​เยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​อยู่​ใน​พวก​คุณ พระเจ้า​ผู้​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย ก็​จะ​ใช้​พระ​วิญญาณ​ของ​พระองค์​ที่​อยู่​ใน​พวก​คุณ​นั้น ให้​ชีวิต​กับ​ร่าง​ที่​ต้อง​ตาย​นี้​ของ​คุณ

12 ดัง​นั้น​พี่​น้อง​ครับ เรา​ไม่​ได้​เป็น​หนี้​อะไร​กับ​สันดาน​เลย​ถึง​จะ​ต้อง​ทำ​ตาม​ที่​มัน​บอก 13 ถ้า​คุณ​ยัง​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน​อยู่ คุณ​จะ​ต้อง​ตาย แต่​ถ้า​คุณ​ยอม​ให้​พระ​วิญญาณ​ฆ่า​การ​กระทำ​บาป​ของ​ร่าง​กาย คุณ​ก็​จะ​มี​ชีวิต

14 เพราะ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า​นำ​ใคร คน​นั้น​ก็​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า 15 เพราะ​พระ​วิญญาณ​ที่​คุณ​ได้​รับ​นั้น​ไม่​ได้​ทำ​ให้​คุณ​เป็น​ทาส​ที่​ต้อง​กลัว​อีก แต่​ทำ​ให้​คุณ​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระเจ้า และ​พระ​วิญญาณ​นี้​ทำ​ให้​เรา​ร้อง​ดังๆ​ว่า “อับบา [a] พ่อ” 16 พระ​วิญญาณ​นั้น​ทำ​ให้​เรา​มั่นใจ​ว่า​เรา​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระเจ้า 17 ถ้า​เรา​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระเจ้า​แล้ว เรา​ก็​เป็น​ทายาท คือ​ทายาท​ของ​พระเจ้า และ​เป็น​ทายาท​ร่วม​กับ​พระคริสต์ แต่​เรา​จะ​ต้อง​ร่วม​ทุกข์​กับ​พระคริสต์ เพื่อ​ที่​เรา​จะ​ได้​รับ​ศักดิ์ศรี​ร่วม​กับ​พระองค์​ด้วย

เรา​จะ​ได้​รับ​เกียรติ​ใน​อนาคต

18 ผม​ถือ​ว่า​ความ​ทุกข์​ยาก​ใน​ชีวิต​นี้ ไม่​หนักหนา​อะไร​เลย เมื่อ​เปรียบ​เทียบ​กับ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​พระองค์​จะ​เปิดเผย​ให้​เรา​เห็น​ใน​อนาคต 19 เพราะ​ทุก​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​มา​ใน​โลก​นี้ กำลัง​ตั้ง​ตา​คอย​วัน​ที่​พระเจ้า​จะ​เปิดเผย​ให้​เห็น​ว่า​ใคร​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระองค์​บ้าง 20 ทุก​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​มา​ใน​โลก​นี้ พระเจ้า​ทำ​ให้​มัน​อยู่​ใน​สภาพ​ที่​ผิดเพี้ยน​ไป ไม่​ใช่​ว่า​ตัว​มัน​เอง​อยาก​เป็น​อย่าง​นั้น แต่​พระเจ้า​เป็น​ผู้​กำหนด​ให้​เป็น​อย่าง​นั้น เพราะ​มี​ความ​หวัง​ว่า 21 ทุก​สิ่ง​ที่​พระองค์​สร้าง​มา​นี้ จะ​ได้​หลุดพ้น​จาก​การ​เป็น​ทาส​ของ​ความ​เสื่อม​โทรม แล้ว​จะ​ได้​เป็น​อิสระ​และ​มี​ศักดิ์ศรี​ร่วม​กับ​ลูกๆ​ของ​พระเจ้า 22 เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สร้าง​มา​ใน​โลก​นี้​ยัง​ร้อง​คร่ำ​ครวญ ด้วย​ความ​เจ็บ​ปวด​รวด​ร้าว (เหมือน​กับ​ผู้หญิง​ที่​กำลัง​จะ​คลอด​ลูก) มา​จน​ถึง​เดี๋ยว​นี้ 23 ไม่​ใช่​แต่​เฉพาะ​พวก​นั้น​ที่​ร้อง​คร่ำ​ครวญ แม้แต่​เรา​เอง​ก็​ยัง​ร้อง​คร่ำ​ครวญ​อยู่​ใน​ใจ​ด้วย ทั้งๆ​ที่​เรา​ได้​รับ​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​เป็น​พระพร​ส่วน​แรก​จาก​พระเจ้า​แล้ว เรา​ยัง​ตั้ง​ตา​รอ​คอย​วัน​ที่​พระองค์​จะ​ทำ​ให้​เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระองค์​อย่าง​สมบูรณ์ เมื่อ​ร่าง​กาย​ของ​เรา​จะ​ได้​หลุดพ้น​เป็น​อิสระ 24 พระเจ้า​ได้​ช่วย​ชีวิต​เรา​แล้ว เรา​จึง​มี​ความ​หวัง​นี้​อยู่​ใน​ใจ ความ​หวัง​ที่​เรา​เห็น​ได้​นั้น​ไม่​เรียกว่า​ความ​หวัง​หรอก เพราะ​ใคร​จะ​ไป​หวัง​กับ​สิ่ง​ที่​เขา​เห็น​แล้ว 25 แต่​เรา​หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​ยัง​มอง​ไม่​เห็น และ​เรา​ก็​ตั้ง​ตา​รอ​คอย​มัน​ด้วย​ความ​อด​ทน

26 ใน​ทำนอง​เดียว​กัน​พระ​วิญญาณ​ก็​มา​ช่วย​เรา​ใน​ความ​อ่อนแอ​ของ​เรา​ด้วย เรา​ไม่​รู้​ว่า​เรา​ควร​จะ​ขอ​อะไร​เวลา​ที่​เรา​อธิษฐาน แต่​พระ​วิญญาณ​เอง​ได้​ขอ​ต่อ​พระเจ้า​แทน​เรา​ด้วย​เสียง​ร้อง​คร่ำ​ครวญ​ที่​ไม่​เป็น​คำ 27 แต่​พระเจ้า​ผู้​หยั่งรู้​จิต​ใจ​รู้​ว่า​อะไร​อยู่​ใน​จิต​ใจ​ของ​พระ​วิญญาณ เพราะ​พระ​วิญญาณ​ได้​ร้องขอ​ให้​กับ​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า ตาม​ที่​พระเจ้า​ชอบ​ใจ

28 เรา​รู้​ว่า พระเจ้า​ทำ​ให้​ทุก​อย่าง​เกิด​ผลดี​สำหรับ​คน​ที่รัก​พระองค์ พวก​เขา​เป็น​คน​ที่​พระเจ้า​เรียก​ตาม​แผน​งาน​ของ​พระองค์ 29 พระเจ้า​ได้​เลือก​และ​แยก​คน​พวก​นี้​ไว้​ก่อน​ล่วงหน้า​แล้ว ให้​เป็น​เหมือน​กับ​พระบุตร​ของ​พระองค์ เพื่อ​ว่า​พระบุตร​นั้น​จะ​ได้​เป็น​บุตร​คน​แรก​ใน​หมู่​พี่​น้อง​มาก​มาย 30 ดัง​นั้น คน​พวก​นี้​ที่​พระองค์​ได้​แยก​ไว้​แล้ว พระองค์​ก็​ได้​เรียก​มา และ​เมื่อ​เรียก​มา​แล้ว พระองค์​ก็​ยอมรับ​เขา และ​เมื่อ​ยอม​รับ​แล้ว พระองค์​ก็​ให้​พวก​เขา​มี​ศักดิ์ศรี​ด้วย

ความ​รัก​ของ​พระเจ้า​ใน​พระ​เยซูคริสต์

31 เรา​จะ​ว่า​อย่าง​ไร​ดี​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้ ถ้า​พระเจ้า​อยู่​ฝ่าย​เรา ใคร​จะ​ต่อ​ต้าน​เรา​ได้ 32 พระองค์​ไม่​หวง​แม้แต่​พระบุตร​ของ​พระองค์​เอง แต่​กลับ​มอบ​พระบุตร​นั้น​ให้​มา​ตาย​เพื่อ​เรา​ทุก​คน ถ้า​อย่าง​นั้น​พระองค์​จะ​ไม่​ยิ่ง​ให้​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​กับ​เรา​พร้อม​กับ​พระบุตร​ด้วย​หรือ 33 ใคร​จะ​ฟ้อง​คน​พวก​นี้​ที่​พระเจ้า​เลือก​มา พระเจ้า​เอง​หรือ เป็น​ไป​ไม่​ได้ เพราะ​พระองค์​เอง​เป็น​ผู้ที่​ยอมรับ​พวก​นี้ 34 ใคร​จะ​กล่าว​โทษ​เขา พระ​เยซู​หรือ เป็น​ไป​ไม่​ได้ เพราะ​พระ​เยซูคริสต์​เป็น​ผู้ที่​ตาย​และ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่ และ​ตอน​นี้​พระองค์​ก็​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า​วิงวอน​พระเจ้า​แทน​เรา 35 ใคร​จะ​แยก​เรา​ออก​จาก​ความ​รัก​ที่​พระคริสต์​มี​ต่อ​เรา​ได้ ไม่​มี​เลย แม้แต่​ความ​ทุกข์​ยาก​หรือ​ความ​ลำบาก หรือ​การ​ถูก​กด​ขี่​ข่มเหง หรือ​ความ​อด​อยาก​หิว​โหย หรือ​การ​เปลือย​กาย หรือ​อันตราย​ต่างๆ​หรือ​แม้แต่​การ​ถูก​ฆ่า​ฟัน ก็​ไม่​มี​ทาง​แยก​เรา​ออก​จาก​ความ​รัก​ที่​พระคริสต์​มี​ต่อ​เรา​ได้ 36 เหมือน​กับ​ที่​พระคัมภีร์ เขียน​ไว้​ว่า

“เพื่อ​พระองค์ เรา​เสี่ยง​กับ​การ​ถูก​ฆ่า​วันยังค่ำ
    คน​ทำ​กับ​เรา​เหมือน​แกะ​ที่​จะ​เอา​ไป​ฆ่า”

37 แต่​ใน​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​นี้ เรา​ก็​ได้​รับ​ชัย​ชนะ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ผ่าน​ทาง​พระองค์​ผู้​ได้​แสดง​ความ​รัก​กับ​เรา 38 เพราะ​ผม​มั่นใจ​ว่า ไม่ว่า​จะ​เป็น​ความ​ตาย​หรือ​ชีวิต ทูตสวรรค์​หรือ​เทพเจ้า สิ่ง​ที่​เป็น​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​หรือ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต ฤทธิ์​อำนาจ​ต่างๆ​ของ​วิญญาณ 39 สิ่ง​ที่​อยู่​เหนือ​เรา​หรือ​สิ่ง​ที่​อยู่​ต่ำ​กว่า​เรา หรือ​อะไรก็​ตาม​ที่​ถูก​สร้าง​ขึ้น​มา พวก​มัน​ก็​ไม่​มี​ทาง​แยก​เรา​ออก​จาก​ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เรา​เห็น​ใน​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา

Footnotes:

  1. โรม 8:15 อับบา เป็น​คำ​ใน​ภาษา​อารเมค​ที่​แปล​ว่า “พ่อ”
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes