A A A A A
Bible Book List

โรม 5 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

สันติสุข​และ​ความ​ชื่นชม​ยิน​ดี

พระเจ้า​นับว่า​เรา​เป็น​คน​ที่​พระองค์​ยอมรับ​เพราะ​เรา​ไว้วางใจ จึง​เกิด​ความ​สงบ​สุข​ระหว่าง​เรา​กับ​พระเจ้า​ผ่าน​ทาง​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา พระ​เยซู​นำ​เรา​เข้า​สู่​ความ​เมตตา​กรุณา​ที่​เรา​มี​อยู่​นี้ แล้ว​เรา​ก็​ยัง​โอ้​อวด​อย่าง​ชื่นชม​ยิน​ดี​ใน​ความ​หวัง​ที่​เรา​จะ​ได้​รับ​เกียรติ​จาก​พระเจ้า [a] นอก​จาก​นั้น เรา​ยัง​ชื่นชม​ยิน​ดี​กับ​ความ​ทุกข์​ยาก​ต่างๆ​ที่​เรา​ได้​รับ​ด้วย เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ความ​ทุกข์​ยาก​ต่างๆ​จะ​ทำ​ให้​เรา​เรียนรู้​ที่​จะ​อดทน ความ​อด​ทน​นี้​จะ​ทำ​ให้​เรา​เกิด​ความ​ไว้​วาง​ใจ ที่​ได้​รับ​การ​พิสูจน์​มา​แล้ว​ว่า​เป็น​ของ​แท้ ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เรา​เกิด​ความ​หวัง ความ​หวัง​นั้น​ไม่​เคย​ทำ​ให้​เรา​ผิดหวัง​เลย เพราะ​พระเจ้า​ได้​เท​ความ​รัก​ของ​พระองค์​เข้า​มา​ใน​จิต​ใจ​ของ​เรา ผ่าน​ทาง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ที่​พระองค์​ได้​ให้​กับ​เรา​ไว้ เพราะ​ใน​เวลา​ที่​เรา​ยัง​ช่วย​เหลือ​ตัวเอง​ไม่​ได้​นั้น​เอง พระ​เยซู​ก็​ได้​มา​ตาย​เพื่อ​เป็น​ประโยชน์​กับ​คน​ชั่ว​อย่าง​เรา คน​ที่​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ซื่อ​สัตย์​นั้น​หายาก​มาก แต่​อาจ​จะ​มี​บางคน​กล้า​ตาย​เพื่อ​คน​ที่​ดีๆ แต่​พระเจ้า​ได้​แสดงความ​รัก​ต่อ​เรา โดย​ยอม​ส่ง​พระคริสต์​มา​ตาย​เพื่อ​เรา ทั้งๆ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่

ตอน​นี้​พระเจ้า​ยอมรับ​เรา​แล้ว​เพราะ​เลือด​ของ​พระคริสต์ ยิ่งกว่า​นั้น​เรา​จะ​รอด​พ้น​จาก​ความ​โกรธ​ของ​พระเจ้า​เพราะ​พระคริสต์​อย่าง​แน่​นอน 10 ขนาด​ตอน​ที่​เรา​เป็น​ศัตรู​กับ​พระเจ้า ความ​ตาย​ของ​พระบุตร​ยัง​ทำ​ให้​เรา​กลับ​มา​คืน​ดี​กับ​พระเจ้า​ได้​เลย แล้ว​ตอน​นี้​เรา​ได้​กลับ​มา​คืน​ดี​กับ​พระเจ้า​แล้ว ดัง​นั้น​ชีวิต​ของ​พระบุตร​จะ​ต้อง​ทำ​ให้​เรา​ได้​รับ​ความ​รอด​อย่าง​แน่​นอน 11 ยิ่งกว่า​นั้น เรา​ยัง​ได้​โอ้​อวด​พระเจ้า​ผ่าน​ทาง​พระ​เยซู​คริสตเจ้า​ของ​เรา​ด้วย เพราะ​พระองค์​ได้​ทำ​ให้​เรา​กลับ​มา​คืน​ดี​กับ​พระเจ้า​แล้ว

อาดัม​และ​พระ​เยซู

12 คน​คน​เดียว​คือ​อาดัม​ทำ​บาป บาป​จึง​เข้า​มา​ใน​โลก บาป​นี้​นำ​ความ​ตาย​มา​ด้วย มนุษย์​ทุก​คน​จึง​ต้อง​ตาย​เพราะ​มนุษย์​ทุก​คน​ทำ​บาป 13 บาป​เกิด​ขึ้น​ใน​โลก​นี้​ก่อน​ที่​จะ​มี​กฎ​ของ​โมเสส​เสีย​อีก ตอน​นั้น​พระเจ้า​จึง​ยัง​ไม่​ได้​จด​บัญชี​บาป​ที่​มนุษย์​ทำ​กัน เพราะ​ยัง​ไม่​มี​กฎ​อะไร​ใช้​เลย 14 แต่​ความ​ตาย​นั้น​มี​อำนาจ​อยู่​แล้ว ตั้ง​แต่​สมัย​ของ​อาดัมมา​จน​ถึง​สมัย​ของ​โมเสส มนุษย์​ทุก​คน​จึง​ยัง​ต้อง​ตาย​ถึง​แม้​เขา​จะ​ไม่​ได้​ขัด​คำ​สั่ง​ของ​พระเจ้า​โดย​ตรง​อย่าง​ที่​อาดัม​ทำ อาดัม​กับ​พระคริสต์​ที่​มา​ตอน​หลัง​นี้​มี​บาง​อย่าง​ที่​เหมือน​กัน 15 แต่​ของ​ขวัญ​ที่​พระเจ้า​ให้​เปล่าๆ​นั้น มัน​แตกต่าง​กัน​เพราะ​ใน​ทาง​หนึ่ง​ขณะ​ที่​ความ​ผิด​ของ​คนๆ​หนึ่ง คือ​อาดัม ทำ​ให้​คน​จำนวน​มาก​ต้อง​ตาย แต่​ใน​อีก​ทาง​หนึ่ง ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระเจ้า​และ​ของ​ขวัญ​ที่​ผ่าน​มา​ทาง​ความ​เมตตา​ของ​คน​คน​เดียว​คือ​พระ​เยซูคริสต์​นั้น ก็​เป็น​ประโยชน์​กับ​คน​มาก​มาย

16 แน่​นอน​ผล​จาก​ของ​ขวัญ​นั้น แตกต่าง​อย่าง​มาก​จาก​ผล​ของ​ความ​ผิด​ที่​อาดัม​ได้​ทำ เพราะ​การ​ทำ​ผิด​เพียง​ครั้ง​เดียว​ทำ​ให้​ทุก​คน​ต้อง​ถูก​ตัดสิน​ว่า​ผิด แต่​ของ​ขวัญ​นั้น​ทำ​ให้​คน​เรา​ได้​รับ​การ​ตัดสิน​ว่า​ไม่​ผิด ทั้งๆ​ที่​ทำ​ผิด​ตั้ง​หลาย​ครั้ง 17 ถ้า​อาดัม​และ​การ​ทำ​ผิด​ของ​เขา​ยัง​ทำ​ให้​ความ​ตาย​เข้า​มา​ครอบ​ครอง​คน​เรา​ได้​เลย ถ้า​อย่าง​นั้น​คน​พวก​นั้น​ที่​ได้​รับ​ความ​เมตตา​กรุณา​อย่าง​เหลือ​ล้น และ​ได้​รับ​ของ​ขวัญ​ที่​พระเจ้า​ยอมรับ​เขา ย่อม​มี​ชีวิต​และ​ได้​ครอบ​ครอง​ผ่าน​ทาง​คน​คน​เดียว​คือ​พระ​เยซูคริสต์​อย่าง​แน่​นอน 18 คน​คน​เดียว​ทำ​ผิด ก็​ทำ​ให้​มนุษย์​ทุก​คน​ต้อง​ถูก​ตัดสิน​ว่า​ผิด เช่น​เดียว​กัน​คน​คน​เดียว​ทำ​ถูกต้อง ก็​ทำ​ให้​พระเจ้า​ยอมรับ​และ​ให้​ชีวิต​กับ​มนุษย์​ทุก​คน 19 คน​คน​เดียว​ไม่​เชื่อ​ฟัง ก็​ทำ​ให้​คน​มาก​มาย​กลาย​เป็น​คน​บาป เช่น​เดียว​กัน​คน​คน​เดียว​เชื่อ​ฟัง​ก็​ทำ​ให้​คน​มาก​มาย​กลาย​เป็น​คน​ที่​พระเจ้า​ยอมรับ 20 เมื่อ​กฎ​ของ​โมเสส​เข้า​มา ทำ​ให้​คน​ผิด​กฎ​กัน​มาก​ขึ้น แต่​เมื่อ​บาป​เพิ่ม​ขึ้น ความ​เมตตา​กรุณา​ก็​ยิ่ง​เพิ่ม​มาก​กว่า​นั้น​อีก 21 บาป​เคย​เป็น​กษัตริย์​และ​ใช้​ความ​ตาย​ปก​ครอง เช่น​เดียว​กัน​ความ​เมตตา​กรุณา​เป็น​กษัตริย์​และ​ใช้​การ​ที่​พระเจ้า​ยอมรับ​เรา​ปก​ครอง ทำ​ให้​คน​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป ผ่าน​ทาง​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา

Footnotes:

  1. โรม 5:2 ความ​หวัง … จาก​พระเจ้า หรือ​แปล​ได้​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ว่า “ความ​หวัง​ที่​เรา​จะ​ได้​เป็น​เหมือน​พระเจ้า”
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes