A A A A A
Bible Book List

ฮีบรู 7 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

นักบวช​เมลคีเซเดค

เมลคีเซเดค​คน​นี้​เป็น​กษัตริย์​เมือง​ซาเล็ม เป็น​นักบวช​ของ​พระเจ้า​สูงสุด ท่าน​ได้​พบ​กับ​อับราฮัม ใน​ขณะ​ที่​อับราฮัม​กลับ​มา​หลัง​จาก​ที่​ได้​รบ​ชนะ​กษัตริย์​ต่างๆ แล้ว​ท่าน​ได้​อวย​พร​ให้​อับราฮัม อับราฮัม​แบ่ง​ของ​ที่​ยึด​มา​ได้​ให้​กับ​เมลคีเซเดค​ไป​หนึ่ง​ใน​สิบ ชื่อ​ของ​เมลคีเซเดค หมายถึง “กษัตริย์​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า” และ​ท่าน​เป็น​กษัตริย์​ของ​เมือง​ซาเล็ม​ด้วย ซึ่ง​หมายถึง “กษัตริย์​แห่ง​สันติสุข” ไม่​มี​ใคร​รู้​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​พ่อ​แม่​และ​ตระกูล​ของ​ท่าน [a] ชีวิต​ของ​ท่าน​ไม่​มี​วัน​เริ่ม​ต้น​และ​ไม่​มี​จุด​จบ เมลคีเซเดค​จึง​เหมือน​กับ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ตรง​ที่​ว่า​เป็น​นักบวช​ตลอด​ไป

ดู​สิ​ว่า​ท่าน​ยิ่ง​ใหญ่​ขนาด​ไหน แม้แต่​อับราฮัม​ผู้​เป็น​ต้น​ตระกูล​ของ​เรา ยัง​ได้​แบ่ง​ของ​ที่​ยึด​มา​ได้​ให้​กับ​ท่าน​ไป​หนึ่ง​ใน​สิบ​เลย พวก​นักบวช​ที่​มา​จาก​ตระกูล​เลวี [b]​นั้น กฎ​ของ​โมเสส​สั่ง​ให้​เขา​เก็บ​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบ​จาก​ประชาชน ซึ่ง​ก็​คือ​พี่​น้อง​ของ​เขา​นั่น​เอง ทั้งๆ​ที่​พวก​เขา​ทั้ง​หมด​สืบ​เชื้อ​สาย​มา​จาก​อับราฮัม แต่​เมลคีเซเดค​ไม่​ได้​สืบ​เชื้อ​สาย​มา​จาก​ตระกูล​เลวี แต่​ก็​ยัง​ได้​รับ​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบ​จาก​อับราฮัม และ​ท่าน​ยัง​ได้​อวย​พร​ให้​กับ​อับราฮัม​คน​ที่​ได้​รับ​คำ​สัญญา​จาก​พระเจ้า ซึ่ง​เรา​รู้​ว่า ผู้ใหญ่​จะ​เป็น​คน​ที่​อวย​พร​ให้​กับ​ผู้น้อย ใน​กรณี​ของ​นักบวช​ชาว​เลวี​ที่​ได้​รับ​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบ​นั้น เป็น​แค่​คน​ธรรมดา​ที่​ต้อง​ตาย แต่​ใน​กรณี​ของ​เมลคีเซเดค​ที่​ได้​รับ​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบ​นั้น คือ​คน​ที่​พระคัมภีร์​ได้​พูด​ไว้​ว่า จะ​ยัง​คง​มี​ชีวิต​อยู่ [c]​ต่อ​ไป อาจ​จะ​พูด​ได้​ว่า​เลวี​คน​ที่​ได้​รับ​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบ​นั้น จริงๆ​แล้ว​ได้​ให้​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบ​กับ​เมลคีเซเดค​ด้วย​โดย​ผ่าน​ทาง​อับราฮัม 10 ถึง​แม้​ตอน​ที่​เมลคีเซเดค​พบ​กับ​อับราฮัม​นั้น เลวี​ยัง​ไม่​เกิด​เลย​แต่​ก็​อยู่​ใน​สายเลือด​ของ​อับราฮัม บรรพบุรุษ​ของ​เขา

11 ชาว​อิสราเอล​ได้​รับ​กฎ​ของ​โมเสส ซึ่ง​กฎ​นั้น​ขึ้น​อยู่​กับ​ระบอบ​นักบวช​ของ​เลวี แต่​ระบอบ​นี้​ไม่​สามารถ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​สมบูรณ์แบบ​นั้น​ได้ เพราะ​ถ้า​มัน​ทำ​ได้ ทำ​ไม​ยัง​ต้อง​มี​นักบวช​อีก​คน​หนึ่ง​มา ซึ่ง​เป็น​ไป​ตาม​แบบ​ของ​เมลคีเซเดค ไม่​ใช่​ตาม​แบบ​ของ​อาโรน 12 เมื่อ​เปลี่ยน​ระบอบ​นักบวช​ไป กฎ​ก็​ต้อง​เปลี่ยน​ไป​เป็น​อย่าง​อื่น​ด้วย 13 เรา​เห็น​ได้​ว่า​ระบอบ​นั้น​เปลี่ยน​แปลง​ไป​แล้ว เพราะ​พระ​เยซู​คน​ที่​เรา​พูด​ถึง​นี้ มา​จาก​อีก​เผ่า​หนึ่ง​ที่​ไม่​ใช่​เผ่า​เลวี และ​ยัง​ไม่​มี​ใคร​เลย​ใน​เผ่า​ของ​พระ​เยซู ที่​เคย​เป็น​นักบวช​คอย​รับใช้​อยู่​ที่​หน้า​แท่น​บูชา 14 มัน​ก็​เห็น​ชัด​ว่า องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​เรา​สืบ​เชื้อ​สาย​มา​จาก​เผ่า​ยูดาห์ และ​โมเสส​ก็​ไม่​เคย​พูด​ว่า​จะ​มี​นักบวช​มา​จาก​เผ่า​นี้​เลย

พระ​เยซู​เป็น​นักบวช​ เหมือน​เมลคีเซเดค

15 การ​เปลี่ยน​แปลง​นี้​ยิ่ง​เห็น​ชัด​มาก​ขึ้น เมื่อ​มี​นักบวช​คน​หนึ่ง​เกิด​ขึ้น​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​เมลคีเซเดค 16 ซึ่ง​คน​นี้​ไม่​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​ให้​เป็น​นักบวช​ตาม​กฎ คือ​กฎ​ที่​จะ​ต้อง​สืบ​เชื้อ​สาย​มา​จาก​เผ่า​เลวี แต่​เป็น​เพราะ​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​ชีวิต​ที่​ไม่​สามารถ​ทำลาย​ได้ 17 เหมือน​กับ​ที่​ใน​พระคัมภีร์​ได้​พูด​ถึง​คน​นี้​ว่า “เจ้า​เป็น​นักบวช​ตลอด​ไป ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​เมลคีเซเดค” [d]

18 ข้อ​บังคับ​อัน​เก่า ตอน​นี้​ได้​ถูก​ยกเลิก​ไป​แล้ว เนื่อง​จาก​มัน​อ่อนแอ​และ​ไร้​ประโยชน์ 19 อันที่​จริง​แล้ว​กฎ​ของ​โมเสส​ไม่​ได้​ทำ​ให้​อะไร​สมบูรณ์แบบ​ได้​เลย แต่​ตอน​นี้​เรา​ได้​รับ​ความ​หวัง​ที่​หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​ดี​กว่า เพราะ​ความ​หวัง​นี้​เรา​จึง​เข้า​ใกล้​พระเจ้า​ได้

20 ที่​สำคัญ​คือ​ว่า พระเจ้า​ได้​แต่ง​ตั้ง​พระ​เยซู​ให้​เป็น​หัวหน้า​นักบวช​สูงสุด​ตาม​คำ​สาบาน​ของ​พระองค์ ใน​ขณะ​ที่​คน​อื่นๆ​ได้​เป็น​นักบวช​นั้น โดย​ไม่​มี​คำ​สาบาน 21 แต่​พระ​เยซู​ได้​เป็น​หัวหน้า​นักบวช เมื่อ​พระเจ้า​สาบาน​กับ​พระ​เยซู​ว่า

“องค์​เจ้า​ชีวิต​ได้​สาบาน​ไว้​แล้ว
    และ​จะ​ไม่​มี​วัน​เปลี่ยน​ใจ​เลย
‘พระองค์​เป็น​นักบวช​ตลอด​ไป’”

22 คำ​สาบาน​นี้​หมาย​ความ​ว่า พระ​เยซู​เป็น​ผู้​ประกัน​ว่า​สัญญา [e]​อัน​ใหม่​นี้​ดี​กว่า​สัญญา​อัน​เก่า

23 เหตุ​ที่​มี​หัวหน้า​นักบวช​หลาย​คน ก็​เพราะ​พวก​เขา​ต้อง​ตาย​ไป แล้ว​ทำ​หน้าที่​ต่อ​ไม่​ได้ 24 แต่​พระ​เยซู​นั้น​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​จึง​ทำ​หน้าที่​หัวหน้า​นักบวช​ได้​ตลอด​ไป 25 ดัง​นั้น ทุกๆ​คน​ที่​มา​หา​พระเจ้า โดย​ผ่าน​ทาง​พระ​เยซู พระองค์​สามารถ​ที่​จะ​ช่วย​ชีวิต​ของ​เขา​ได้​ครบ​ถ้วน [f] เพราะ​พระองค์​อยู่​เสมอ​ที่​จะ​ขอ​ความ​เมตตา​ให้​กับ​พวก​เขา

26 เรา​ต้อง​การ​หัวหน้า​นักบวช​สูงสุด​อย่าง​พระ​เยซู​นี่​แหละ เพราะ​พระองค์​เป็น​ที่​พอใจ​ของ​พระเจ้า ไม่​มี​ที่​ติ ไม่​มี​จุด​ด่าง​พร้อย แยก​จาก​คน​บาป​ทั้งหลาย และ​ได้​รับ​การ​ยก​ขึ้น​อยู่​เหนือ​ฟ้า​สวรรค์ 27 พระองค์​ไม่​ต้อง​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ทุก​วัน เหมือน​กับ​พวก​หัวหน้า​นักบวช​อื่นๆ​ทำ คือ​อย่าง​แรก​เขา​ต้อง​ถวาย​เครื่อง​บูชา​จัดการ​กับ​บาป​ของ​ตัวเอง​ก่อน แล้ว​ถึง​ค่อย​ทำ​ให้​กับ​ประชาชน แต่​พระ​เยซู​ถวาย​เครื่อง​บูชา​เพียง​ครั้ง​เดียว​สำหรับ​ทุกๆ​คน พระ​เยซู​ทำ​อย่าง​นี้​ตอน​ที่​พระองค์​ถวาย​ชีวิต​ของ​พระองค์​เอง 28 จริงๆ​แล้ว​กฎ​ของ​โมเสส​ได้​แต่ง​ตั้ง​มนุษย์​ที่​มี​ความ​อ่อนแอ ให้​มา​เป็น​หัวหน้า​นักบวช​สูงสุด แต่​คำ​สาบาน​ที่​มา​ภาย​หลัง​กฎ​ของ​โมเสส​นั้น ได้​แต่ง​ตั้ง​พระบุตร​ผู้ที่​พระเจ้า​ได้​ทำ​ให้​สมบูรณ์แบบ​ทุก​อย่าง​ตลอด​ไป

Footnotes:

  1. ฮีบรู 7:3 ไม่​มี​ใคร​รู้ … ท่าน พระคัมภีร์​ไม่​ได้​พูด​ถึง​พ่อ​แม่​หรือ​บรรพบุรุษ​ของ​เมลคีเซเดค รวม​ทั้ง​ที่​มา​และ​ที่​ไป​ของ​เขา​ด้วย
  2. ฮีบรู 7:5 ตระกูล​เลวี หมายถึง เผ่า​หนึ่ง​ใน​สิบ​สอง​เผ่า​ของ​ชาว​ยิว​ที่​ตั้ง​ชื่อ​ตาม​ลูกชาย​ทั้ง​สิบ​สอง​คน​ของ​ยาโคบ
  3. ฮีบรู 7:8 จะ​ยัง​คง​มี​ชีวิต​อยู่ หมายถึง มี​ชีวิต​อยู่​ถาวร​ตลอด​ไป
  4. ฮีบรู 7:17 เจ้า​เป็น​นักบวช … เมลคีเซเดค อ้าง​มา​จาก​หนังสือ สดุดี 110:4
  5. ฮีบรู 7:22 สัญญา หมาย​ความ​ว่า พระเจ้า​ได้​ให้​สัญญา​หรือ​พันธสัญญา​แก่​ประชาชน​ของ​พระองค์ สำหรับ​ชาว​ยิว สัญญา​นั้น​ก็​คือ​กฎ​ของ​โมเสส แต่​ตอน​นี้​พระเจ้า​ได้​ให้​สัญญา​ใหม่​ที่​ดี​กว่า​แก่​ประชาชน​ของ​พระองค์​ผ่าน​ทาง​พระคริสต์
  6. ฮีบรู 7:25 ครบ​ถ้วน หรือ ตลอด​ไป
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes