A A A A A
Bible Book List

สดุดี 132Thai New Contemporary Bible (TNCV)

สดุดี 132

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า+ ขอทรงระลึกถึงดาวิด

และความทุกข์ยากทั้งปวงที่เขาเผชิญ

ดาวิดถวายปฏิญาณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า+

และได้สาบานต่อองค์ทรงฤทธิ์ของยาโคบไว้ว่า

“ข้าพระองค์จะไม่เข้าบ้าน

จะไม่เข้านอน

ข้าพระองค์จะไม่ยอมหลับตานอน

หรือปล่อยให้หนังตาเคลิ้มหลับไป

จนกว่าข้าพระองค์จะพบสถานที่สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า+

เป็นที่ประทับขององค์ทรงฤทธิ์ของยาโคบ”

เราได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาห์

เราได้พบสิ่งนี้ในทุ่งแห่งยาอาร์[a] [b]

“ให้เราไปยังที่ประทับของพระองค์

ให้เรานมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า+ ขอทรงลุกขึ้นและเสด็จมายังที่ประทับของพระองค์เถิด

ทั้งพระองค์และหีบพันธสัญญาแห่งฤทธานุภาพของพระองค์

ขอให้บรรดาปุโรหิตของพระองค์สวมความชอบธรรมเป็นอาภรณ์

ขอให้ประชากรของพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดี”

10 เพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์

ขออย่าทรงปฏิเสธผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้

11 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงปฏิญาณไว้กับดาวิด

เป็นคำปฏิญาณที่แน่นอนซึ่งพระองค์จะไม่ทรงคืนคำ

ว่า “เราจะให้ลูกหลานของเจ้าคนหนึ่ง

ขึ้นครองบัลลังก์ของเจ้า

12 หากลูกหลานของเจ้ารักษาพันธสัญญาของเรา และรักษากฎเกณฑ์ที่เราได้สั่งสอนเขา

ลูกหลานของพวกเขาจะนั่ง

บนบัลลังก์ของเจ้าสืบๆ ไปเป็นนิตย์”

13 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงเลือกศิโยน

พระองค์ทรงประสงค์ให้เป็นที่ประทับของพระองค์

14 พระองค์ตรัสว่า “นี่คือที่พำนักของเราสืบๆ ไปเป็นนิตย์

เราจะครองบัลลังก์อยู่ที่นี่ เพราะเราประสงค์เช่นนั้น

15 เราจะอวยพรให้นครนี้อุดมสมบูรณ์

และให้คนยากจนในเมืองนี้ได้อิ่มหนำ

16 เราจะให้ปุโรหิตของเมืองนี้สวมความรอดเป็นอาภรณ์

ประชากรของนครนี้จะร้องเพลงด้วยความยินดีเสมอไป

17 “เราจะให้มีเขาสัตว์[c]เขาหนึ่งงอกขึ้นที่นี่เพื่อดาวิด

และตั้งดวงประทีปดวงหนึ่งสำหรับผู้ที่เราเจิมตั้งไว้

18 เราจะทำให้ศัตรูของเขาสวมความอัปยศอดสูเป็นอาภรณ์

แต่มงกุฎบนศีรษะของเขาจะแวววับกระจ่างตา”

Footnotes:

  1. สดุดี 132:6 คือ คีริยาทเยอาริม
  2. สดุดี 132:6 หรือ ได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาห์ / เราพบเรื่องนี้ในทุ่งแห่งยาอาร์ (ข้อ 7-9 ไม่อยู่ในเครื่องหมายคำพูด)
  3. สดุดี 132:17 ในที่นี้ เขาสัตว์ เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เข้มแข็ง นั่นคือกษัตริย์
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes