A A A A A
Bible Book List

สดุดี 107Thai New Contemporary Bible (TNCV)

บรรพ 5

สดุดี 107-150

สดุดี 107

จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า+ เพราะพระองค์ทรงแสนดี

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ให้ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงไถ่กล่าวเช่นนี้

คือผู้ที่ทรงไถ่จากเงื้อมมือของศัตรู

ผู้ที่พระองค์ทรงรวบรวมมาจากดินแดนต่างๆ

จากตะวันออกและตะวันตก จากเหนือและใต้[a]

บางคนระเหเร่ร่อนอยู่ในถิ่นกันดารแห้งแล้ง

ไม่พบทางไปเมืองที่พวกเขาจะตั้งถิ่นฐาน

พวกเขาทั้งหิวและกระหาย

อ่อนแรงใจจะขาด

แล้วพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า+ในความทุกข์ยาก

พระองค์ก็ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์เข็ญ

พระองค์ทรงนำพวกเขาไปในทางตรง

ไปเมืองที่พวกเขาจะตั้งถิ่นฐานได้

ให้พวกเขาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า+สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์

และสำหรับพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำเพื่อมนุษย์

เพราะว่าพระองค์ทรงให้คนที่กระหายได้อิ่มเอม

ทรงให้ผู้ที่หิวโหยอิ่มด้วยสิ่งดี

10 บางคนนั่งอยู่ในความมืดมิดหม่นหมอง

ถูกจองจำทุกข์ทรมานด้วยโซ่ตรวน

11 เพราะพวกเขากบฏต่อพระวจนะของพระเจ้า

และดูหมิ่นคำแนะนำสั่งสอนขององค์ผู้สูงสุด

12 ฉะนั้นพระองค์ทรงสยบพวกเขาด้วยงานหนัก

พวกเขาล้มลงและไม่มีใครช่วย

13 แล้วพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า+ในความทุกข์ยาก

และพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากความทุกข์เข็ญ

14 พระองค์ทรงนำพวกเขาออกมาจากความมืดมิดหม่นหมอง

และทรงทำลายโซ่ตรวนของพวกเขา

15 ให้พวกเขาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า+สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์

และสำหรับพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำเพื่อมนุษย์

16 เพราะพระองค์ทรงทลายประตูทองสัมฤทธิ์

และตัดลูกกรงเหล็กออก

17 บางคนกลายเป็นคนโง่โดยการกบฏของตัวเอง

และต้องทนทุกข์เพราะความชั่วช้าของตน

18 พวกเขาเบื่ออาหารทุกอย่าง

และเฉียดใกล้ประตูแห่งความตาย

19 แล้วพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า+ในความทุกข์ยาก

และพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากความทุกข์เข็ญ

20 พระองค์ตรัส พวกเขาก็ได้รับการรักษา

พระองค์ทรงช่วยพวกเขาจากหลุมฝังศพ

21 ให้พวกเขาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า+สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์

และสำหรับพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำเพื่อมนุษย์

22 ให้เขาถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณ

และบอกเล่าถึงพระราชกิจต่างๆ ของพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดี

23 บางคนก็ลงเรือออกไปกลางทะเล

พวกเขาทำมาค้าขายตามเส้นทางมหาสมุทร

24 พวกเขาได้เห็นพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า+

เห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ในที่ลึก

25 เพราะพระองค์ตรัส พายุก็ก่อตัว

ทำให้คลื่นซัดสูง

26 พวกเขาถูกโยนขึ้นฟ้าแล้วก็ดิ่งลงมาในห้วงลึก

ขวัญหนีดีฝ่อไปเพราะวินาศภัยรุนแรง

27 พวกเขาถลาและซวนเซไปเหมือนคนเมาเหล้า

พวกเขาจนปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไร

28 แล้วพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า+ในความทุกข์ยาก

และพระองค์ทรงนำพวกเขาออกจากความทุกข์เข็ญ

29 พระองค์ทรงทำให้พายุสงบลงเป็นเพียงเสียงกระซิบ

ทำให้คลื่นในทะเลเงียบสงบ

30 พวกเขาดีใจที่ทะเลสงบ

และพระองค์ทรงนำพวกเขาเข้าเทียบท่าดังหมาย

31 ให้พวกเขาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า+สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์

และสำหรับพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำเพื่อมนุษย์

32 ให้พวกเขาเทิดทูนพระองค์ในที่ประชุมประชากร

และสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมผู้อาวุโส

33 พระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำให้กลายเป็นทะเลทราย

ธารน้ำไหลกลายเป็นผืนดินแตกระแหง

34 ทรงเปลี่ยนดินแดนอุดมให้กลายเป็นถิ่นร้างซึ่งดินกร่อย

เพราะความชั่วร้ายของผู้อาศัยที่นั่น

35 พระองค์ทรงเปลี่ยนถิ่นกันดารให้กลายเป็นแอ่งน้ำ

และเปลี่ยนแผ่นดินที่แตกระแหงให้กลายเป็นน้ำพุ

36 พระองค์ทรงนำคนหิวโหยไปอาศัยที่นั่น

และให้พวกเขาพบเมืองที่พวกเขาจะตั้งถิ่นฐาน

37 พวกเขาหว่านในท้องนา เพาะปลูกในสวนองุ่น

และเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารได้อย่างอุดมสมบูรณ์

38 พระองค์ทรงอวยพรและพวกเขาก็ทวีจำนวนขึ้น

และพระองค์ไม่ได้ให้ฝูงสัตว์ของพวกเขาลดจำนวนลง

39 แล้วพวกเขาถูกลดจำนวนลงและทำให้ตกต่ำ

จากการกดขี่ข่มเหง ทุกข์ภัย และความเศร้าโศก

40 พระองค์ผู้ทรงเทการดูถูกดูแคลนลงเหนือเหล่าเจ้านาย

ได้ทรงทำให้พวกเขาระหกระเหินอยู่ในที่เริศร้างไร้หนทาง

41 แต่พระองค์ทรงยกชูผู้ยากไร้ออกจากความทุกข์ลำเค็ญ

และให้มีลูกหลานมากมายอย่าง

ฝูงแพะแกะ

42 คนเที่ยงธรรมเห็นแล้วชื่นชมยินดี

แต่คนชั่วร้ายทั้งปวงปิดปากเงียบ

43 ผู้ใดฉลาดจงฟังสิ่งเหล่านี้

และใคร่ครวญถึงความรักยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า+

Footnotes:

  1. สดุดี 107:3 ภาษาฮีบรูว่า เหนือและทะเล
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes