A A A A A
Bible Book List

วิวรณ์ 5 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

หนังสือ​ม้วน​กับ​ลูกแกะ

แล้ว​ผม​ก็​เห็น​หนังสือ​ม้วน [a]​ม้วน​หนึ่ง​ใน​มือ​ขวา​ของ​พระองค์​ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ หนังสือ​ม้วน​นั้น​มี​คำ​เขียน​ไว้​ทั้ง​สอง​ด้าน ทั้ง​ด้าน​หน้า​และ​ด้าน​หลัง​มี​ตรา​ประทับ​ทั้ง​เจ็ด​ปิด​ผนึก​อยู่ จาก​นั้น​ผม​เห็น​ทูตสวรรค์​ผู้​ทรง​อำนาจ​องค์​หนึ่ง ประกาศ​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ใคร​เหมาะ​สม​ที่​จะ​แกะ​ตรา​และ​เปิด​หนังสือ​ม้วน​นี้​ออก” แต่​ก็​ไม่​มี​ใคร​ใน​สวรรค์ บน​โลก​หรือ​ใต้​แผ่นดิน​โลก ที่​เหมาะ​สม​จะ​เปิด​หนังสือ​ม้วน​นี้​ออก​มา​อ่าน ผม​ร้องไห้​แล้ว​ร้องไห้​อีก เพราะ​ยัง​ไม่​มี​ใคร​เหมาะ​สม ที่​จะ​เปิด​หนังสือ​ม้วน​นี้​ออก​มา​อ่าน​ได้ แต่​มี​ผู้​อาวุโส [b]​องค์​หนึ่ง​พูด​กับ​ผม​ว่า “อย่า​ร้องไห้​เลย ดู​นั่น​สิ สิงโต​จาก​เผ่า​ของ​ยูดาห์ [c] ผู้​เป็น​สายเลือด​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​ดาวิด [d] ได้​รับ​ชัย​ชนะ และ​สามารถ​แกะ​ตรา​ประทับ​ทั้ง​เจ็ด​ดวง และ​เปิด​หนังสือ​ม้วน​นี้​ออก​ได้”

แล้ว​ผม​ก็​เห็น​ลูกแกะ [e]​ตัว​หนึ่ง​ยืน​อยู่​ตรง​กลาง​ใกล้ๆ​กับ​บัลลังก์ และ​มี​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​สี่​และ​พวก​ผู้​อาวุโส​ล้อมรอบ​มัน​อยู่ ดู​เหมือน​ว่า​ลูกแกะ​ตัว​นั้น เคย​ถูก​ฆ่า​มา​แล้ว มัน​มี​เจ็ด​เขา และ​เจ็ด​ตา ซึ่ง​เป็น​พระ​วิญญาณ​ทั้ง​เจ็ด​ของ​พระเจ้า​ที่​พระองค์​ส่ง​ออก​ไป​ทั่ว​โลก แล้ว​ลูกแกะ​ตัว​นั้น​ก็​เดิน​เข้า​มา​รับ​หนังสือ​ม้วน​นั้น​จาก​มือ​ขวา​ของ​พระเจ้า ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ เมื่อ​ลูกแกะ​ตัว​นั้น​รับ​หนังสือ​ม้วน​นั้น สิ่งมี​ชีวิต​ทั้ง​สี่​กับ​พวก​ผู้​อาวุโส​ทั้ง​ยี่สิบ​สี่​องค์ ก็​ก้ม​กราบ​ลง​ต่อหน้า​ลูกแกะ​ตัว​นั้น ทุก​คน​ถือ​พิณ และ​ขัน​ทองคำ ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​เครื่อง​หอม ซึ่ง​เป็น​คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ของ​พระเจ้า พวก​เขา​ทั้งหลาย​ก็​ร้องเพลง​บท​ใหม่​ให้​กับ​ลูกแกะ​ตัว​นั้น​ว่า

“พระองค์​เป็น​ผู้ที่​เหมาะ​สม​ที่​จะ​ได้​รับ​หนังสือ​ม้วน​นี้​และ​แกะ​ตรา​ออก
    เพราะ​พระองค์​เคย​ถูก​ฆ่า​และ​ด้วย​เลือด​ของ​พระองค์​เอง​นั้น
    พระองค์​ได้​ซื้อ​คน​ให้​พระเจ้า จาก​ทุก​เผ่า ทุก​ภาษา ทุก​เชื้อชาติ และ​ทุก​ชนชาติ
10 พระองค์​ทำ​ให้​พวก​เขา​เป็น​พวก​กษัตริย์​และ​เป็น​พวก​นักบวช​ของ​พระเจ้า​ของ​เรา
    และ​พวก​เขา​จะ​ได้​ครอบ​ครอง​โลก​นี้”

11 แล้ว​ผม​ก็​มอง​เห็น​และ​ได้​ยิน​เสียง​ของ​ทูตสวรรค์​จำนวน​เป็น​ล้านๆ​ที่​อยู่​ล้อมรอบ​บัลลังก์ สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​สี่​และ​ผู้​อาวุโส​ทั้งหลาย 12 พูด​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า

“ลูกแกะ​ที่​ถูก​ฆ่า คือ​ผู้ที่​เหมาะ​สม​จะ​ได้​รับ​ฤทธิ์​อำนาจ
    ความ​มั่งคั่ง สติ​ปัญญา พละ​กำลัง เกียรติ​ยศ ความ​รุ่งโรจน์ และ​คำ​สรรเสริญ”

13 จาก​นั้น​ผม​ก็​ได้​ยิน​เสียง​พวก​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้งปวง​ใน​สวรรค์ บน​โลก ใต้​แผ่นดิน​โลก และ​ใน​ทะเล ใช่​แล้ว​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ที่​อยู่​ใน​จักรวาล​นี้ พูด​ว่า

“ขอ​คำ​สรรเสริญ เกียรติ​ยศ ความ​รุ่งโรจน์ และ​ฤทธิ์​อำนาจ
    จง​มี​แด่​พระองค์​ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ และ​แด่​ลูกแกะ​ตลอด​กาล”

14 จาก​นั้น​สิ่งมี​ชีวิต​ทั้ง​สี่ ก็​พูด​ว่า “อาเมน” แล้ว​ผู้​อาวุโส​ทั้ง​ยี่สิบ​สี่​องค์​ก็​ก้ม​ลง​กราบ​นมัสการ

Footnotes:

  1. วิวรณ์ 5:1 หนังสือ​ม้วน คือ​หนัง​หรือ​กระดาษ​ม้วน​ยาว​ที่​ใช้​สำหรับ​เขียน
  2. วิวรณ์ 5:5 ผู้​อาวุโส เป็น​ผู้​อาวุโส​องค์​หนึ่ง​ใน​ยี่สิบ​สี่​องค์ ดู​เหมือน​กับ​เป็น​พวก​ทูตสวรรค์​รุ่น​อาวุโส ที่​เป็น​ผู้นำ​ใน​การ​ประชุม​บน​สวรรค์
  3. วิวรณ์ 5:5 สิงโต​จาก​เผ่า​ของ​ยูดาห์ หมายถึง “พระ​เยซู” เป็น​เรื่อง​เปรียบ​เทียบ​ถึง​กษัตริย์​ที่​ชาว​ยิว​คาด​หวัง​ว่า​จะ​มา​จาก​เผ่า​ยูดาห์​ซึ่ง​เป็น​เผ่า​ของ​กษัตริย์ เรื่อง​นี้​มา​จาก​หนังสือ​ปฐม​กาล 49:9-10
  4. วิวรณ์ 5:5 ผู้​เป็น​สายเลือด … ดาวิด ภาษา​กรีก​ใช้​คำ​ว่า “เป็น​ราก​ของ​ดาวิด” ซึ่ง​หมายถึง​“พระ​เยซู” ผู้ที่​สืบ​เชื้อ​สาย​จาก​กษัตริย์​ดาวิด ซึ่ง​เป็น​ไป​ตาม​คำ​สัญญา​ใน​หนังสือ​อิสยาห์ 11:1-10 ที่​เขียน​ไว้​ว่า​“จะ​มี​กษัตริย์​จาก​ตระกูล​นี้ นำ​สันติภาพ​และ​ความ​ยุติธรรม​มา​สู่​ประชาชาติ​ทั้งหลาย” ดู​เพิ่ม​เติม​ได้​จาก​หนังสือ วิวรณ์ 22:16
  5. วิวรณ์ 5:6 ลูกแกะ ใน​ที่​นี้​หมายถึง​พระ​เยซู ผู้​ถูก​ฆ่า​เพื่อ​ไถ่​บาป​ของ​มนุษย์ เหมือน​กับ​ลูกแกะ​ที่​ถูก​ฆ่า​เป็น​เครื่อง​เซ่น​ไหว้​เพื่อ​ไถ่​บาป​ของ​คน​ใน​สมัย​พระ​คัมภีร์​เดิม
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes