A A A A A
Bible Book List

วิวรณ์ 14 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

ลูกแกะ​และ​คน​หนึ่ง​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ คน​ของ​พระองค์

14 หลัง​จาก​นั้น ผม​มอง​ไป​ข้าง​หน้า เห็น​ลูกแกะ​ยืน​อยู่​ที่​ภูเขา​ศิโยน [a] พร้อม​กับ​คน​จำนวน​หนึ่ง​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​คน ที่​มี​ชื่อ​ของ​พระองค์​และ​ชื่อ​ของ​พระบิดา​ของ​พระองค์​เขียน​อยู่​บน​หน้าผาก และ​ผม​ได้​ยิน​เสียง​จาก​สวรรค์ เหมือน​เสียง​น้ำตก หรือ​เหมือน​เสียง​ฟ้าร้อง เสียง​ที่​ผม​ได้​ยิน​นั้น​เหมือน​เสียง​ของ​พวก​นัก​ดนตรี​กำลัง​ดีด​พิณ​อยู่ พวก​เขา​กำลัง​ร้องเพลง​บท​ใหม่​ต่อหน้า​บัลลังก์ ต่อหน้า​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​สี่​และ​พวก​ผู้​อาวุโส ไม่​มี​ใคร​สามารถ​ร้องเพลง​บท​ใหม่​นี้​ได้ นอก​จาก​คน​หนึ่ง​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​คน​จาก​แผ่นดิน​โลก ที่​พระองค์​ได้​ซื้อ​ให้​เป็น​อิสระ​นั้น คน​พวก​นี้​ไม่​เคย​แปดเปื้อน​จาก​การ​มี​เพศ​สัมพันธ์​กับ​ผู้หญิง เพราะ​คน​พวก​นี้​เป็น​พวก​พรหมจรรย์ พวก​เขา​ติด​ตาม​ลูกแกะ​ไป​ทุก​หน​ทุก​แห่ง พระองค์​ได้​ซื้อ​พวก​เขา​จาก​คน​ทั้งหลาย​บน​โลก และ​พวก​เขา​เป็น​ของ​พระเจ้า​และ​ของ​ลูกแกะ เหมือน​กับ​พืชผล​ที่​ได้​รับ​การ​เก็บ​เกี่ยว​ครั้ง​แรก​ที่​เอา​มา​บูชา​พระเจ้า พวก​เขา​ไม่​พูด​โกหก และ​ไม่​มี​ที่​ติ​เลย

ทูตสวรรค์​สาม​องค์

แล้ว​ผม​เห็น​ทูตสวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​เหาะ​เหิน​เดิน​อากาศ​อยู่ ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​มี​ข่าว​ดี​ที่​ไม่​มี​วัน​เปลี่ยน​แปลง​ที่​จะ​ประกาศ​ให้​กับ​คน​ใน​โลก ทุก​ชนชาติ ทุก​เผ่า​พันธุ์ ทุก​ภาษา และ​ทุก​เชื้อชาติ ทูตสวรรค์​นั้น​พูด​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ให้​เกรง​กลัว​พระเจ้า และ​สรรเสริญ​พระองค์ เพราะ​เวลา​ของ​พระองค์​ที่​จะ​ตัดสิน​คน​ทั้งหลาย​มา​ถึง​แล้ว ดัง​นั้น​ให้​กราบ​ไหว้​พระองค์​ผู้สร้าง​ฟ้า​สวรรค์ แผ่นดิน​โลก ทะเล และ​แหล่ง​น้ำ​ทั้งหลาย”

จาก​นั้น ทูตสวรรค์​องค์​ที่​สอง​ได้​ตาม​ทูตสวรรค์​องค์​แรก​ไป และ​ประกาศ​ว่า “บาบิโลน [b] เมือง​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ได้​ถูก​ทำลาย​จน​ล่มจม​แล้ว เมือง​ที่​ทำ​ให้​ทุกๆ​ชนชาติ​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​ที่​ทำ​ให้​เกิด​ความ​ใคร่​ไป​ทำ​บาป​ทาง​เพศ​กับ​เธอ”

แล้ว​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​สาม​ก็​ตาม​ทูตสวรรค์​สอง​องค์​แรก​มา และ​ประกาศ​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ถ้า​คน​ไหน​บูชา​สัตว์​ร้าย​และ​รูปปั้น​ของ​มัน และ​มี​เครื่อง​หมาย​ของ​มัน​อยู่​บน​หน้าผาก​หรือ​บน​มือ 10 คน​นั้น​จะ​ต้อง​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ความ​โกรธ​ของ​พระเจ้า ที่​ได้​เท​ไว้​เต็ม​ถ้วย​แห่ง​ความ​โกรธ​ของ​พระองค์ และ​เขา​จะ​ถูก​ทรมาน​ด้วย​ไฟ​กำมะถัน ต่อหน้า​พวก​ทูตสวรรค์​ที่​บริสุทธิ์​และ​ต่อหน้า​ลูกแกะ 11 ควัน​แห่ง​การ​ทรมาน​คน​พวก​นั้น​ก็​จะ​ลอย​ขึ้น​ตลอด​เวลา​และ​ตลอด​ไป คน​ที่​กราบ​ไหว้​สัตว์​ร้าย​และ​รูปปั้น​ของ​มัน และ​คน​ที่​ได้​รับ​เครื่อง​หมาย​แทน​ชื่อ​มัน จะ​ไม่​มี​วัน​ได้​หยุด​พัก​จาก​การ​ทรมาน​เลย​ทั้ง​กลาง​วัน​กลาง​คืน 12 ถ้า​อย่าง​นั้น​คน​ของ​พระเจ้า​คือ​คน​พวก​นั้น​ที่​รักษา​กฎ​ปฏิบัติ​ของ​พระเจ้า​และ​ไว้วางใจ​ใน​พระ​เยซู จะ​ต้อง​มี​ความ​ทรหด​อดทน”

13 หลัง​จาก​นั้น ผม​ก็​ได้​ยิน​เสียง​จาก​สวรรค์​พูด​ว่า “ให้​เขียน​ว่า คน​ที่​ตาย​ใน​องค์​เจ้า​ชีวิต​หลัง​จาก​นี้​ไป จะ​มี​เกียรติ”

พระ​วิญญาณ​พูด​ว่า “ใช่​แล้ว เป็น​ความ​จริง พวก​เขา​จะ​ได้​หยุด​พัก​จาก​งาน​หนัก​ของ​เขา พระองค์​จะ​ไม่​ลืม​งาน​ต่างๆ​ที่​เขา​ได้​ทำ​นั้น”

การ​เก็บ​เกี่ยว​พืชผล​แผ่นดิน​โลก

14 แล้ว​คุณ​เชื่อ​ไหม ​ผม​ก็​มอง​ไป​เห็น​เมฆ​สีขาว และ​มี​ผู้​หนึ่ง​ดู​เหมือน​กับ​บุตร​มนุษย์ นั่ง​อยู่​บน​เมฆ​นั้น บน​ศีรษะ​มี​มงกุฎ​ทองคำ และ​ใน​มือ​ถือ​เคียว​ที่​คม​กริบ 15 แล้ว​ทูตสวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ก็​ออก​มา​จาก​วิหาร และ​เรียก​ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​เมฆ​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ใช้​เคียว​ของ​พระองค์​เก็บ​เกี่ยว เพราะ​ถึง​เวลา​ของ​การ​เก็บ​เกี่ยว​เสีย​ที เพราะ​พืชผล​บน​โลก​นั้น​สุก​งอม​แล้ว” 16 ดัง​นั้น​ผู้​ที่​นั่ง​บน​เมฆ​จึง​ตวัด​เคียว​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก​และ​พืชผล​บน​โลก​ก็​ถูก​เก็บ​เกี่ยว

17 จาก​นั้น​ก็​มี​ทูตสวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ออก​มา​จาก​วิหาร บน​สวรรค์ ถือ​เคียว​ที่​คม​กริบ เช่น​กัน 18 มี​ทูตสวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ที่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​เหนือ​ไฟ​ออก​มา​จาก​แท่น​บูชา ท่าน​ได้​ร้อง​บอก​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​ถือ​เคียว​คม​กริบ​นั้น​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ใช้​เคียว​ของ​ท่าน​เก็บ​เกี่ยว​พวงองุ่น​เหล่า​นั้น​จาก​เถา​บน​แผ่นดิน​โลก เพราะ​ลูก​องุ่น​เหล่า​นั้น​สุก​แล้ว” 19 ดัง​นั้น​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​มี​เคียว จึง​เกี่ยว​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก และ​รวบรวม​พวงองุ่น​เหล่า​นั้น​ทิ้ง​ลง​ไป​ใน​บ่อย่ำ​องุ่น​ขนาด​ใหญ่​แห่ง​ความ​โกรธ​ของ​พระเจ้า 20 ผล​องุ่น​เหล่า​นั้น​ถูก​เหยียบ​ย่ำ​อยู่​ใน​บ่อย่ำ​องุ่น​นอก​เมือง และ​มี​เลือด​ไหล​ทะลัก​ออก​จาก​บ่อย่ำ​องุ่น สูง​ถึง​บังเหียน​ม้า และ​ไหล​นอง​ไป​เป็น​ระยะ​ทาง​สาม​ร้อย​กิโลเมตร

Footnotes:

  1. วิวรณ์ 14:1 ภูเขา​ศิโยน เป็น​อีก​ชื่อ​หนึ่ง​ของ​เยรูซาเล็ม​ซึ่ง​เป็น​เมือง​หลวง​สำหรับ​ประชาชน​ของ​พระเจ้า
  2. วิวรณ์ 14:8 บาบิโลน ใน​สมัย​พระ​คัมภีร์​เดิม บาบิโลน​เป็น​เมือง​หลวง​ของ​ชาว​บาบิโลน ซึ่ง​เป็น​พวก​ที่​ต่อสู้​กับ​ประชาชน​ของ​พระเจ้า แล้ว​จับ​ประชาชน​ของ​พระเจ้า​มา​เป็น​เชลย บาบิโลน​ใน​ที่​นี้ ใช้​เปรียบ​เทียบ​กับ​กรุง​โรม ซึ่ง​เป็น​จุด​ศูนย์กลาง​ของ​การ​ค้า​ขาย และ​การ​ปก​ครอง ดู​เพิ่ม​เติม​ได้​จาก​หนังสือ​วิวรณ์ บท​ที่ 18 และ 19; 1 เปโตร 5:13
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes