A A A A A
Bible Book List

ลูกา 3 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเตรียมทาง

ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลทิเบริอัสซีซาร์ ขณะนั้นปอนทิอัสปีลาตเป็นผู้ว่าการแคว้นยูเดีย เฮโรดครองแคว้นกาลิลี ส่วนฟีลิปน้องชายของเฮโรดครองแคว้นอิทูเรียและตราโคนิติส ลีซาเนียสครองแคว้นอาบีเลน ในสมัยที่อันนาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิต พระวจนะของพระเจ้าก็ได้มาถึงยอห์นบุตรเศคาริยาห์ในถิ่นกันดาร เขาไปทั่วแถบลุ่มแม่น้ำจอร์แดน ประกาศบัพติศมาแห่งการกลับใจใหม่เพื่อรับการอภัยบาป ดังที่เขียนไว้ในหนังสือของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่า

“เสียงของผู้หนึ่งร้องในถิ่นกันดารว่า
‘จงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า
จงทำทางสำหรับพระองค์ให้ตรงไป
หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม
ภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะถูกทำให้ต่ำลง
ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรง
ทางขรุขระจะกลับราบเรียบ
และมวลมนุษยชาติจะเห็นความรอดของพระเจ้า’ ”[a]

ยอห์นกล่าวกับฝูงชนที่มารับบัพติศมาจากเขาว่า “เจ้าชาติงูร้าย! ใครตักเตือนพวกเจ้าให้หนีจากพระพิโรธที่จะมาถึง? จงเกิดผลให้สมกับที่กลับใจใหม่และอย่านึกว่า ‘พวกเรามีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษ’ เพราะเราบอกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้ลูกหลานของอับราฮัมเกิดจากก้อนหินเหล่านี้ได้ ขวานนั้นอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่ให้ผลดีจะถูกโค่นและโยนลงในไฟ”

10 ประชาชนถามว่า “ถ้าเช่นนั้นเราควรทำอย่างไร?”

11 ยอห์นตอบว่า “ผู้ที่มีเสื้อสองตัวจงแบ่งให้ผู้ที่ไม่มีและคนที่มีอาหารก็ควรแบ่งปันเช่นกัน”

12 คนเก็บภาษีมาขอรับบัพติศมาด้วย พวกเขาถามว่า “ท่านอาจารย์ เราควรทำอย่างไร?”

13 เขาตอบว่า “อย่าเก็บภาษีเกินพิกัด”

14 แล้วพวกทหารก็มาถามด้วยว่า “และเราควรทำอย่างไร?”

เขาตอบว่า “อย่าข่มขู่เอาเงินและอย่าใส่ร้ายใคร จงพอใจกับค่าจ้างของตน”

15 ประชาชนกำลังใจจดใจจ่อรอคอยและทุกคนล้วนสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ยอห์นจะเป็นพระคริสต์[b] 16 ยอห์นตอบพวกเขาทั้งหมดว่า “เราให้ท่านรับบัพติศมาด้วย[c]น้ำ แต่ผู้หนึ่งซึ่งทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งกว่าเราจะเสด็จมาซึ่งเราไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้ท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ 17 พระองค์ทรงถือพลั่วพร้อมอยู่ในพระหัตถ์เพื่อจะทรงเก็บกวาดลานนวดข้าวและเพื่อจะรวบรวมข้าวไว้ในยุ้งฉางของพระองค์ แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟอันไม่รู้ดับ” 18 ยอห์นได้แนะนำตักเตือนประชาชนอีกหลายประการและประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขา

19 แต่เมื่อยอห์นตำหนิเฮโรดผู้ครองแคว้นเรื่องนางเฮโรเดียสภรรยาของน้องชายเฮโรดและสารพัดการชั่วอื่นๆ ที่เฮโรดได้ทำ 20 เฮโรดก็ทำชั่วหนักขึ้นโดยจับยอห์นขังคุก

พระเยซูทรงรับบัพติศมาและลำดับวงศ์ตระกูลของพระองค์

21 เมื่อคนทั้งหลายกำลังรับบัพติศมาอยู่ พระเยซูก็ทรงรับบัพติศมาด้วย ขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐาน ท้องฟ้าก็เปิดออก 22 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในรูปลักษณ์เหมือนนกพิราบเสด็จลงมาประทับเหนือพระองค์และมีพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่า “เจ้าคือลูกของเรา ผู้ที่เรารัก เราพอใจเจ้ายิ่งนัก”

23 พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจเมื่อมีพระชนมายุราวสามสิบพรรษา เป็นที่เข้าใจกันว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของโยเซฟ

ผู้เป็นบุตรของเฮลี 24 ผู้เป็นบุตรของมัทธัต

ผู้เป็นบุตรของเลวี ผู้เป็นบุตรของเมลคี

ผู้เป็นบุตรของยันนาย ผู้เป็นบุตรของโยเซฟ

25 ผู้เป็นบุตรของมัทธาธีอัส ผู้เป็นบุตรของอาโมส

ผู้เป็นบุตรของนาฮูม ผู้เป็นบุตรของเอสลี

ผู้เป็นบุตรของนักกาย 26 ผู้เป็นบุตรของมาอาท

ผู้เป็นบุตรของมัทธาธีอัส ผู้เป็นบุตรของเสเมอิน

ผู้เป็นบุตรของโยเสค ผู้เป็นบุตรของโยดา

27 ผู้เป็นบุตรของโยอานัน ผู้เป็นบุตรของเรซา

ผู้เป็นบุตรของเศรุบบาเบล ผู้เป็นบุตรของ เชอัลทิเอล

ผู้เป็นบุตรของเนรี 28 ผู้เป็นบุตรของเมลคี

ผู้เป็นบุตรของอัดดี ผู้เป็นบุตรของโคสัม

ผู้เป็นบุตรของเอลมาดัม ผู้เป็นบุตรของเอร์

29 ผู้เป็นบุตรของโยชูวา ผู้เป็นบุตรของเอลีเยเซอร์

ผู้เป็นบุตรของโยริม ผู้เป็นบุตรของมัทธัต

ผู้เป็นบุตรของเลวี 30 ผู้เป็นบุตรของสิเมโอน

ผู้เป็นบุตรของยูดาห์ ผู้เป็นบุตรของโยเซฟ

ผู้เป็นบุตรของโยนาม ผู้เป็นบุตรของเอลียาคิม

31 ผู้เป็นบุตรของเมเลอา ผู้เป็นบุตรของเมนนา

ผู้เป็นบุตรของมัทตะธา ผู้เป็นบุตรของนาธัน

ผู้เป็นบุตรของดาวิด 32 ผู้เป็นบุตรของเจสซี

ผู้เป็นบุตรของโอเบด ผู้เป็นบุตรของโบอาส

ผู้เป็นบุตรของสัลโมน[d]ผู้เป็นบุตรของนาโชน

33 ผู้เป็นบุตรของอัมมีนาดับ ผู้เป็นบุตรของราม[e]

ผู้เป็นบุตรของเฮสโรน ผู้เป็นบุตรของเปเรศ

ผู้เป็นบุตรของยูดาห์ 34 ผู้เป็นบุตรของยาโคบ

ผู้เป็นบุตรของอิสอัค ผู้เป็นบุตรของอับราฮัม

ผู้เป็นบุตรของเทราห์ ผู้เป็นบุตรของนาโฮร์

35 ผู้เป็นบุตรของเสรุก ผู้เป็นบุตรของเรอู

ผู้เป็นบุตรของเปเลก ผู้เป็นบุตรของเอเบอร์

ผู้เป็นบุตรของเชลาห์ 36 ผู้เป็นบุตรของไคนาน

ผู้เป็นบุตรของอารฟาซัด ผู้เป็นบุตรของเชม

ผู้เป็นบุตรของโนอาห์ ผู้เป็นบุตรของลาเมค

37 ผู้เป็นบุตรของเมธูเสลาห์ ผู้เป็นบุตรของเอโนค

ผู้เป็นบุตรของยาเรด ผู้เป็นบุตรของมาหะลาเลล

ผู้เป็นบุตรของเคนาน 38 ผู้เป็นบุตรของเอโนช

ผู้เป็นบุตรของเสท ผู้เป็นบุตรของอาดัม

ผู้เป็นบุตรของพระเจ้า

Footnotes:

  1. 3:6 อสย.40:3-5
  2. 3:15 หรือพระเมสสิยาห์
  3. 3:16 หรือใน
  4. 3:32 สำเนาต้นฉบับเก่าแก่บางสำเนาว่าสาลา
  5. 3:33 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าอัมมีนาดับผู้เป็นบุตรของอัดมิน ผู้เป็นบุตรของอารนีสำเนาต้นฉบับอื่นๆ มีต่างๆ กันไปมาก
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes