A A A A A
Bible Book List

ยอห์น 15 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

พระ​เยซู​คือ​เถา​องุ่น​ที่​แท้​จริง

15 “เรา​เป็น​เถา​องุ่น​ที่​แท้​จริง และ​พระบิดา​ของ​เรา​เป็น​ผู้​ดูแล​สวน พระองค์​จะ​ตัด​กิ่ง [a] ของ​เรา​ที่​ไม่​ออก​ลูก​ทิ้ง​ไป และ​จะ​แต่ง​กิ่ง​ที่​ออก​ลูก​ให้​สะอาด​เพื่อ​ให้​ออก​ลูก​มาก​ขึ้น พวก​คุณ​ก็​สะอาด​แล้ว​เพราะ​คำ​สั่งสอน​ของ​เรา ให้​ติด​สนิท​กับ​เรา​และ​เรา​ก็​จะ​ติด​สนิท​กับ​คุณ กิ่ง​จะ​ออก​ผล​เอง​ไม่​ได้​นอก​จาก​จะ​ติด​สนิท​กับ​เถา​เท่า​นั้น คุณ​ก็​เหมือน​กับ​กิ่ง คุณ​จะ​ออก​ผล​เอง​ไม่​ได้​นอก​จาก​จะ​ติด​สนิท​กับ​เรา

เรา​เป็น​เถา​องุ่น พวก​คุณ​เป็น​กิ่ง ถ้า​คุณ​ติด​สนิท​กับ​เรา​และ​เรา​ติด​สนิท​กับ​คุณ คุณ​จะ​ออก​ลูก​มาก ถ้า​ไม่​มี​เรา​คุณ​จะ​ทำ​อะไร​ไม่​ได้​เลย ถ้า​ใคร​ไม่​ได้​ติด​สนิท​กับ​เรา เขา​ก็​จะ​เหมือน​กับ​กิ่ง​ที่​ถูก​ตัด​ทิ้ง​ให้​เหี่ยว​แห้ง​ตาย และ​ถูก​เก็บ​ไป​เผา​ไฟ

ถ้า​พวก​คุณ​ติด​สนิท​กับ​เรา และ​คำ​สั่งสอน​ของ​เรา​ติด​สนิท​กับ​คุณ ไม่ว่า​คุณ​จะ​ขอ​อะไร​มัน​ก็​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น เมื่อ​คุณ​เกิด​ผล​มาก แสดง​ว่า​คุณ​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา และ​คุณ​ได้​ทำ​ให้​คน​เห็น​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระบิดา​ของ​เรา เรา​รัก​คุณ​เหมือน​กับ​ที่​พระ​บิดา​รัก​เรา ขอ​ให้​ยึด​มั่น​อยู่​กับ​ความ​รัก​ของ​เรา 10 ถ้า​คุณ​ทำ​ตาม​ที่​เรา​สั่ง ก็​แสดง​ว่า​คุณ​ยัง​ยึด​มั่น​อยู่​ใน​ความ​รัก​ของ​เรา เหมือน​กับ​ที่​เรา​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​พระบิดา และ​ยึด​มั่น​อยู่​ใน​ความ​รัก​ของ​พระองค์ 11 เรา​บอก​เรื่อง​พวก​นี้​กับ​คุณ เพื่อ​ว่า​คุณ​จะ​ได้​มี​ความ​สุข เหมือน​กับ​ที่​เรา​มี​และ​มี​อย่าง​ล้น​เหลือ 12 คำ​สั่ง​ของ​เรา​คือ ให้​รัก​กัน​เหมือน​กับ​ที่​เรา​รัก​คุณ 13 ไม่​มี​ความ​รัก​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นี้​อีก​แล้ว คือ​การ​ที่​คนๆ​หนึ่ง​จะ​ยอม​ตาย​เพื่อ​เพื่อน​ของ​ตน 14 พวก​คุณ​ก็​เป็น​เพื่อน​ของ​เรา​ถ้า​ทำ​ตาม​ที่​เรา​สั่ง 15 เรา​จะ​ไม่​เรียก​พวก​คุณ​ว่า ‘ทาส’ อีก​ต่อ​ไป เพราะ​ทาส​จะ​ไม่​รู้​ว่า​นาย​ของ​เขา​ทำ​อะไร แต่​เรา​เรียก​พวก​คุณ​ว่า ‘เพื่อน’ เพราะ​เรา​ได้​บอก​ให้​พวก​คุณ​รู้​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ที่​เรา​ได้​ยิน​จาก​พระบิดา​ของ​เรา​แล้ว 16 พวก​คุณ​ไม่​ได้​เลือก​เรา​หรอก แต่​เรา​ต่าง​หาก​ที่​เลือก​พวก​คุณ และ​แต่ง​ตั้ง​คุณ​ให้​ออก​ไป​และ​เกิด​ผล เป็น​ผล​ที่​ยั่งยืน​ตลอด​ไป แล้ว​พระบิดา​จะ​ให้​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ที่​คุณ​ขอ เพราะ​คุณ​เป็น​คน​ของ​เรา 17 คำ​สั่ง​ของ​เรา​คือ ให้​รัก​กัน​และ​กัน

พระ​เยซู​เตือน​พวก​ศิษย์

18 ถ้า​โลก​นี้​เกลียด​ชัง​พวก​คุณ ก็​ให้​จำ​ไว้​ว่า​โลก​นี้​เกลียด​ชัง​เรา​ก่อน 19 ถ้า​พวก​คุณ​เป็น​ของ​โลก​นี้ โลก​ก็​จะ​รัก​พวก​คุณ​เพราะ​คุณ​เป็น​ของ​มัน​เอง แต่​เรา​ได้​เลือก​พวก​คุณ​ออก​จาก​โลก​นี้ คุณ​เลย​ไม่​เป็น​ของ​โลก​นี้​อีก​แล้ว โลก​เลย​เกลียด​ชัง​คุณ 20 จำ​ได้​ไหม​ที่​เรา​เคย​บอก​ว่า ‘ทาส​ไม่​ยิ่ง​ใหญ่​ไป​กว่า​นาย’ ถ้า​พวก​เขา​ข่มเหง​เรา เขา​ก็​จะ​ข่มเหง​พวก​คุณ​ด้วย ถ้า​พวก​เขา​ทำ​ตาม​คำ​สั่งสอน​ของ​เรา พวก​เขา​ก็​จะ​ทำ​ตาม​คำ​สั่งสอน​ของ​พวก​คุณ​ด้วย 21 พวก​เขา​ข่มเหง​พวก​คุณ​ก็​เพราะ​เรา เพราะ​เขา​ไม่​รู้จัก​พระองค์​ผู้ที่​ส่ง​เรา​มา 22 ถ้า​เรา​ไม่​ได้​มา​พูด​กับ​พวก​เขา พวก​เขา​ก็​คงจะ​ไม่​มี​ความ​ผิด​บาป​อะไร แต่​ตอน​นี้​พวก​เขา​ไม่​มี​ข้อ​แก้​ตัว​สำหรับ​บาป​ของ​พวก​เขา​อีก​ต่อ​ไป 23 คน​ที่​เกลียด​เรา​ก็​เกลียด​พระบิดา​ของ​เรา​ด้วย 24 เรา​ได้​ทำ​สิ่ง​อัศจรรย์​ต่างๆ​ที่​ไม่​เคย​มี​ใคร​ทำ​มา​ก่อน ใน​หมู่​พวก​เขา ถ้า​เรา​ไม่​ได้​ทำ​สิ่ง​อัศจรรย์​นี้ พวก​เขา​ก็​คงจะ​ไม่​มี​ความ​ผิด​บาป แต่​ตอน​นี้​ทั้งๆที่​พวก​เขา​เห็น​สิ่ง​อัศจรรย์​ต่างๆ​ที่​เรา​ทำ​ไป​แล้ว แต่​พวก​เขา​ก็​ยัง​คง​เกลียด​เรา​และ​พระบิดา​ของ​เรา 25 แต่​อย่าง​ไร​ก็​ตาม สิ่ง​เหล่า​นี้​เกิด​ขึ้น​เพื่อ​ให้​เป็น​ไป​ตาม​ข้อ​พระคัมภีร์​ที่​เขียน​ไว้​ว่า ‘พวก​เขา​เกลียด​เรา​โดย​ไม่​มี​เหตุผล’ [b]

26 เรา​จะ​ส่ง​ผู้ช่วย​จาก​พระบิดา​มา​ให้​คุณ พระองค์​คือ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง พระองค์​จะ​ประกาศ​เกี่ยว​กับ​เรา 27 พวก​คุณ​เอง​ก็​ต้อง​ประกาศ​ให้​คน​อื่น​รู้​เกี่ยว​กับ​เรา​ด้วย [c] เพราะ​พวก​คุณ​ได้​อยู่​กับ​เรา​มา​ตั้ง​แต่​แรก​แล้ว

Footnotes:

  1. ยอห์น 15:2 กิ่ง หมายถึง ศิษย์​ของ​พระ​เยซู
  2. ยอห์น 15:25 พวก​เขา … ไม่​มี​เหตุผล อ้าง​จาก​หนังสือ สดุดี 35:19; 69:4
  3. ยอห์น 15:27 ประกาศ … กับ​เรา​ด้วย หมายถึง การ​เป็น​พยาน​ให้​กับ​พระ​เยซู
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes