A A A A A
Bible Book List

กิจการของอัครทูต 19 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

เปาโลในเมืองเอเฟซัส

19 ขณะอปอลโลอยู่ที่เมืองโครินธ์เปาโลเดินทางไปตามถนนที่ผ่านดินแดนด้านในและมาที่เมืองเอเฟซัส เขาพบสาวกบางคนที่นั่น และถามว่า “เมื่อ[a] ท่านเชื่อท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่?”

พวกเขาตอบว่า “ไม่ เราไม่เคยแม้แต่ได้ยินว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ดังนั้นเปาโลจึงถามว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านได้รับบัพติศมาอะไร?”

พวกเขาตอบว่า “บัพติศมาของยอห์น”

เปาโลจึงกล่าวว่า “บัพติศมาของยอห์นคือบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่ ยอห์นได้บอกประชาชนให้เชื่อในพระองค์ผู้ซึ่งมาภายหลังท่านคือให้เชื่อในพระเยซู” เมื่อได้ฟังเช่นนี้พวกเขาก็รับบัพติศมาเข้าใน[b]พระนามขององค์พระเยซูเจ้า เมื่อเปาโลวางมือบนพวกเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมายังคนเหล่านี้ พวกเขาก็พูดภาษาแปลกๆ[c]และพยากรณ์ คนทั้งหมดนี้เป็นผู้ชายมีประมาณสิบสองคน

เปาโลเข้าไปในธรรมศาลาและกล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลาสามเดือน ชี้แจงเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ แต่บางคนใจดื้อด้านไม่ยอมเชื่อและพูดให้ร้าย “ทางนั้น” ต่อหน้าสาธารณชน ดังนั้นเปาโลจึงพาพวกสาวกแยกไปและพวกเขาไปอภิปรายกันที่ห้องประชุมของทีรันนัสทุกวัน 10 เขาทำเช่นนี้อยู่สองปีจนชาวยิวและชาวกรีกทั้งปวงในแคว้นเอเชียได้ยินพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า

11 พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์ที่พิเศษกว่าปกติผ่านทางเปาโล 12 กระทั่งเมื่อนำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่แตะถูกตัวเขาไปวางบนตัวคนเจ็บป่วย คนเหล่านั้นก็จะหายโรคและวิญญาณชั่วก็ออกไปจากเขา

13 ชาวยิวบางคนไปตามที่ต่างๆ แล้วขับไล่วิญญาณชั่วโดยพยายามออกพระนามขององค์พระเยซูเจ้าเหนือคนที่ถูกผีสิง พวกเขาจะสั่งว่า “ในพระนามพระเยซูซึ่งเปาโลประกาศ เราสั่งเจ้าให้ออกมา” 14 บุตรชายเจ็ดคนของเสวาหัวหน้าปุโรหิตชาวยิวก็ทำเช่นนี้ 15 วันหนึ่งวิญญาณชั่วตอบพวกเขาว่า “พระเยซูน่ะข้ารู้จักและข้าก็เคยได้ยินเรื่องเปาโลแต่พวกเจ้าเป็นใครกัน?” 16 แล้วคนที่มีวิญญาณชั่วสิงก็กระโจนเข้าใส่และเอาชนะพวกเขาทั้งหมด คนนั้นทุบตีพวกเขาจนต้องเผ่นหนีจากบ้านทั้งๆ ที่เปลือยกายและเลือดไหล

17 เมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูชาวยิวและชาวกรีกในเมืองเอเฟซัสพวกเขาทั้งปวงพากันเกรงกลัวจับใจและพระนามขององค์พระเยซูเจ้าก็เป็นที่ยกย่องอย่างสูง 18 บัดนี้หลายคนที่เชื่อมาสารภาพการกระทำที่ชั่วร้ายอย่างเปิดเผย 19 คนที่ใช้เวทมนตร์คาถานำม้วนตำราของตนมาเผาทิ้งต่อหน้าสาธารณชน ตำราเหล่านั้นรวมแล้วคิดเป็นเงินถึง 50,000 แดรกมา[d] 20 โดยเหตุนี้พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ออกไปอย่างกว้างไกลและเกิดผลมากยิ่งขึ้น

21 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้เปาโลตกลงใจว่าจะไปกรุงเยรูซาเล็มโดยผ่านทางแคว้นมาซิโดเนียและอาคายา เขากล่าวว่า “หลังจากได้ไปที่นั่นแล้วเราต้องไปเยี่ยมกรุงโรมด้วย” 22 เปาโลส่งผู้ช่วยของเขาสองคนคือทิโมธีกับเอรัสทัสไปแคว้นมาซิโดเนียขณะที่เขาอยู่ในแคว้นเอเชียต่ออีกหน่อยหนึ่ง

การจลาจลในเมืองเอเฟซัส

23 ครั้งนั้นเกิดเหตุวุ่นวายครั้งใหญ่เกี่ยวกับ “ทางนั้น” 24 ช่างเงินคนหนึ่งชื่อเดเมตริอัสเป็นคนทำรูปจำลองสถานบูชาของเทวีอารเทมิสด้วยเงิน ซึ่งทำรายได้ให้พวกช่างฝีมือไม่น้อย 25 เขาเรียกประชุมช่างเหล่านั้นกับคนงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาและกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย ท่านย่อมทราบอยู่ว่าธุรกิจนี้สร้างรายได้ให้เราอย่างมาก 26 ท่านก็ได้เห็นและได้ยินที่เปาโลคนนี้ชักจูงผู้คนมากมายให้หลงทางทั้งในเอเฟซัสนี้กับทั่วแคว้นเอเชียก็ว่าได้ เขาพูดว่ารูปเคารพที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้เป็นเทพเจ้าเลย 27 สิ่งนี้เป็นอันตรายเพราะไม่เพียงแต่จะทำให้การค้าของเราเสียชื่อ ยังทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาในวิหารของเทวีอารเทมิสผู้ยิ่งใหญ่ด้วย และเทวีเองที่ผู้คนกราบไหว้ทั่วแคว้นเอเชียและทั่วโลกจะถูกปล้นความยิ่งใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ของพระนางไป”

28 เมื่อพวกเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดและเริ่มตะโกนว่า “เทวีอารเทมิสของชาวเอเฟซัสนั้นยิ่งใหญ่!” 29 ไม่ช้าทั่วทั้งเมืองก็โกลาหล ผู้คนจับกายอัสกับอาริสทารคัสผู้เป็นเพื่อนร่วมทางของเปาโลจากแคว้นมาซิโดเนียและพากันกรูเข้าไปในที่ซึ่งคนทั้งเมืองใช้ประชุมกัน 30 เปาโลอยากจะแสดงตัวต่อหน้าฝูงชนแต่พวกสาวกไม่ยอม 31 แม้แต่เจ้าหน้าที่บางคนของแคว้นนั้นซึ่งเป็นเพื่อนของเปาโลยังส่งข่าวมาขอร้องไม่ให้เขาเข้าไปในสถานที่นั้น

32 ที่ประชุมวุ่นวายมากบางคนตะโกนว่าอย่างนี้บางคนว่าอย่างนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไปที่นั่นทำไม 33 พวกยิวผลักอเล็กซานเดอร์ให้ออกไปข้างหน้าและบางคนในฝูงชนก็ตะโกนแนะว่าเขาควรพูดอะไร เขาโบกมือให้เงียบเพื่อจะแก้ต่างต่อหน้าประชาชน 34 แต่เมื่อพวกนั้นเห็นว่าเขาเป็นยิวก็ร้องเป็นเสียงเดียวกันราวสองชั่วโมงว่า “เทวีอารเทมิสของชาวเอเฟซัสนั้นยิ่งใหญ่!”

35 เจ้าหน้าที่ของเมืองนั้นทำให้ฝูงชนเงียบแล้วกล่าวว่า “ชนชาวเอเฟซัส ใครๆ ก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเมืองเอเฟซัสคือผู้ดูแลวิหารของเทวีอารเทมิสผู้ยิ่งใหญ่ตลอดจนเทวรูปของพระนางซึ่งตกลงมาจากฟ้าสวรรค์? 36 ฉะนั้นในเมื่อข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่อาจปฏิเสธได้ท่านทั้งหลายก็ควรนิ่งสงบ ไม่ทำอะไรวู่วาม 37 พวกท่านนำตัวคนเหล่านี้มาที่นี่ทั้งๆ ที่พวกเขาก็ไม่ได้ปล้นวิหารต่างๆ หรือลบหลู่เทวีของเรา 38 แล้วถ้าเดเมตริอัสกับพวกพ้องช่างฝีมือมีเรื่องจะร้องทุกข์เกี่ยวกับใครคนใดคนหนึ่งศาลก็เปิดอยู่และผู้ตรวจการก็มี พวกเขาสามารถฟ้องร้องได้ 39 หากท่านมีข้อหาอื่นใดก็ต้องตกลงกันในที่ประชุมตามกฎหมาย 40 เหตุการณ์วันนี้ทำให้เราเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้ก่อการจลาจลเพราะเราไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายความวุ่นวายครั้งนี้” 41 หลังจากกล่าวเช่นนี้แล้วเขาก็ให้เลิกชุมนุม

Footnotes:

  1. 19:2 หรือหลังจาก
  2. 19:5 หรือบัพติศมาใน
  3. 19:6 หรือภาษาอื่นๆ
  4. 19:19 1 แดรกมาคือเหรียญเงิน 1 เหรียญมีค่าเท่ากับค่าแรง 1 วัน
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

กิจการของอัครทูต 19 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

เปาโล​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส

19 ใน​ระหว่าง​ที่​อปอลโล​อยู่​ที่​เมือง​โครินธ์ เปาโล​ได้​ใช้​เส้นทาง​ภาย​ใน​ผ่าน​หุบเขา​ต่างๆ​มา​จน​ถึง​เมือง​เอเฟซัส และ​พบ​กับ​ศิษย์​บางคน​ของ​พระ​เยซู​ที่​นั่น เขา​ถาม​พวก​นั้น​ว่า “ตอน​ที่​พวก​ท่าน​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​นั้น ได้​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ หรือ​เปล่า” พวก​เขา​ตอบ​ว่า “พวก​เรา​ยัง​ไม่​เคย​ได้​ยิน​เลย​ว่า​มี​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ด้วย” เปาโล​ถาม​ต่อว่า “ถ้า​อย่าง​นั้น ได้​รับ​พิธี​จุ่ม​น้ำ แบบ​ไหน” พวก​เขา​ตอบ​ว่า “พิธี​จุ่ม​น้ำ​ของ​ยอห์น”

เปาโล​จึง​บอก​ว่า “พิธี​จุ่ม​น้ำ​ของ​ยอห์น​นั้น ทำ​เพื่อ​แสดง​ว่า​คุณ​กลับ​ตัว​กลับ​ใจ​แล้ว เขา​เคย​บอก​คน​ให้​เชื่อ​คนๆ​หนึ่ง​ที่​จะ​มา​ภาย​หลัง​เขา ซึ่ง​คน​นั้น​คือ​พระ​เยซู”

เมื่อ​พวก​เขา​ได้​ยิน​อย่าง​นั้น ก็​เข้า​พิธี​จุ่ม​น้ำ​ใน​นาม​ของ​พระ​เยซูเจ้า หลัง​จาก​เปาโล​วางมือ​ลง​บน​พวก​เขา [a] พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​มา​อยู่​กับ​พวก​เขา แล้ว​พวก​เขา​ก็​เริ่ม​พูด​ภาษา​ที่​ไม่​รู้จัก [b] และ​ได้​พูด​แทน​พระเจ้า​ด้วย พวก​เขา​มี​อยู่​ทั้ง​หมด​ประมาณ​สิบ​สอง​คน

เป็น​เวลา​สาม​เดือน​ที่​เปาโล​ได้​เข้า​ไป​ใน​ที่​ประชุม​ชาว​ยิว ประกาศ​ถ้อย​คำ​ของ​พระเจ้า​ด้วย​ใจ​กล้า พูด​โต้ตอบ​กัน​และ​ชัก​ชวน​ชาว​ยิว​ให้​มา​เชื่อ​เรื่อง​อาณา​จักร​ของ​พระเจ้า แต่​บางคน​หัว​ดื้อ​ไม่​ยอม​เชื่อ และ​พูดจา​ว่า​ร้าย​แนว​ทาง​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต ดัง​นั้น​เปาโล​จึง​แยก​จาก​พวก​เขา และ​พา​พวก​ศิษย์​ของ​พระ​เยซู​ไป​กับ​เขา​ด้วย และ​ทุก​วัน​เขา​ก็​จะ​ไป​พูด​โต้ตอบ​กัน​ที่​ห้อง​บรรยาย​ของ​ทีรันนัส 10 เขา​ทำ​อย่าง​นี้​อยู่​สอง​ปี จึง​ทำ​ให้​คน​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​แคว้น​เอเชีย​ทั้ง​ชาว​ยิว​และ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ได้​ยิน​พระคำ​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​กัน​หมด​ทุก​คน

ลูกชาย​ของ​เสวา

11 ใน​ตอน​นั้น​พระเจ้า​กำลัง​ทำ​เรื่อง​อัศจรรย์​อัน​เหลือ​เชื่อ​ผ่าน​มือ​ของ​เปาโล 12 แม้แต่​ผ้า​เช็ด​หน้า​กับ​ผ้า​กัน​เปื้อน​ที่​เปาโล​จับ เมื่อ​เอา​ไป​วาง​ไว้​ที่​ตัว​คน​ป่วย โรค​ภัย​ไข้​เจ็บ​ก็​หาย​ไป และ​พวก​ผี​ชั่ว​ก็​ออก​จาก​ร่าง​ไป​ด้วย

13 มี​ชาว​ยิว​บางคน​เป็น​หมอผี เที่ยว​เดิน​ไป​มา​ตาม​ที่​ต่างๆ​เพื่อ​ขับ​ไล่​ผี​ชั่ว โดย​พยายาม​อ้าง​ชื่อ​ของ​พระ​เยซู​กับ​คน​ที่​ถูก​ผี​ชั่ว​สิง​ว่า “เรา​ขอ​สั่ง​พวก​เจ้า​ให้​ออก​มา​โดย​พระ​เยซู ผู้​ที่​เปาโล​ประกาศ​นั้น” 14 เสวา​เป็น​หัวหน้า​นักบวช​ที่​โดด​เด่น​คน​หนึ่ง ลูกชาย​ทั้ง​เจ็ด​คน​ของ​เขา​ก็​กำลัง​ทำ​อย่าง​นี้ 15 แต่​ผี​ชั่ว​พูด​กับ​พวก​เขา​ว่า “พระ​เยซู​เรา​ก็​รู้จัก เปาโล​เรา​ก็​รู้จัก แต่​พวก​เอ็ง​เป็น​ใคร​กัน”

16 แล้ว​ชาย​คน​ที่​ถูก​ผี​ชั่ว​สิง​อยู่​ก็​กระโจน​ใส่​พวก​นั้น และ​ทำร้าย​พวก​เขา พวก​เขา​ต่าง​ก็​วิ่ง​หนี​ออก​มา​จาก​บ้าน​ตัว​ล่อนจ้อน​บาด​เจ็บ​สะบัก​สะบอม 17 ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส ทั้ง​คน​ยิว​และ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว รู้​เรื่อง​นี้​กัน​หมด ทำ​ให้​ทุก​คน​กลัว และ​ชื่อ​ของ​พระ​เยซูเจ้า​ก็​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​มาก​ยิ่ง​ขึ้น 18 มี​หลาย​คน​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​ได้​มา​สารภาพ​ใน​เรื่อง​ไม่​ดี​งาม​ที่​พวก​เขา​ได้​ทำ 19 มี​หลาย​คน​ที่​ใช้​เวทมนตร์​คาถา รวบรวม​หนังสือ​ที่​ทำ​เวทมนตร์​คาถา​ออก​มา​เผา​ไฟ​ต่อหน้า​ทุก​คน พวก​เขา​คำนวณ​ราคา​ของ​หนังสือ​ทั้ง​หมด​นั้น พบ​ว่า​เป็น​เงิน​ถึง​ห้า​หมื่น​เหรียญ​เงิน [c] 20 เหตุการณ์​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​ฤทธิ์​เดช​อย่าง​นี้ ทำ​ให้​พระคำ​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต แพร่​ขยาย​ต่อ​ไป​และ​เกิด​ผล​มาก

เปาโล​วางแผน​เดิน​ทาง

21 หลัง​จาก​เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น เปาโล​ตัดสิน​ใจ​ที่​จะ​เดิน​ทาง​ผ่าน​แคว้น​มาซิโดเนีย​และ​แคว้น​อาคายา​เพื่อ​ไป​ที่​เมือง​เยรูซาเล็ม เขา​พูด​ว่า “หลัง​จาก​ที่​ผม​ไปที่​นั่น​แล้ว ผม​ต้อง​ไป​กรุง​โรม​ด้วย” 22 เขา​จึง​ส่ง​ทิโมธี​และ​เอรัสทัส ผู้ช่วย​ทั้ง​สอง​คน​ของ​เขา​ไป​ที่​แคว้น​มาซิโดเนีย ส่วน​ตัว​เขา​เอง​อยู่​ใน​แคว้น​เอเชีย​ต่อ​ไป​อีก​ระยะ​หนึ่ง

ความ​ยุ่ง​ยาก​ใน​เมือง​เอเฟซัส

23 ใน​ช่วง​นั้น ที่​เมือง​เอเฟซัส​เกิด​ความ​วุ่นวาย​อย่าง​รุนแรง​ขึ้น เนื่อง​จาก​คำ​สอน​เรื่อง​แนว​ทาง​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต 24 มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​เดเมตริอัส เขา​เป็น​ช่าง​เงิน เขา​เอา​เงิน​มา​ทำ​เป็น​รูป​จำลอง​วัด​ของ​เทพธิดา​อารเทมิส ซึ่ง​ทำ​รายได้​ให้​กับ​พวก​ช่าง​ฝีมือ​เป็น​อันมาก 25 เดเมตริอัส จึง​เรียก​พวก​ช่าง​ฝีมือ​พวก​นั้น​ที่​มี​อาชีพ​เดียว​กัน​มา​ประชุม และ​พูด​ว่า “ท่าน​ทั้งหลาย​ก็​รู้​ว่า​พวก​เรา​มี​รายได้​ดี​จาก​งาน​นี้ 26 ท่าน​ก็​เห็น​และ​ได้​ยิน​แล้ว​ว่า ไอ้​เปาโล​คน​นี้​ได้​ชัก​ชวน​และ​เปลี่ยน​ความ​คิด​ของ​คน​เป็น​จำนวน​มาก ไม่​ใช่​แต่​ที่​เมือง​เอเฟซัส​นี้​เท่า​นั้น แต่​เกือบ​จะ​ทั่ว​แคว้น​เอเชีย มัน​บอก​ว่า​พระเจ้า​ที่​สร้าง​ขึ้น​จาก​มือ​มนุษย์​ไม่​ใช่​พระเจ้าเที่ยง​แท้ 27 คำ​สอน​นี้​อันตราย​มาก นอก​จาก​จะ​ทำ​ให้​อาชีพ​ของ​พวก​เรา​ต้อง​เสียชื่อ​เสียง​ไป​แล้ว ยัง​ทำ​ให้​วัด​ของ​เทพธิดา​อารเทมิส​หมด​ความ​หมาย​ไป​ด้วย และ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​นาง​ที่​คน​ทั่ว​แคว้น​เอเชีย​และ​ทั่ว​โลก​เคารพ​บูชา ก็​จะ​สูญ​สิ้น​ไป​ด้วย”

28 เมื่อ​พวก​เขา​ได้​ยิน​อย่าง​นี้ ก็​โกรธ​และ​โห่​ร้อง​ว่า “อารเทมิส เทพธิดา​ของ​ชาว​เอเฟซัส​เป็น​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่” 29 ทั่ว​ทั้ง​เมือง​ก็​วุ่นวาย​สับสน​กัน​ไป​หมด พวก​เขา​วิ่ง​กรู​กัน​เข้า​ไป​ใน​โรง​ละคร พร้อม​กับ​ลาก​ชาว​มาซิโดเนีย​สอง​คน คือ​กายอัส​และ​อาริสทารคัส​เพื่อน​ร่วม​ทาง​ของ​เปาโล เข้า​ไป​กับ​พวก​เขา​ด้วย 30 ฝ่าย​เปาโล​อยาก​จะ​เข้า​ไป​อยู่​ต่อหน้า​ฝูงชน แต่​พวก​ศิษย์​ของ​พระ​เยซู​ไม่​ยอม​ให้​ไป 31 เจ้าหน้าที่​ปก​ครอง​แคว้น​บางคน ที่​เป็น​เพื่อน​ของ​เปาโล ได้​ฝาก​คำ​พูด​มา​ถึง​เขา อ้อน​วอน​ไม่​ให้​เขา​เสี่ยง​เข้า​ไป​ใน​โรง​ละคร 32 ผู้คน​ต่าง​คน​ต่าง​ร้อง​ตะโกน​กัน จน​ที่ประชุม​วุ่นวาย​ไป​หมด แต่​คน​ส่วน​ใหญ่​ก็​ไม่​รู้​หรอก​ว่า​เขา​มา​ชุมนุม​กัน​ทำ​ไม 33 บางคน​ใน​ฝูงชน​บอก​ให้​อเล็กซานเดอร์​รู้​ว่า​เกิด​อะไร​ขึ้น เพราะ​ตอน​นี้​เขา​ถูก​ชาว​ยิว​ผลัก​ออก​ไป​ยืน​อยู่​ข้าง​หน้า เขา​จึง​ยก​มือ​ขึ้น​ให้​ฝูงชน​เงียบ และ​พยายาม​ที่​จะ​พูด​แก้​ต่าง​ต่อหน้า​คน​ที่​มา​ชุมนุม​นั้น

34 เมื่อ​พวก​เขา​รู้​ว่า​อเล็กซานเดอร์​เป็น​คน​ยิว พวก​เขา​ก็​ร้อง​ตะโกน​เป็น​เสียง​เดียว​กัน​ว่า “อารเทมิส เทพธิดา​ของ​ชาว​เอเฟซัส​เป็น​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่” ร้อง​อยู่​อย่าง​นั้น​ประมาณ​สอง​ชั่วโมง

35 ฝ่าย​ผู้ปก​ครอง​เมือง​บอก​ให้​ฝูงชน​อยู่​ใน​ความ​สงบ และ​พูด​ว่า “พี่​น้อง​ชาว​เอเฟซัส มี​ใคร​บ้าง​ใน​โลก​นี้​ที่​ยัง​ไม่​รู้​ว่า​เมือง​เอเฟซัส​เป็น​ผู้​ดูแล​วัด​ของ​อารเทมิส​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่ และ​เป็น​ผู้รักษา​หิน​ศักดิ์สิทธิ์ [d] ที่​หล่น​มา​จาก​ท้องฟ้า 36 ไม่​มี​ใช่​ไหม​ล่ะ เพราะ​ฉะนั้น​พวก​ท่าน​ต้อง​ใจ​เย็นๆ​ไม่​ทำ​อะไร​ที่​โง่​เขลา 37 พวก​ท่าน​ได้​เอา​ชาย​สอง​คน​นี้ [e] มา​ที่​นี่ ทั้ง​ที่​พวก​เขา​ไม่​ได้​ปล้น​วัด​หรือ​ดู​หมิ่น​เทพธิดา​ของ​พวก​เรา 38 ถ้า​เดเมตริอัส​และ​พวก​ช่าง​ฝีมือ​ที่ทำ​งาน​กับ​เขา​กล่าว​หา​ใคร ศาล​ก็​เปิด​อยู่ คณะ​ผู้​พิพากษา​ก็​พร้อม ให้​พวก​เขา​ไป​ฟ้องร้อง​กัน​เอง​ที่​นั่นสิ 39 แต่​ถ้า​พวก​ท่าน​ยัง​มี​เรื่อง​อื่น​อีก ก็​ให้​ไป​ตกลง​กัน​ใน​ที่ประชุม​ปกติ​เถอะ 40 แค่​นี้​พวก​เรา​ก็​เสี่ยง​มาก​แล้ว​ที่​จะ​ถูก​กล่าว​หา​ว่า​ก่อ​การ​จลาจล​ขึ้น​ใน​วันนี้ เพราะ​พวก​เรา​ไม่​มี​ข้อ​อ้าง​อะไร​เลย ที่​มา​ชุมนุม​กัน​ใน​ครั้ง​นี้” 41 เมื่อ​เขา​พูด​จบ ก็​สั่ง​ให้​เลิก​ชุมนุม​กัน

Footnotes:

  1. กิจการของอัครทูต 19:6 วางมือ​ลง​บน​พวก​เขา เป็น​ท่าทาง​ที่​มา​กับ​การ​อธิษฐาน เป็น​การ​ขอ​ให้​พระเจ้า​อวย​พร​แก่​บุคคล​ที่​เกี่ยว​ข้อง​เป็น​พิเศษ
  2. กิจการของอัครทูต 19:6 ภาษา​ที่​ไม่​รู้จัก คือ​ภาษา​ที่​ไม่​เคย​เรียนรู้​หรือ​พูด​ได้​มา​ก่อน​เลย
  3. กิจการของอัครทูต 19:19 เหรียญ​เงิน อาจ​เป็น​เงิน​เหรียญ​ของ​กรีก หนึ่ง​เหรียญ​สามารถ​เป็น​ค่า​แรงงาน​คน​งาน​ต่อ​หนึ่ง​วัน
  4. กิจการของอัครทูต 19:35 หิน​ศักดิ์สิทธิ์ บรรดา​ก้อน​หิน​ที่​จัดตั้ง​ขึ้น​เพื่อ​ช่วย​ให้​ประชาชน​จำ​ใน​สิ่ง​พิเศษ​ต่างๆ​ใน​สมัย​อิสราเอล​โบราณ ประชาชน​มัก​จะ​จัดตั้ง​หิน​ขึ้น​มาก​มาย​เพื่อ​ให้​เป็น​สถานที่​พิเศษ​ใช้​สำหรับ​บูชา​พระ​เทียม​เท็จ
  5. กิจการของอัครทูต 19:37 ชาย​สอง​คน​นี้ หมายถึง​กายอัส และ​อา​ริสทาร​คัส​ทั้ง​คู่​ร่วม​เดิน​ทาง​ไป​กับ​เปาโล
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes