A A A A A
Bible Book List

होशेय 6 Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

परमेश्वराकडे परत येण्याची फळे

“चला! आपण परमेश्वराकडे परत जाऊ या!
    त्याने आपल्याला दुखविले, पण तोच आपल्याला बरे करील.
    त्याने आपल्याला जखमी केले, पण तोच त्यावर मलमपट्टी करील.
दोन दिवसांनी तो आपल्याला जिवंत करील.
    आणि तिसऱ्या दिवशी उठवील
    मग आपण त्यांच्याजवळ पाहू शकू.
आपण परमेश्वराबद्दल जाणून घेऊ
    या परमेश्वराला समजून घ्यायचा कसून प्रयत्न करू या.
पहाट येते हे जसे आपल्याला माहीत आहे,
    हेही आपल्याला माहीत आहे.
जमिनीला पाणी पुरविणाव्या वसंतातील
    पावसाप्रमाणे परमेश्वर येईल.”

लोक निष्ठावान नाहीत

“एफ्राईम व यहूदा, मी तुमचे काय करावे बरे?
    तुमची निष्ठा सकाळच्या धूक्याप्रमाणे आहे.
प्रातःकाळीच नाहीशा होणाऱ्या
    दवाप्रमाणे तुमची निष्ठा आहे.
मी संदेष्ट्यांचा उपयोग करुन
    लोकांसाठी नियम केले.
माझ्या आज्ञेप्रमाणे लोकांना ठार मारले गेले.
    त्या निर्णयांतून चांगल्या गोष्टी निर्माण होतील.
का? कारण मला निष्ठावंत प्रेम पाहिजे,
    बळी नको.
लोकांनी होमार्पणे आणण्यापेक्षा,
    परमेश्वराला जाणून घ्यावे असे मला वाटते.
पण लोकांनी आदामासारखाच करार मोडला
    त्यांच्या देशातच त्यांनी माझा विश्वासघात केला.
गिलाद दुष्कर्मे करणाव्यांची नगरी आहे.
    लोकांनी दुसऱ्यांना फसविले व ठार मारले.
लुटारू ज्याप्रमाणे कोणावर तरी हल्ला
    करण्यासाठी वाट बघत लपून बसतात,
त्याचप्रमाणे धर्मगुरु शेखमला जाणाव्या रस्त्यावर वाटसंरूची वाट बघतात.
    त्यांनी दुष्कृर्त्ये केली आहेत.
10 इस्राएलमध्ये भयंकर गोष्ट मी पाहीली आहे.
एफ्राईम परमेश्वाशी निष्ठावान नाही
    इस्राएल पापाने बरबटली आहे.
11 यहूदा, तुझ्यासाठी सुगीची वेळ ठेवलेली आहे.
    माझ्या लोकांना मी कैदेतून परत आणीन, तेव्हा ती वेळ येईल.”

Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

2006 by World Bible Translation Center

Hosea 6 New International Version (NIV)

Israel Unrepentant

“Come, let us return to the Lord.
He has torn us to pieces
    but he will heal us;
he has injured us
    but he will bind up our wounds.
After two days he will revive us;
    on the third day he will restore us,
    that we may live in his presence.
Let us acknowledge the Lord;
    let us press on to acknowledge him.
As surely as the sun rises,
    he will appear;
he will come to us like the winter rains,
    like the spring rains that water the earth.

“What can I do with you, Ephraim?
    What can I do with you, Judah?
Your love is like the morning mist,
    like the early dew that disappears.
Therefore I cut you in pieces with my prophets,
    I killed you with the words of my mouth
    then my judgments go forth like the sun.[a]
For I desire mercy, not sacrifice,
    and acknowledgment of God rather than burnt offerings.
As at Adam,[b] they have broken the covenant;
    they were unfaithful to me there.
Gilead is a city of evildoers,
    stained with footprints of blood.
As marauders lie in ambush for a victim,
    so do bands of priests;
they murder on the road to Shechem,
    carrying out their wicked schemes.
10 I have seen a horrible thing in Israel:
    There Ephraim is given to prostitution,
    Israel is defiled.

11 “Also for you, Judah,
    a harvest is appointed.

“Whenever I would restore the fortunes of my people,

Footnotes:

  1. Hosea 6:5 The meaning of the Hebrew for this line is uncertain.
  2. Hosea 6:7 Or Like Adam; or Like human beings
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes