Add parallel Print Page Options

कोरहाच्या मुलाचे स्तुतिगीत

87 देवाने आपले मंदिर यरुशलेमच्या पवित्र डोंगरावर बांधले.
    परमेश्वराला सियोनचे द्वार इस्राएलमधल्या इतर ठिकाणापेक्षा अधिक आवडते.
हे देवाच्या नगरी लोक तुझ्याबद्दल आश्चर्यजनक गोष्टी सांगतात.

देव त्याच्या सर्व माणसांची यादी ठेवतो त्यापैकी काही मिसर आणि बाबेल मध्ये राहातात.
    त्यापैकी काहींचा जन्म पलेशेथ, सोर आणि कूश येथे झाला.
सियोनात जन्मलेल्या प्रत्येकाला देव ओळखतो.
    सर्वशक्तिमान देवाने ते नगर बांधले.
देव त्याच्या सर्व लोकांविषयीची यादी ठेवतो.
    प्रत्येकाचा जन्म कुठे झाला ते त्याला माहीत आहे.

देवाचे लोक यरुशलेमला खास सण साजरा करण्यासाठी जातात.
    ते खूप आनंदी आहेत.
ते गाणी गातात, नाच करतात.
    ते म्हणतात, “सगळ्या चांगल्या गोष्टी यरुशलेम मधून येतात.”