Add parallel Print Page Options

प्रमुख गायकासाठी तंतुवाद्याच्या साथीने गावयाचे दावीदाचे स्तोत्र. [a]

माझ्या चांगल्या देवा, मी तुझी प्रार्थना करीन
    तेव्हा मला उत्तर दे माझी प्रार्थना ऐक.
आणि माझ्याशी दयाळू अंतकरणाने वाग.
    मला माझ्या संकटांपासून थोडी तरी मुक्ती दे.

लोकहो! तुम्ही आणखी किती काळ माझ्याविषयी वाईट बोलत राहाणार आहात?
    तुम्ही माझ्याबद्दल सांगण्यासाठी नवीन काहीतरी खोटे नाटे शोधत असता आणि माझ्याविषयी तसले खोटे सांगणे तुम्हाला आवडते.

परमेश्वर आपल्या चांगल्या माणसांचे ऐकतो हे तुम्हाला माहीत आहे म्हणून मी जेव्हा
    जेव्हा त्याची प्रार्थना करतो तेव्हा तेव्हा तो माझे एकतो.

जर तुम्हाला कसला त्रास होत असेल तर तुम्ही रागवा, पण पाप करू नका.
    तुम्ही झोपायच्यावेळी त्या गोष्टीचा विचार करा आणि शांत पडून राहा.
देवाला चांगल्या गोष्टीचे होमार्पण करा
    आणि परमेश्वरावर विश्वास ठेवा.

बरेच लोक म्हणतात “आम्हाला देवाचा चांगुलपणा कोण दाखवेल?
    परमेश्वरा, आम्हाला तुझे तेजस्वी मुख पाहू दे.”
परमेश्वरा, तू मला खूप सुखी केलेस. सुगीच्या दिवसात जेव्हा धनधान्याची आणि द्राक्षारसाची समृध्दी असते तेव्हा मला जितका आनंद होतो त्यापेक्षा मी आता अधिक आनंदी आहे.
मी अंथरुणावर पडतो आणि अगदी समाधानात झोपतो का?
    कारण परमेश्वरा, तू मला सुरक्षित ठेवून झोपवतोस.

Footnotes

  1. स्तोत्रसंहिता 4:1 दावीदाचे स्तोत्र याचा अर्थ “दावीदने हे गाणे लिहिले” किंवा “ते त्याच्यासाठी होते असा होऊ शकेल.”