Add parallel Print Page Options

149 परमेश्वराची स्तुती करा.

परमेश्वराने ज्या नवीन गोष्टी केल्या त्याबद्दलचे नवे गाणे गा.
    ज्या सभेत त्याचे भक्त भेटतात त्या सभेत त्याचे गुणगान करा.
इस्राएलाच्या लोकांना त्यांच्या निर्मात्याबरोबर आनंदोत्सव साजरा करु द्या.
    सियोनच्या लोकांना त्यांच्या राजाबरोबर आनंद उपभोगू द्या.
त्या लोकांना डफाच्या आणि
    वीणेच्या तालावर नाच करुन देवाची स्तुती करु द्या.
परमेश्वर त्याच्या लोकांबरोबर सुखी आहे.
    देवाने त्याच्या विनम्र लोकांसाठी अद्भुत गोष्ट केली, त्याने त्याचा उध्दार केला.
देवाच्या भक्तांनो तुमच्या विजयाबद्दल आनंदी व्हा.
    झोपी गेल्यावरही आनंदी राहा.

लोकांना देवाजवळ त्याचे गुणगान करु द्या
    आणि त्यांना त्यांच्या तलवारी हातात घेऊ द्या.
त्यांना त्यांच्या शत्रूंना शिक्षा करु द्या.
    त्यांना त्या लोकांना शिक्षा करु द्या.
देवाचे लोक त्या राजांना आणि
    महत्वाच्या लोकांना साखळंदडाने बांधतील.
देवाने आज्ञा केल्याप्रमाणे देवाचे लोक त्यांना शिक्षा करतील.
    देवाचे सगळे भक्त त्याला मान देतात.

परमेश्वराचे गुणगान करा.